Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 57/2013/QĐ-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 50232 công văn

1

Công văn 57/TTG-KTN triển khai đầu tư Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 12B đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 57/TTg-KTN V/v triển khai đầu tư Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 12B đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm

Ban hành: 14/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2011

2

Công văn 1054/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về chế độ trợ cấp đối với chuyên gia giúp Lào, Campuchia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

binh và Xã hội Đồng Tháp căn cứ vào thời gian và quá trình công tác tại Cămpuchia kê khai hồ sơ lý lịch cán bộ, đảng viên trước khi nghỉ hưu và phối hợp các cơ quan liên quan để xét duyệt, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cho hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg cho đối tượng. 2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2

Ban hành: 26/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

3

Công văn 1172/LĐTBXH-LĐTL năm 2016 về chế độ trợ cấp đối với chuyên gia giúp Lào, Căm-pu-chi-a do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 04 tháng 12 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được

Ban hành: 11/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2016

4

Công văn 1667/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về chế độ trợ cấp đối với chuyên gia giúp Lào, Campuchia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Về một số ý kiến trong cuộc họp ngày 17/4/2015 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội về việc giải quyết chế độ trợ cấp đối với chuyên gia giúp Lào, Campuchia theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến

Ban hành: 11/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

5

Công văn 57/UBDT-CSDT năm 2019 về thực hiện chế độ, chính sách đối với thôn đặc biệt khó khăn khi sắp xếp lại do Ủy ban Dân tộc ban hành

cáo số 133/BC-UBND ngày 27/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về Tổng hợp kết quả rà soát, xác định lại thôn ĐBKK theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Ủy ban Dân tộc đã tổng hợp, tổ chức lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và trình Thủ tướng Chính phủ theo Tờ

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2019

6

Công văn 2013/TTg-QHQT về việc phê duyệt bổ sung Dự án của Bộ Y tế vào Danh mục yêu cầu FAO tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2013/TTg-QHQT V/v Phê duyệt bổ sung Dự án của Bộ Y tế vào Danh mục yêu cầu FAO tài trợ Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009

Ban hành: 21/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2009

7

Công văn 57/TXNK-CST năm 2017 xử lý thuế đối với sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/TXNK-CST V/v xử lý thuế đối với sản phẩm được SX từ nguyên liệu NK Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

8

Công văn 57/TANDTC-TH năm 2016 về triển khai nối mạng trực tuyến phiên tòa do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/TANDTC-TH V/v triển khai nối mạng trực tuyến phiên tòa Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2016   Kính gửi:

Ban hành: 03/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2016

9

Công văn 57/TCT-CS năm 2016 về trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/TCT-CS V/v trích lập dự phòng Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2016

10

Công văn 4857/VPCP-V.III năm 2014 giải quyết kiến nghị của cử tri do Văn phòng Chính phủ ban hành

Campuchia theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ: Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định trên. 5. Về chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã trước và sau khi sáp nhập trong thời kỳ bao cấp không phải là quy mô toàn xã:

Ban hành: 01/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2014

11

Công văn 1928/TTg-PL năm 2013 đính chính Quyết định 09/2013/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

suất trong quá trình biên tập, xin đính chính một số sai sót kỹ thuật trong Phụ lục ban hành kèm theo Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở tại Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ như sau: Tại các chỉ tiêu 2, chỉ tiêu 3, chỉ tiêu 4 (trang 1), chỉ tiêu 6 (trang 2) của Tiêu chí

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2013

12

Công văn 01/BNN-TCLN về Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định 57/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ngày 09/01/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020. Căn cứ

Ban hành: 02/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

13

Công văn 57/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015 Kính gửi:

Ban hành: 08/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

14

Công văn 57/BXD-QLN năm 2014 hoạt động cho thuê tại nhà xưởng dư thừa của doanh nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/BXD-QLN V/v: hoạt động cho thuê tại nhà xưởng dư thừa của doanh nghiệp. Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2014

Ban hành: 23/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

15

Công văn 6926/VPCP-QHQT năm 2013 về tham dự Khóa họp lần thứ 57 Đại hội đồng IAEA do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6926/VPCP-QHQT V/v: tham dự Khóa họp lần thứ 57 Đại hội đồng IAEA Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 20/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2013

16

Công văn 16485/BTC-CST năm 2013 thực hiện quy định tại Nghị quyết 54/2013/QH13 và 57/2013/QH13 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16485/BTC-CST V/v Triển khai thực hiện một số quy định tại Nghị quyết số 54/2013/QH13 và số 57/2013/QH13 của Quốc hội Hà Nội, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2013

17

Công văn 352/TTg-CN năm 2019 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp QL57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 352/TTg-CN V/v phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp QL57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ

Ban hành: 25/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2019

18

Công văn 57/GSQL-TH năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/GSQL-TH V/v hướng dẫn thủ tục hải quan Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 13/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2014

19

Công văn 0214/TCNL-KHCN năm 2017 thực hiện Quyết định 78/2013/QĐ-TTg do Tổng cục Năng lượng ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG TỔNG CỤC NĂNG LƯỢNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 0214/TCNL-KHCN V/v thực hiện Quyết định 78/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 06/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2017

20

Công văn 1984/BXD-QLN năm 2016 thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1984/BXD-QLN V/v thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 12/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196