Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 58-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31212 văn bản

1

Nghị định 58-HĐBT năm 1989 về việc thành lập các tổ chức sản xuất kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

58-HDBT,Nghị định 58-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Tổ chức sản xuất kinh doanh,Bộ Quốc phòng,Doanh nghiệp,Thương mại HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58-HĐBT Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2011

2

Quyết định 58-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính của các phường thuộc đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

58-HDBT,Quyết định 58-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính phường,Đặc khu Vũng tàu Côn Đảo,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58-HĐBT

Ban hành: 14/05/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

3

Quyết định 58-HĐBT năm 1984 về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

58-HDBT,Quyết định 58-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Ủy ban quốc gia dân số,Sinh đẻ có kế hoạch,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58-HĐBT

Ban hành: 11/04/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

4

Chỉ thị 58-HĐBT năm 1983 về công tác kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế hành chính do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

58-HDBT,Chỉ thị 58-HDBT 1983,Hội đồng Bộ trưởng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58-HĐBT Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 1983

Ban hành: 13/06/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

5

Nghị định 58-HĐBT năm 1982 thi hành Pháp lệnh xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

58-HDBT,Nghị định 58-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Giải quyết khiếu nại tố cáo,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58-HĐBT Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm

Ban hành: 29/03/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

6

Kế hoạch 58/KH-UBND về định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

58/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Định giá đất cụ thể tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Giá đất cụ thể Bà Rịa Vũng Tàu,Kế hoạch Định giá đất cụ thể Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

7

Kế hoạch 58/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021

58/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Ninh,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

8

Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

58/KH-UBND,Tỉnh Yên Bái,Thực hiện bảo đảm trật tự giao thông tỉnh Yên Bái,Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ Yên Bái,Chiến lược an toàn giao thông đường bộ Yên Bái 2021,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

9

Kế hoạch 58/KH-UBND về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

58/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Tăng cường tiết kiệm điện thành phố Hà Nội,Tăng cường tiết kiệm điện năm 2021,Tăng cường tiết kiệm điện Hà Nội 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

10

Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2021 thực hiện thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

58/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Thí điểm chi trả chính sách xã hội không dùng tiền mặt,Chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt,Chi trả chính sách xã hội không dùng tiền mặt Lạng Sơn,Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

11

Kế hoạch 58/KH-UBND thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành

58/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non,Nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tỉnh Nghệ An,Nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

12

Quyết định 58/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II

58/QD-KTNN,Quyết định 58 2021,Kiểm toán Nhà nước,Nhiệm vụ của phòng thuộc Kiểm toán nhà nước II,Chức năng của phòng thuộc Kiểm toán nhà nước II,Quyền hạn của phòng thuộc Kiểm toán nhà nước II,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

13

Quyết định 58/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

58/QD-UBND,Quyết định 58 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tam Bình Vĩnh Long,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

14

Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ Tài chính ban hành

58/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 58 2020,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương,Thông tư tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương,Cơ chế quản lý tài chính Quỹ đầu tư phát triển địa phương,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

15

Quyết định 58/QĐ-HĐND năm 2020 về phân công nhiệm vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

58/QD-HDND,Quyết định 58 2020,Tỉnh Hòa Bình,Phân công nhiệm vụ Thường trực Hội đồng nhân dân,Thường trực Hội đồng nhân dân khóa XVI Hòa Bình,Nhiệm vụ Thường trực Hội đồng nhân dân Hòa Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

16

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Ninh Thuận 2021,Đầu tư,Thương mại,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

17

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Hậu Giang

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2020,Tỉnh Hậu Giang,Dự toán thu ngân sách nhà nước Hậu Giang,Dự toán thu chi ngân sách địa phương Hậu Giang,Dự toán thu chi ngân sách địa phương 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

18

Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về phát triển dự án, biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối do Bộ Công Thương ban hành

58/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 58 2020,Bộ Công thương,Hợp đồng mua bán điện mẫu dự án điện sinh khối,Hợp nhất Thông tư hợp đồng mua bán điện mẫu,Biểu giá chi phí tránh được mua bán điện mẫu,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/08/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

19

Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2020 về hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cà Mau

58/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Bảo vệ chất lượng nước công trình thủy lợi Cà Mau,Hành động bảo vệ chất lượng nước công trình thủy lợi,Thực hiện bảo vệ chất lượng nước công trình thủy lợi,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

20

Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2020 tổ chức thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

58/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP tỉnh Quảng Ngãi,Thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg tỉnh Quảng Ngãi,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225