Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 56/2006/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 202055 văn bản

141

Nghị định 50/2006/NĐ-CP quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu,Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen

50/2006/ND-CP,Nghị định 50 2006,Chính phủ,Mẫu Huân chương,Mẫu Huy chương,Mẫu Huy hiệu,Mẫu Bằng khen,Mẫu Giấy khen,Mẫu Cờ Thi đua,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 50/2006/NĐ-CP

Ban hành: 19/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2006

142

Nghị định 52/2006/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

52/2006/ND-CP,Nghị định 52 2006,Chính phủ,Phát hành trái phiếu doanh nghiệp,Phát hành trái phiếu,Trái phiếu doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Chứng khoán CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********* Số : 52/2006/NĐ-CP

Ban hành: 19/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2006

143

Nghị định 51/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ

51/2006/ND-CP,Nghị định 51 2006,Chính phủ,An toàn bức xạ,An toàn kiểm soát bức xạ,An toàn và kiểm soát bức xạ,Kiểm soát bức xạ,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ************

Ban hành: 19/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2006

144

Nghị định 49/2006/NĐ-CP về việc đăng ký và mua, bán tàu biển

49/2006/ND-CP,Nghị định 49 2006,Chính phủ,Mua bán tàu biển,Đăng ký tàu biển,Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********* Số : 49/2006/NĐ-CP

Ban hành: 18/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2006

145

Nghị định 48/2006/NĐ-CP về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

48/2006/ND-CP,Nghị định 48 2006,Chính phủ,Học viện Chính trị quốc gia HCM,Học viện Chính trị quốc gia,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 48/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2006

146

Nghị định 46/2006/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

46/2006/ND-CP,Nghị định 46 2006,Chính phủ,Cảng biển Việt Nam,Xử lý hàng hóa lưu giữ,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 46/2006/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 16/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2006

147

Nghị định 47/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Ea Súp, Ea H'Leo, KRông Búk và Cư M'Ga, tỉnh Đắk Lắk

47/2006/ND-CP,Nghị định 47 2006,Chính phủ,Huyện Ea Súp,Huyện Ea H'leo,Huyện Krông Búk,Tỉnh Đắk Lắk,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 16/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2006

148

Nghị định 45/2006/NĐ-CP ban hành điều lệ quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa

45/2006/ND-CP,Nghị định 45 2006,Chính phủ,Quỹ đền ơn đáp nghĩa,Điều lệ quản lý,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm

Ban hành: 28/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

149

Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

43/2006/ND-CP,Nghị định 43 2006,Chính phủ,Quyền tự chủ,Tổ chức bộ máy biên chế,Quyền tự chủ tài chính,Tự chủ tài chính,Tự chịu trách nhiệm,Đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

150

Nghị định 44/2006/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt

44/2006/ND-CP,Nghị định 44 2006,Chính phủ,Vận tải đường sắt,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ****** Số: 44/2006/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2006

Ban hành: 25/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

151

Nghị định 40/2006/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Nhồi thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá

40/2006/ND-CP,Nghị định 40 2006,Chính phủ,Thị trấn Nhồi,Huyện Đông Sơn,Tỉnh Thanh Hóa,Thành lập thị trấn,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 40/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

152

Nghị định 41/2006/NĐ-CP về thành lập thị trấn Hoàng Mai thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

41/2006/ND-CP,Nghị định 41 2006,Chính phủ,Thị trấn Hoàng Mai,Huyện Quỳnh Lưu,Tỉnh Nghệ An,Thành lập thị trấn,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41/2006/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 21/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

153

Nghị định 39/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa, Ia Grai và KBang, tỉnh Gia Lai

39/2006/ND-CP,Nghị định 39 2006,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Huyện Chư Sê,Huyện Kông Chro,Huyện Đăk Đoa,Huyện Ia Grai,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 21/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

154

Nghị định 76/2021/NĐ-CP quy định về tiêu chí phân loại cảng biển

76/2021/ND-CP,Nghị định 76 2021,Chính phủ,Quy trình phân loại cảng biển Việt Nam,Quy trình đánh giá cảng biển Việt Nam,Tiêu chí đánh giá phân loại cảng biển,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

155

Nghị định 38/2006/NĐ-CP về việc bảo vệ dân phố

38/2006/ND-CP,Nghị định 38 2006,Chính phủ,Bảo vệ dân phố,Ban bảo vệ dân phố,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 04

Ban hành: 17/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

156

Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng

75/2021/ND-CP,Nghị định 75 2021,Chính phủ,Chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng,Phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng,Mức hưởng trợ cấp đối với người có công với cách mạng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 24/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

157

Nghị định 37/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

37/2006/ND-CP,Nghị định 37 2006,Chính phủ,Xúc tiến thương mại,Hoạt động xúc tiến thương mại,Khuyến mại,Luật Thương mại,Hướng dẫn,Thương mại CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2006/NĐ-CP

Ban hành: 04/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

158

Nghị định 36/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em

36/2006/ND-CP,Nghị định 36 2006,Chính phủ,Thanh tra Dân số Gia đình Trẻ em,Thanh tra Dân số,Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 36/2006/NĐ-CP

Ban hành: 03/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

159

Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo

70/2021/ND-CP,Nghị định 70 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Quảng cáo,Sửa đổi 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo,Sửa đổi Nghị định 181 hướng dẫn Luật Quảng cáo,Thương mại,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

160

Nghị định 35/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

35/2006/ND-CP,Nghị định 35 2006,Chính phủ,Đăng ký nhượng quyền thương mại,Nhượng quyền thương mại,Kinh doanh nhượng quyền thương mại,Hợp đồng phát triển quyền thương mại,Hoạt động nhượng quyền thương mại,Quyền thương mại,Luật Thương mại,Hướng dẫn,Thương mại CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104