Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 57/2011/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 55345 công văn

1

Công văn 14989/BTC-KHTC về thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 57/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14989/BTC-KHTC V/v thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 57/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 04/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

2

Công văn 4470/TCHQ-TXNK năm 2019 thực hiện Nghị định 57/2019/NĐ-CP về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4470/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 ban hành Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để

Ban hành: 09/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

3

Công văn 12938/BQP-TCII năm 2018 về phối hợp thực hiện Nghị định 30/2011/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ hệ thống anten quân sự do Bộ Quốc phòng ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12938/BQP-TCII V/v phối hợp thực hiện Nghị định số 30/2011/NĐ-CP ngày 06/5/2011 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ hệ thống anten quân sự

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

4

Công văn 57/UBDT-CSDT năm 2019 về thực hiện chế độ, chính sách đối với thôn đặc biệt khó khăn khi sắp xếp lại do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/UBDT-CSDT V/v thực hiện chế độ, chính sách đối với thôn ĐBKK khi sắp xếp lại Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2019

5

Công văn 1308/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 159/2006/NĐ-CP, 11/2011/NĐ-CP và 23/2012/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1308/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP và Nghị định số

Ban hành: 08/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

6

Công văn 5276/VPCP-V.III năm 2016 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5276/VPCP-V.III V/v tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2016

7

Công văn 7587/VPCP-KTN về Thông tư hướng dẫn Nghị định 108/2009/NĐ-CP và 24/2011/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7587/VPCP-KTN V/v Ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 108/2009/NĐ-CP và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày

Ban hành: 27/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2011

8

Công văn 4919/VPCP-KTTH sửa đổi Nghị định 67/2011/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4919/VPCP-KTTH V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ Hà Nội, ngày 04 tháng 7

Ban hành: 04/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

9

Công văn 6979/BYT-KCB năm 2015 triển khai thực hiện Nghị định 102/2011/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 6979/BYT-KCB V/v triển khai thực hiện nghị định 102/2011/NĐ-CP về BH trách nhiệm Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

Ban hành: 22/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2015

10

Công văn 6943/VPCP-V.III năm 2015 về chủ trương tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6943/VPCP-V.III Về chủ trương tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm

Ban hành: 03/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2015

11

Công văn 57/TXNK-CST năm 2017 xử lý thuế đối với sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/TXNK-CST V/v xử lý thuế đối với sản phẩm được SX từ nguyên liệu NK Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

12

Công văn 3454/TCHQ-GSQL hướng dẫn Nghị định 26/2011/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3454/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2011

Ban hành: 20/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2011

13

Công văn 3703/VPCP-KGVX về đính chính Nghị định số 29/2011/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3703/VPCP-KGVX V/v Đính chính Nghị định số 29/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2011 Kính gửi: Bộ Tài nguyên

Ban hành: 06/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2011

14

Công văn 57/TANDTC-TH năm 2016 về triển khai nối mạng trực tuyến phiên tòa do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/TANDTC-TH V/v triển khai nối mạng trực tuyến phiên tòa Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2016   Kính gửi:

Ban hành: 03/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2016

15

Công văn 3567/BYT-KCB năm 2014 thực hiện Nghị định 102/2011/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3567/BYT-KCB V/v triển khai thực hiện Nghị định 102/2011/NĐ-CP về BH trách nhiệm Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 10/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

16

Công văn 57/TCT-CS năm 2016 về trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/TCT-CS V/v trích lập dự phòng Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2016

17

Công văn 4216/BNN-TH năm 2013 thực hiện Nghị định 43/2011/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4216/BNN-TH V/v thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 25/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2013

18

Công văn 1658/BHXH-CSXH về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội theo Nghị định 22/2011/NĐ-CP và Nghị định 23/2011/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1658/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo số 22/2011/NĐ-CP số 23/2011/NĐ-CP

Ban hành: 27/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 07/05/2011

19

Công văn 3767/BNN-PC năm 2013 về Báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3767/BNN-PC V/v Báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 16/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2013

20

Công văn 298/CP-V.I năm 2019 về đính chính Nghị định 59/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 298/CP-V.I V/v đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2019 Kính gửi:

Ban hành: 22/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.6