Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 56/2006/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 58787 công văn

1

Công văn 362/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2021 về tổng kết 08 năm thi hành Nghị định 111/2013/NĐ-CP56/2016/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

362/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL,Công văn 362 2021,Bộ Tư pháp,08 năm thi hành Nghị định 111/2013/NĐ-CP,Tổng kết thi hành Nghị định 111/2013/NĐ-CP,Tổng kết thi hành Nghị định 56/2016/NĐ-CP,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

2

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

3

Công văn 56/BXD-KTXD năm 2018 về áp dụng định mức trong xây dựng kè bờ sông do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-KTXD,Công văn 56 2018,Bộ Xây dựng,Định mức xây dựng,Thỏa thuận áp dụng định mức,Định mức xây dựng công trình thủy lợi,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/BXD-KTXD V/v: Áp dụng

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2018

4

Công văn 56/TXNK-CST năm 2018 về khai báo tờ khai VNACCS trường hợp đăng ký Danh mục miễn thuế bằng giấy do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

56/TXNK-CST,Công văn 56,Cục thuế xuất nhập khẩu,Đăng ký tờ khai hải quan,Đăng ký Danh mục miễn thuế ,Hướng dẫn sử dụng tờ khai ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

5

Công văn 4993/BNV-TH năm 2018 hướng dẫn tiếp tục thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

tiếp tục thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện chỉ đạo của

Ban hành: 08/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

6

Công văn 56/TXNK-CST năm 2017 về hoàn thuế nguyên vật liệu nhập khẩu do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

56/TXNK-CST,Công văn 56 2017,Cục thuế xuất nhập khẩu,Nguyên vật liệu nhập khẩu ,Quản lý nguyên vật liệu nhập khẩu,Chính sách hoàn thuế ,Sản xuất hàng hóa xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

7

Công văn 56/TBNSKNTC-CTĐB năm 2016 về nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội do địa phương giới thiệu do Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo ban hành

56/TBNSKNTC-CTDB,Công văn 56 2016,Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội,Ứng cử đại biểu Quốc hội,Địa phương giới thiệu người ứng cử,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA TIỂU BAN NHÂN SỰ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2016

8

Công văn 2209/BNV-TH năm 2017 về tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 6

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

9

Công văn 56/BKHCN-CNN năm 2015 về phân loại mặt hàng hộp nối cáp quang do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

56/BKHCN-CNN,Công văn 56 2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Phân loại mặt hàng,Hộp nối cáp quang ,phân loại hộp nối cáp quang,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 09/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

10

Công văn 56/TCT-QLN năm 2015 sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

56/TCT-QLN,Công văn 56 2015,Tổng cục Thuế,Sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng ,Hóa đơn giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUỂ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 56/TCT-QLN V/v sử dụng hóa

Ban hành: 08/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2015

11

Công văn 56/TCHQ-TXNK năm 2015 về nợ thuế do sáp nhập doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

56/TCHQ-TXNK,Công văn 56 2015,Tổng cục Hải quan,Nợ thuế ,Nợ thuế do sáp nhập doanh nghiệp ,Sáp nhập doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 07/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2015

12

Công văn 56/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-QLN,Công văn 56 2014,Bộ Xây dựng, hỗ trợ người có công nhà ở,Hỗ trợ người có công cách mạng,Hỗ trợ người có công với cách mạng ,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2014

13

Công văn 56/BXD-QLN năm 2013 hướng dẫn lập Đề án phát triển nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức tỉnh Đắk Nông do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-QLN,Công văn 56 2013,Bộ Xây dựng,phát triển nhà ở công vụ cán bộ công chức Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/BXD-QLN V/v hướng dẫn lập Đề

Ban hành: 30/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2013

14

Công văn 56/UBND-KSTT năm 2013 về đính chính văn bản do Tỉnh Hà Nam ban hành

ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Điều 8 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;các quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Ban hành: 11/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2015

15

Công văn 56/TCHQ-TXNK vướng mắc thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành

56/TCHQ-TXNK,Công văn 56 2013,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc thuế bảo vệ môi trường ,Thuế bảo vệ môi trường ,Đối tượng chịu thuế BVMT,Công ty Storsack Việt Nam ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

16

Công văn 56/BXD-QLN đề nghị hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đang cư trú tại tổ dân phố thuộc các thị trấn theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-QLN,Công văn 56 2012,Bộ Xây dựng,Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo ,Cư trú tại tổ dân phố,Các thị trấn theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2012

17

Công văn 56/BXD-KTXD về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-KTXD,Công văn 56 2012,Bộ Xây dựng,Chi phí đầu tư xây dựng công trình ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/BXD-KTXD V/v: về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ban hành: 26/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2012

18

Công văn 56/BXD-KTXD điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-KTXD,Công văn 56 2012,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh Tổng mức đầu tư,Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 56/BXD-KTXD V/v: điều chỉnh tổng

Ban hành: 13/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2012

19

Công văn 56/QLLĐNN-TTLĐ thông báo việc Đài Loan điều chỉnh mức lương cơ bản, thuế, bảo hiểm do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

56/QLLDNN-TTLD,Công văn 56,Cục Quản lý lao động ngoài nước,Lao động- Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/QLLĐNN-TTLĐ V/v: Thông

Ban hành: 12/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2012

20

Công văn 56/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/10/2011 do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành

56/SXD-KTXD,Công văn 56,Tỉnh Quảng Ninh,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH QUẢNG NINH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/SXD-KTXD V/v hướng dẫn điều chỉnh dự

Ban hành: 10/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.136.29