Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 561/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 2371 tiêu chuẩn

61

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9899-1:2013 (IEC 62490-1:2010) về Phương pháp đo ESL – Phần 1: Tụ điện có chân bằng dây dùng trong thiết bị điện tử

phẩm, tần số và tín hiệu phải như sau: a) tần số đo phải là 40 MHz; b) mức tín hiệu dao động của dụng cụ đo phải là 0,5 V đến 1,0 V hiệu dụng. 5.6. Qui trình đo 5.6.1. Yêu cầu chung Phép đo phải được thực hiện theo thứ tự bù hở, bù ngắn và đo ESL của tụ điện. Trước khi bắt đầu quy trình, số lần lấy trung bình và thời gian

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

62

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10238-1:2013 (ISO 2884-1:1999) về Sơn và vecni - Xác định độ nhớt bằng nhớt kế quay - Phần 1: Nhớt kế côn và đĩa vận hành ở tốc độ trượt cao

Organic Coatings Section, International Union of Pure and Applied Chemistry), J Paints Techn., 43 (1971), No. 561, pp. 60-67. [2] MONK, C.J.H.: “Routine measurement of the viscosity of paint samples”, JOCCA, 49 (1966), pp. 543-550. MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thiết bị, dụng cụ

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2014

63

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9951:2013 về Phụ gia thực phẩm – Chất tạo màu – Indigotine

chất màu. 5.6. Xác định hàm lượng dinatri 3,3'-dioxo-[delta2,2'-biindolin]-5,5'-disulfonat, dinatri 3,3'-dioxo- [delta2,2'-biindolin]-5,7'-disulfonat và các chất màu phụ 5.6.1. Nguyên tắc Tách các đồng phân và các chất màu phụ bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) sử dụng phương pháp ngoại chuẩn. 5.6.2. Thuốc thử Tất cả

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

65

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 37120:2018 về Phát triển bền vững cho cộng đồng - Các chỉ số về dịch vụ và chất lượng sống đô thị

việc hoặc thất nghiệp trong một khoảng thời gian quy định. 5.6  Số lượng doanh nghiệp trên 100.000 dân (chỉ số hỗ trợ) 5.6.1  Tổng quan Bên áp dụng tiêu chuẩn cần báo cáo chỉ số này phù hợp với các yêu cầu sau. CHÚ THÍCH Số lượng doanh nghiệp trên 100.000 dân có thể cho biết mức độ của hoạt động kinh tế và kết quả hoạt động kinh

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

66

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11921-2:2017 về Phụ gia thực phẩm - Các hợp chất cellulose - Phần 2: Cellulose bột

5.5  Xác định pH, theo 3.8 của TCVN 6469:2010. Cân 10 g mẫu thử đã sấy khô, chính xác đến 0,1 mg, trộn với 90 ml nước và để yên trong 1 h, thỉnh thoảng có khuấy. Xác định pH của phần dịch lỏng phía trên. 5.6  Xác định hàm lượng các chất tan trong nước 5.6.1  Thiết bị, dụng cụ 5.6.1.1  Cân phân tích, có thể cân chính xác đến

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

67

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11896:2017 (EN 233:2016) về Vật liệu dán tường dạng cuộn - Giấy dán tường hoàn thiện, vật liệu dán tường vinyl và vật liệu dán tường bằng chất dẻo - Yêu cầu kỹ thuật

vật liệu dán tường ở các điều kiện quy định đối với mỗi cấp độ rửa theo TCVN 11897 cho thấy không có hư hại hoặc thay đổi ngoại quan khi so sánh với mẫu đối chứng sẽ xác định cấp độ rửa tương ứng của vật liệu dán tường. 5.5.3  Các ký hiệu chỉ cấp độ rửa nêu trong TCVN 11895. 5.6  Độ bền màu với ánh sáng 5.6.1  Cấp bền màu với ánh

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

68

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12101-6:2017 về Phụ gia thực phẩm - Axit alginic và các muối alginat - Phần 6: Propylen glycol alginat

(g). 5.5  Xác định hao hụt khối lượng sau khi sấy, theo 5.1 của TCVN 8900-2:2012, thực hiện ở nhiệt độ 105 oC trong 4 h. 5.6  Xác định chất không tan trong nước 5.6.1  Thuốc thử 5.6.1.1  Dung dịch natri hydroxit, 1 M. 5.6.1.2  Dung dịch hydro peroxit, 30 % (khối lượng). 5.6.2  Thiết bị, dụng cụ 5.6.2.1  Cân

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

69

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12009:2017 (ISO 8308:2015) về Ống mềm và ống cứng cao su và chất dẻo - Xác định độ thấm chất lỏng qua thành ống

h, nếu cần). 5.6  Biểu thị kết quả 5.6.1  Tính hao hụt thể tích cho mỗi khoảng thời gian 24 h giữa các phép đo và xác định thời điểm mà tại đó mức hao hụt trở nên không đổi. Từ thời điểm này, sự khuếch tán của các chất lỏng vào thành ống mềm hoặc ống cứng không còn đóng góp vào sự hao hụt về thể tích và sự hao hụt quan sát được như

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

70

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12796-4:2019 (ISO 19095-4:2015) về Chất dẻo - Đánh giá tính năng kết dính liên diện trong tổ hợp chất dẻo-kim loại - Phần 4: Điều kiện môi trường để xác định độ bền

Sau khi loại bỏ được hết giọt nước, đặt thanh thử dưới các điều kiện được mô tả trong Điều 4 của TCVN 12796-1 (ISO 19095-1) trong khoảng thời gian từ 1 h đến 2 h, và tiến hành thử nghiệm. 5.5.3  Trình bày kết quả Trên cơ sở kết quả tiến hành của 5.5.2, xây dựng đồ thị độ bền-thời gian thử nghiệm. 5.6  Thử nghiệm mỏi 5.6.1

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

71

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12671-2:2019 (IEC 62893-2:2017) về Cáp sạc dùng cho xe điện có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm

DẪN 3 Phần kẹp phía trên 4 Phần kẹp phía dưới Hình 2 - Mảnh thử nghiệm trước khi được đặt vào các ngàm kẹp của máy thử nghiệm kéo 5.6  Xác định giá trị xà phòng hóa 5.6.1  Định nghĩa 5.6.1.1  Giá trị xà phòng hóa Lượng kali hyđrôxit, tính bằng mg,

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

73

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10333-4:2019 về Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Phần 4: Giếng thăm hình trụ

nhỏ hơn Truyền thống 0,02 - - Khoan kích ngầm - 0,05 - - - 0,1 5.6  Khả năng chịu tải 5.6.1  Khả năng chịu tải đứng Khả năng chịu tải

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

74

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-79:2011/BNNPTNT về cơ sở chăn nuôi gia súc - gia cầm - quy trình kiểm tra - đánh giá điều kiện vệ sinh thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nam. 1.3. Tài liệu viện dẫn Quyết định 121/2008/-BNN. Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi tốt (Viet GAP).  QCVN 01 - 14: 2010/BNNPTNT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học.  QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Điều kiện trại chăn

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

76

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12218-2:2018 (IEC 60350-2:2017) về Thiết bị nấu bằng điện dùng cho mục đích gia dụng - Phần 2: Bếp - Phương pháp đo tính năng

hợp với quy định kỹ thuật của 5.6.1. 3.16 Nồi thay thế (alternative cookware) Nồi có sẵn trên thị trường, phù hợp với các quy định cho trong 5.6.2. 3.17 Đặt ở chế độ tắt (set to off mode) Hoạt động khi đó sản phẩm bị cắt điện bằng cơ cấu điều khiển thiết bị hoặc cơ cấu đóng cắt có khả năng tiếp cận được và được

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

77

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7848-1:2015 (ISO 5530-1:2013) về Bột mì - Đặc tính vật lý của khối bột nhào - Phần 1: Xác định độ hấp thụ nước và tính lưu biến bằng farinograph

Độ hấp thụ nước: 56,1 % (hiệu chỉnh 500,0 FU) Độ hấp thụ nước: 56,1 % (hiệu chỉnh đến 14,0 %) Thời gian trương nở bột nhào: 2,1 min Độ ổn định: 3,1 min Độ mềm (ICC) 82 FU

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

78

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8080:2009 về Sữa đặc - Xác định độ axit bằng phương pháp chuẩn độ

dịch coban sunfat, (CoSO4.7H2O) Hòa tan 2,5 g coban sunfat vào nước và thêm nước đến 100 ml. Dung dịch này có thể ổn định được trong vòng 6 tháng. 5.3. Thiết bị, dụng cụ Xem 4.3. 5.4. Lấy mẫu Xem 4.4. 5.5. Chuẩn bị mẫu thử Xem 4.5. 5.6. Cách tiến hành 5.6.1. Sữa đặc không đường Chuẩn bị dung dịch màu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

79

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 254-2:2009 về Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định hàm lượng phospho - Phương pháp đo màu sau khi khử molypdophosphat

tích 25 đến 30 ml, có nắp (xem 7.1). 5.5. Lò sấy bằng không khí (xem 7.1). 5.6. Dụng cụ pha mẫu (xem 7.2 và Hình 1) làm bằng thủy tinh trung tính, gồm các bộ phận sau: 5.6.1. Bình, bình Kjeldahl, dung tích 300 ml lắp khít với nút thủy tinh nhám 24/29 phù hợp với TCVN 7149 (ISO 383). 5.6.2. Ống dẫn khói, đường kính ngoài khoảng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

80

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8044:2009 (ISO 3129 : 1975) về Gỗ - Phương pháp lấy mẫu và yêu cầu chung đối với các phép thử cơ lý

cắt ngang lớn hơn 30 mm. 4. Ổn định mẫu 4.1. Đối với các mẫu thử có độ ẩm tiêu chuẩn Trước khi cắt thành các mẫu thử, gỗ được làm khô kiệt (tại nhiệt độ thấp hơn 60 °C) để độ ẩm bằng sát với độ ẩm ở trạng thái cân bằng về nhiệt độ và độ ẩm quy định tại 5.6.1. Cần bôi chất giữ ẩm vào đầu các thanh gỗ sau khi cắt ra để tránh nứt

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35