Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 58/2003/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 192503 văn bản

1

Quyết định 58/2003/QĐ-UB về Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

58/2003/QD-UB,Quyết định 58 2003,Tỉnh Bình Phước,Quy chế bán đấu,Quyền sử dụng đất,Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2003/QĐ-UB

Ban hành: 26/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2011

2

Quyết định 58/2003/QĐ-UB về Quy định quản lý và sử dụng khoản thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội

phúc ---------------- Số: 58/2003/QĐ-UB Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU TỪ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ

Ban hành: 12/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2012

3

Quyết định 58/2003/QĐ-UB sửa đổi khoản 3, Điều 13 của quy định về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

58/2003/QD-UB,Quyết định 58 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Đấu giá,Sửa đổi,Quyền sử dụng đất,Tổ chức,Thương mại,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** SỐ: 58/2003/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2003

Ban hành: 25/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2010

4

Quyết định 58/2003/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh dải đất phía nam ven đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, tỷ lệ /500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

58/2003/QD-UB,Quyết định 58 2002,Thành phố Hà Nội,Quận Hai Bà Trưng,Điều chỉnh qui hoạch,Ven đường Đại Cồ Việt,Tỷ lệ 1-500,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 18/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

5

Quyết định 58/QĐ-TANDTC về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

58/QD-TANDTC,Quyết định 58 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Giáo dục pháp luật,Phổ biến giáo dục pháp luật,Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2020

6

Quyết định 58/QĐ-VPCP về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2020

58/QD-VPCP,Quyết định 58 2020,Văn phòng Chính phủ,Kiểm soát thủ tục hành chính,Công nghệ thông tin,Chính phủ điện tử,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/QĐ

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

7

Quyết định 58/QĐ-BXD năm 2020 về Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

58/QD-BXD,Quyết định 58 2020,Bộ Xây dựng,Chương trình hành động ,Ngành Xây dựng,Thực hiện Nghị quyết,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

8

Quyết định 58/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

58/QD-UBND,Quyết định 58 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 14 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

9

Quyết định 58/QĐ-BCA năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

58/QD-BCA,Quyết định 58 2020,Bộ Công An,Thủ tục hành chính,Thẻ căn cước công dân ,Quản lý thẻ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/QĐ-BCA Hà Nội ngày 03

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

10

Quyết định 58/2003/QĐ-BGDĐT phê duyệt Đề án dạy tin học, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường phổ thông giai đoạn 2004-2006 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

58/2003/QD-BGDDT,Quyết định 58,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đề án Tin học hóa,Đề án ứng dụng công nghệ thông tin,Giai đoạn 2004-2008,Công nghệ thông tin,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 18/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2012

11

Quyết định 58/2003/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ sửa đổi của Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

58/2003/QD-BNV,Quyết định 58 2003,Bộ Nội vụ,Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam,Điều lệ sửa đổi,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ******* SỐ: 58/2003/QĐ-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ****** Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2003

Ban hành: 22/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

12

Quyết định 58/2003/QĐ-QLD ban hành Danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

58/2003/QD-QLD,Quyết định 58 2003,Cục Quản lý dược,Sức khỏe con người,Danh mục mỹ phẩm,Ảnh hưởng sức khỏe con người,Việt Nam,Đăng ký lưu hành,Thương mại,Thể thao - Y tế CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58/2003/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 11

Ban hành: 11/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

13

Quyết định 58/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục dự án, công trình xây dựng cơ bản thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La đến năm 2017

58/QD-UBND,Quyết định 58 2018,Tỉnh Sơn La,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/QĐ-UBND Sơn La, ngày 12 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 12/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2018

14

Quyết định 58/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

58/QD-UBND,Quyết định 58 2018,Tỉnh Bắc Kạn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 12 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 12/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2018

15

Quyết định 58/2003/QĐ-BNN ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin và văn bản, soạn thảo, góp ý kiến, thẩm tra, thẩm định, trình ký, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành

58/2003/QD-BNN,Quyết định 58,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy chế tiếp nhận,Soạn thảo văn bản,Lưu trữ văn bản,Tiếp nhận thông tin,Thẩm định văn bản,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58/2003/QĐ

Ban hành: 05/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

16

Quyết định 58/2003/QĐ-BCN về việc giao kế hoạch năm 2003 cho Công ty Nhựa Rạng Đông do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

58/2003/QD-BCN, Quyết định 58, Bộ Công nghiệp, Công ty Nhựa Rạng Đông, Kế hoạch 2003, Doanh nghiệp, Đầu tư BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58/2003/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO KẾ

Ban hành: 22/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Quyết định 58/2003/QĐ-TTg sửa đổi Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

58/2003/QD-TTg,Quyết định 58,Thủ tướng Chính phủ,Bia - Rượu – Nước giải khát,Doanh nghiệp,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 17/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

18

Quyết định 58/2003/QĐ-BTC ban hành Biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

58/2003/QD-BTC,Quyết định 58 2003,Bộ Tài chính,Biên lai thu tiền phạt,Vi phạm hành chính,Biên lai BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ

Ban hành: 16/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2010

19

Quyết định 58/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1333/2012/-UBND Quy chế tuyển dụng công chức; Quyết định 11/2017/-UBND sửa đổi Quy chế tuyển dụng công chức kèm theo Quyết định 1333/2012/-UBND do tỉnh Cao Bằng ban hành

58/2019/QD-UBND,Quyết định 58 2019,Tỉnh Cao Bằng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2019/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 31 tháng 12 năm

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2020

20

Quyết định 58/2019/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

58/2019/QD-UBND,Quyết định 58 2019,Thành phố Đà Nẵng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 31

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122