Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 57/2008/HNGĐ-PT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 86586 văn bản

1

Thông báo 4235/BHXH-PT năm 2013 thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

4235/BHXH-PT,Thông báo 4235 2013,Thành phố Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4235/BHXH-PT Hà Nội,

Ban hành: 03/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2014

2

Nghị quyết 57/2008/NQ-HĐND điều chỉnh chế độ, định mức chi ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

57/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 57 2008,Tỉnh Kiên Giang,Chi ngân sách ,Chế độ chi,Ngân sách xã phường thị trấn ,Định mức chi,Ngân sách địa phương,Chế độ tài chính,Định mức chi ngân sách ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2012

3

Quyết định 57/2008/QĐ-UBND quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

57/2008/QD-UBND,Quyết định 57 2008,Tỉnh Đồng Tháp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2008/QĐ-UBND Thành

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

4

Quyết định 57/2008/QĐ-BTTTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo điện tử Vietnamnet do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

57/2008/QD-BTTTT,Quyết định 57 2008,Bộ Thông tin và Truyền thông,Báo điện tử Vietnamnet,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 29/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2009

5

Quyết định 57/2008/QĐ-UBND công bố bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

57/2008/QD-UBND,Quyết định 57 2008,Thành phố Hà Nội,Bảng giá nhân công,Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công,Chi phí máy thi công,Thiết bị thi công xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2009

6

Quyết định 57/2008/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

57/2008/QD-UBND,Quyết định 57 2008,Tỉnh Lâm Đồng,Đơn giá,Xây dựng mới biệt thự,Xây dựng mới nhà ở,Đơn giá cấu kiện tổng hợp,Xác định giá trị công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2009

7

Quyết định 57/2008/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực thi hành chính sách do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

57/2008/QD-UBND,Quyết định 57 2008,Tỉnh Kon Tum,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2008/QĐ-UBND Kon

Ban hành: 18/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

8

Quyết định 57/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

57/2008/QD-UBND,Quyết định 57 2008,Thành phố Đà Nẵng,Phân cấp quản lý,Quản lý Nhà nước,Tài sản nhà nước,Cơ quan hành chính,Đơn vị sự nghiệp công lập,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –

Ban hành: 15/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2009

9

Quyết định 57/2008/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Hải Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

57/2008/QD-UBND,Quyết định 57 2008,Tỉnh Hải Dương,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Ban Quản lý khu Công Nghiệp,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 28/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2011

10

Quyết định 57/2008/QĐ-UBND phê duyệt, ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ Đầu tư phát triển do tỉnh Long An ban hành

57/2008/QD-UBND,Quyết định 57 2008,Tỉnh Long An,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2008/QĐ-UBND Tân An, ngày

Ban hành: 19/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2013

11

Quyết định 57/2008/QĐ-UB ban hành Quy định thực hiện Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND về chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 do ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

57/2008/QD-UB,Quyết định 57 2008,Tỉnh Vĩnh Phúc,Chính sách phát triển,Cán bộ công chức viên chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 57/2008

Ban hành: 06/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2010

12

Quyết định 57/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

57/2008/QD-UBND,Quyết định 57 2008,Tỉnh Lào Cai,Chính sách ưu đãi đầu tư,Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai,Doanh nghiệp,Đầu tư UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 57/2008

Ban hành: 05/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2010

13

Quyết định 57/2008/QĐ-UBND về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

57/2008/QD-UBND,Quyết định 57 2008,Tỉnh Thái Nguyên,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2008/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 29 tháng 10 năm 2008

Ban hành: 29/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2017

14

Quyết định 57/2008/QĐ-BGDĐT về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ Sở Giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

57/2008/QD-BGDDT,Quyết định 57 2008,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Liên kết giáo dục quốc phòng an ninh,Cơ sở giáo dục đại học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 14/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2008

15

Quyết định 57/2008/QĐ-UBND về thành lập thôn thuộc xã Ia Sao, Ia Hưng, Ia Bă, Ia Krăi, Ia Tô và thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

57/2008/QD-UBND,Quyết định 57 2008,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 57/2008/QĐ-UBND Pleiku, ngày 13 tháng 10 năm 2008

Ban hành: 13/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

16

Quyết định 57/2008/QĐ-UBND về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng, tăng thẩm quyền chứng thực bản sao, chữ ký của Phòng Tư pháp và xóa thẩm quyền địa hạt công chứng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

57/2008/QD-UBND,Quyết định 57 2008,Tỉnh Bình Dương,Chuyển giao thẩm quyền,Chứng thực hợp đồng,Chứng thực giao dịch,Tăng thẩm quyền Phòng tư pháp,Xóa thẩm quyền địa hạt công chứng,Dịch vụ pháp lý UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2009

17

Quyết định 57/2008/QĐ-UBND sửa đổi quy định tổ chức và hoạt động của trung tâm Văn hóa Thể thao cơ sở kèm theo quyết định 02/2007/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Nai ban hành

57/2008/QD-UBND,Quyết định 57 2008,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2008/QĐ-UBND Biên

Ban hành: 29/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

18

Quyết định 57/2008/QĐ-UBND quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhà nước trong công tác cải cách hành chính do tỉnh Nghệ An ban hành

57/2008/QD-UBND,Quyết định 57 2008,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2008/QĐ-UBND Vinh, ngày 26 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 26/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

19

Quyết định 57/2008/QĐ-UBND điều chỉnh phụ lục bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng kèm theo Quyết định 51/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

57/2008/QD-UBND,Quyết định 57 2008,Tỉnh Khánh Hòa,Bảng giá tối thiểu,Điều chỉnh phụ lục,Xe hai bánh gắn máy nhập khẩu,Xe đã qua sử dụng,Xuất nhập khẩu,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2008

20

Quyết định 57/2008/QĐ-UBND về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

57/2008/QD-UBND,Quyết định 57 2008,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2008/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 03

Ban hành: 03/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255