Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 58/2009/QĐ-UB Hà Nội "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 105690 văn bản

1

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 58/2009/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở MỚI; HẠN MỨC CÔNG

Ban hành: 30/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2009

2

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010 đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số : 58/2009/QĐ-UBND Pleiku, ngày 28 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2010

3

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 58/2009/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 22 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH  BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH

Ban hành: 22/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2010

4

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2009/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,

Ban hành: 10/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

5

Quyết định 58/2016/QĐ-UBND giá dịch vụ trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện), xe máy (kể cả xe máy điện), xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2016/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ

Ban hành: 31/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

6

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển quỹ nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn năm 2009 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 58/2009/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 14 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ Ở XÃ

Ban hành: 14/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2010

7

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

ĐỊA BÀN NGHỆ AN (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Nghệ An PHẦN A: ĐƠN GIÁ THU VIỆN PHÍ KHÁM BỆNH VÀ KIỂM TRA SỨC KHOẺ: Đơn vị tính: đồng TT Nội dung Bệnh viện hạng 1 Bệnh viện hạng 2 Bệnh viện hạng 3

Ban hành: 26/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2010

8

Quyết định 58/2009/QĐ-TTg bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 58/2009/QĐ-TTg Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ THUẾ NHẰM

Ban hành: 16/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2009

9

Quyết định 58/2017/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2017/QĐ-UBND Nam, ngày 19 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Ban hành: 19/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2018

10

Quyết định 58/2003/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh dải đất phía nam ven đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, tỷ lệ /500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** SÔ:58/2003/QĐ-UB Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUI HOẠCH CHI TIẾT ĐIỀU

Ban hành: 18/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

11

Quyết định 58/2004/QĐ-UB điều chỉnh Điều 1 Quyết định 99/2003/QĐ-UB về bồi thường thiệt hại sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập quận Hoàng Mai và quận Long Biên do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC: ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG ĐIỀU 1 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 99/2003/QĐ-UB NGÀY 21/8/2003

Ban hành: 19/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

12

Quyết định 58/2014/QĐ-UBND về thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2014/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP

Ban hành: 20/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2014

13

Quyết định 58/2016/QĐ-UBND về phí và lệ phí trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2016/QĐ-UBND Nam, ngày 21 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Ban hành: 21/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

14

Quyết định 58/2001/QĐ-UB về Quy chế xét thưởng xuất khẩu cho các doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** 58/2001/QĐ-UB Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT THƯỞNG XUẤT KHẨU CHO CÁC DOANH NGHIỆP CÓ THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG

Ban hành: 23/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

15

Kế hoạch 58/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 do thành phố Hà Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/KH-UBND Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

Ban hành: 09/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2018

16

Quyết định 58/1999/QĐ-UB về Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 58/1999/QĐ-UB Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRỢ

Ban hành: 22/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2007

17

Quyết định 58/2003/QĐ-UB về Quy định quản lý và sử dụng khoản thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 58/2003/QĐ-UB Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

Ban hành: 12/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2012

18

Quyết định 58/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch đấu nối và đường gom quốc lộ 38B, quốc lộ 38 đoạn dốc Suối - ngã 3 Đinh Điền, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 13 tháng 01 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH ĐẤU NỐI

Ban hành: 13/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2018

19

Quyết định 58/2013/QĐ-UBND kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2013/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN, THU

Ban hành: 17/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2014

20

Quyết định 58/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục dự án, công trình xây dựng cơ bản thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La đến năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/QĐ-UBND Sơn La, ngày 12 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Ban hành: 12/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.243.191