Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 58/2006/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 52641 công văn

1

Công văn 7330/TCHQ-GSQL năm 2017 vướng mắc thực hiện Nghị định 58/2017/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

thực hiện Nghị định số 58/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Trả lời công văn số 9016/HQHP-GSQL ngày 21/7/2017 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc vướng mắc thực hiện Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ, Tổng cục

Ban hành: 08/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2017

2

Công văn số 58/CP-NC về việc đính chính Nghị định số 47/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập các huyện Mai Sơn, Bắc Yên, tỉnh Sơn La do Chính phủ ban hành

58/CP-NC,Công văn 58 2008,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 58/CP-NC Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2008 ĐÍNH CHÍNH NGHỊ ĐỊNH SỐ

Ban hành: 29/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2008

3

Công văn 1349/GSQL-GQ1 năm 2016 thực hiện Nghị định 58/2016/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1349/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Nghị định 58/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai. Trả lời công văn số 1956/HQĐNa-GSQL ngày 09/9/2016 phản ánh vướng mắc về việc thực hiện Nghị định

Ban hành: 10/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

4

Công văn 273/MMDSKĐ-MMDS năm 2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định 58/2016/NĐ-CP do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 273/MMDSKĐ-MMDS V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 58/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan. Phúc đáp công văn số 1258/GSQL-GQ1 ngày 19/9/2016 của Cục Giám sát

Ban hành: 23/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

5

Công văn số 312/BXD-KTXD về việc thực hiện nghị định 58/2008/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

312/BXD-KTXD,Công văn 312 2008,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 312/BXD–KTXD V/v: Thực hiện nghị định 58/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 04/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2008

6

Công văn số 58/CP-QHQT về việc xử lý khó khăn các dự án sử dụng ODA Italia 1990-1992 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

58/CP-QHQT, Công văn 58, Thủ tướng Chính phủ, Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 58/CP-QHQT V/v xử lý khó khăn các dự án sử dụng ODA Italia 1990-1992 Hà Nội, ngày 17 tháng 01

Ban hành: 17/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2008

7

Công văn 2006/BNN-QLCL năm 2018 về thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số: 2006/BNN-QLCL V/v triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật an toàn thực phẩm Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố; - Các cơ quan,

Ban hành: 12/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2018

8

Công văn 58/BXD-QHKT năm 2019 về báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Bộ Xây dựng

58/BXD-QHKT,Công văn 58 2019,Bộ Xây dựng,Xây dựng nông thôn mới ,Đề án xây dựng nông thôn mới ,Đầu tư xây dựng nông thôn mới ,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/BXD-QHKT V/v

Ban hành: 23/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

9

Công văn 58/TTg-ĐMDN năm 2019 về phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật liên quan. - Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp công lập nói trên trước khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2019

10

Công văn 2171/VPCP-KTTH năm 2016 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 2171/VPCP-KTTH Về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Bộ Công Thương. Về đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 2129/BCT-TTTN ngày 14 tháng 3 năm 2016 về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số

Ban hành: 31/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2016

11

Công văn 1308/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 159/2006/NĐ-CP, 11/2011/NĐ-CP và 23/2012/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1308/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP và Nghị định số 23/2012/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013 Kính

Ban hành: 08/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

12

Công văn 302/BXD-TCCB báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP và 158/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

302/BXD-TCCB,Công văn 302 2011,Bộ Xây dựng,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 302/BXD-TCCB V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP và Nghị định số

Ban hành: 07/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2011

13

Công văn 7214/VPCP-KTTH thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

7214/VPCP-KTTH,Công văn 7214 2012,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP ,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7214/VPCP-KTTH V/v thực hiện Nghị định số

Ban hành: 13/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

14

Công văn 8576/VPCP-KTTH năm 2015 xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 158/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 8576/VPCP-KTTH Về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015 Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Tư pháp; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt

Ban hành: 20/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2015

15

Công văn 6442/VPCP-KTTH năm 2015 xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 158/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6442/VPCP-KTTH Về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015 Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu

Ban hành: 17/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2015

16

Công văn 58/BXD-QLN năm 2018 về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

mức đầu tư dưới 5.000 tỷ đồng; dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển Mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

17

Công văn 58/BTTTT-KHCN năm 2018 về hướng dẫn nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

cứu, triển khai thực tế của một số địa phương và doanh nghiệp. Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông được quy định tại Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ, Bộ Thông tin có nhiệm vụ Hướng dẫn các địa phương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển, cung cấp các dịch vụ thành phố thông

Ban hành: 11/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2018

18

Công văn 58/BXD-KTXD năm 2017 xác định đơn giá nhân công xây dựng công trình hầm lò do Bộ Xây dựng ban hành

Thông tư. Đối với các dự án phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư, chủ đầu tư báo cáo cấp quyết định đầu tư về việc vận dụng cấp bậc, hệ số lương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và các quy định có liên quan để thực hiện. 3. Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước thời điểm có hiệu

Ban hành: 27/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

19

Công văn 58/TXNK-CST năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

58/TXNK-CST,Công văn 58 2017,Cục thuế xuất nhập khẩu,Thuế giá trị gia tăng,Hàng hóa nhập khẩu,Đối tượng chịu thuế,Nộp thuế giá trị gia tăng ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

20

Công văn 58/BHXH-CSYT về nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

58/BHXH-CSYT,Công văn 58 2017,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Chính sách bảo hiểm y tế,Bảo hiểm y tế,Nhiệm vụ trọng tâm,Hướng dẫn bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.176.182