Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 57/2013/QĐ-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6746 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 196.677 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 50.586 CÔNG VĂN
1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2013/BGTVT về phân cấp và đóng sàn nâng tàu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN 57:2013/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG SÀN NÂNG TÀU National Technical Regulation on Classification and Construction of Ship Lift Platform Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân cấp và đóng sàn nâng tàu QCVN 57: 2013/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên, Bộ Khoa học và Công

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-57:2013 (IEC 60068-2-57:1999) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-57: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Ff: Rung – Phương pháp biểu đồ gia tốc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-57:2013 IEC 60068-2-57:1999 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-57: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM FT: RUNG - PHƯƠNG PHÁP BIỂU ĐỒ GIA TỐC Environmental testing - Part 2-57: Tests - Test Ff: Vibration - Time-history method Lời nói đầu TCVN 7699-2-57:2013 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2018/BTTTT về Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

QCVN 57:2018/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHAO VÔ TUYẾN CHỈ VỊ TRÍ KHẨN CẤP HÀNG HẢI (EPIRB) HOẠT ĐỘNG Ở BĂNG TẦN 406,0 MHz ĐẾN 406,1 MHz National technical regulation on Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) operating in the 406,0 MHz to 406,1 MHz frequency band Mục lục 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2019

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2015/BGTVT về phân cấp và đóng sàn nâng tàu do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

QCVN 57: 2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG SÀN NÂNG TÀU National Technical Regulation on Classification and Construction of Ship Lift Platform Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng sàn nâng tàu QCVN 57: 2015/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và

Ban hành: 09/11/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2015

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-57:2015 (IEC 60317-57:2010) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 57: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 220

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-57:2015 IEC 60317-57:2010 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 57: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYAMIDE-IMIDE, CẤP CHỊU NHIỆT 220 Specifications for particular types of winding wires - Part 57: Polyamide-imide enameled round copper wire, class 220 Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2014/BTNMT về phương pháp thăm dò điện

QCVN 57: 2014/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ ĐIỆN National Technical Regulation on Electrical Prospecting Method Lời nói đầu QCVN 57: 2014/BTNMT do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam biên soạn, Vụ khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban

Ban hành: 10/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

7

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 57:2011/BTTTT về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) - hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

nói đầu QCVN 57: 2011 được xây dựng trên cơ sở soát xét chuyển đổi TCN 68- 198:2001 “Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở tần số 406,25 MHz – Yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định 1059/2001/-TCBĐ ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-57:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống lạc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QCVN 01-57 : 2011/BNNPTNT KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG LẠC National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Groundnut varieties Lời nói đầu QCVN 01-57 : 2011/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 340 : 2006 theo quy định tại khoản 1

Ban hành: 05/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9454:2013 (ISO 1217:2009) về Máy nén thể tích - Thử nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9454:2013 ISO 1217:2009 MÁY NÉN THỂ TÍCH - THỬ NGHIỆM THU Displacement compressors - Acceptance tests Lời nói đầu TCVN 9454:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 1217:2009. TCVN 9454:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 118 Máy nén khí biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9680:2013 (ISO 7541:1989) về Ớt paprika dạng bột - Xác định hàm lượng chất màu tự nhiên tổng số

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9680:2013 ISO 7541:1989 ỚT PAPRIKA DẠNG BỘT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT MÀU TỰ NHIÊN TỔNG SỐ Ground (powdered) paprika - Determination of total natural colouring matter content Lời nói đầu TCVN 9680:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 7541:1989; TCVN 9680:2013 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9681:2013 (ISO 7542:1984) về Ớt paprika (Capsicum annuum Linnaeus) dạng bột- Kiểm tra bằng kính hiển vi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9681:2013 ISO 7542:1984 ỚT PAPRIKA (CAPSICUM ANNUUM LINNAEUS) DẠNG BỘT - KIỂM TRA BẰNG KÍNH HIỂN VI Ground (powdered) paprika (Capsicum annuum Linnaeus) - Microscopical examination Lời nói đầu TCVN 9681:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 7542:1984; TCVN 9681:2013 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9664:2013 (ISO 26323 : 2009) về Sản phẩm sữa - Xác định hoạt độ axit của các giống vi khuẩn trong sữa bằng phương pháp đo pH liên tục (CpH)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9664 : 2013 ISO 26323 : 2009 SẢN PHẨM SỮA – XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ AXIT CỦA CÁC GIỐNG VI KHUẨN TRONG SỮA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO pH LIÊN TỤC (CpH) Milk products – Determination of the acidification activity of dairy cultures by continuous pH measurement (CpH) Lời nói đầu TCVN 9664:2013

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9665:2013 (ISO 26462 : 2010) về Sữa - Xác định hàm lượng lactose - Phương pháp enzym đo chênh lệch độ pH

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9665 : 2013 ISO 26462 : 2010 SỮA – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LACTOSE – PHƯƠNG PHÁP ENZYM ĐO CHÊNH LỆCH ĐỘ pH Milk – Determination of lactose content – Enzymatic method using difference in pH Lời nói đầu TCVN 9665:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 26462:2010; TCVN 9665:2013 do

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9678:2013 (ISO 5567:1982) về Tỏi khô - Xác định các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ dễ bay hơi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9678:2013 ISO 5567:1982 TỎI KHÔ – XÁC ĐỊNH CÁC HỢP CHẤT LƯU HUỲNH HỮU CƠ DỄ BAY HƠI Dehydrated garlic – Determination of volatile organic sulphur compounds Lời nói đầu TCVN 9678:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 5567:1982; TCVN 9678:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9660:2013 (ISO 13875 : 2005) về Sữa dạng lỏng - Xác định hàm lượng β-lactoglobulin tan trong axit -Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao pha đảo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9660 : 2013 ISO 13875 : 2005 SỮA DẠNG LỎNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG b-LACTOGLOBULIN TAN TRONG AXIT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO PHA ĐẢO Liquid milk - Determination of acid-soluble b-lactoglobulin content - Reverse-phase HPLC method Lời nói đầu TCVN 9660 : 2013 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9442:2013 (ISO 5996 : 1984) về Van cửa bằng gang

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9442 : 2013 ISO 5996 : 1984 VAN CỬA BẰNG GANG Cast iron gate valves Lời nói đầu TCVN 9442:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 5996:1984. TCVN 9442:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC153 Van công nghiệp biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9444:2013 (ISO 7121 : 2006) về Van bi thép thông dụng trong công nghiệp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9444 : 2013 ISO 7121 : 2006 VAN BI THÉP THÔNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP Steel ball valves for general - purpose industrial applications Lời nói đầu TCVN 9444:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 7121:2006. TCVN 9444:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 153 Van công

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9445:2013 (ISO 7259 : 1988) về Van cửa bằng gang sử dụng dưới lòng đất vận hành bằng tay quay

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9445 : 2013 ISO 7259 : 1988 VAN CỬA BẰNG GANG SỬ DỤNG DƯỚI LÒNG ĐẤT VẬN HÀNH BẰNG QUAY TAY Predominantly key - operated cast iron gate valves for underground use Lời nói đầu TCVN 9445:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 7259:1988 TCVN 9445:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8079:2013 (ISO 6091:2010) về Sữa bột - Xác định độ axit chuẩn độ (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8079:2013 ISO 6091:2010 SỮA BỘT - XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT CHUẨN ĐỘ (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Dried milk - Determination of titratable acidity (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8079:2013 thay thế TCVN 8079:2009; TCVN 8709:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 6091:2010; TCVN 8079:2013

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

20

TCVN 10250:2013 về Cáp sợi quang – Cáp quang treo kết hợp dây chống sét (OPGW) dọc theo đường dây điện lực – Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10250:2013 CÁP SỢI QUANG – CÁP QUANG TREO KẾT HỢP DÂY CHỐNG SÉT (OPGW) DỌC THEO ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN LỰC – YÊU CẦU KỸ THUẬT Optical fiber cable – Aerial optical fiber ovenrhead ground wire along electrical power lines - Specification Lời nói đầu TCVN 10250:2013 được xây dựng trên cơ sở

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234