Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 56/2006/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 201656 văn bản

101

Nghị định 93/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

93/2006/ND-CP,Nghị định 93 2006,Chính phủ,Điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội,Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng,Cán bộ xã đã nghỉ việc,Điều chỉnh lương hưu,Trợ cấp bảo hiểm xã hội,Trợ cấp hàng tháng,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2006

102

Nghị định 92/2006/NĐ-CP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

92/2006/ND-CP,Nghị định 92 2006,Chính phủ,Quy hoạch tổng thể,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 92/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ LẬP, PHÊ

Ban hành: 07/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2006

103

Nghị định 90/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Nhà ở

90/2006/ND-CP,Nghị định 90 2006,Chính phủ,Luật nhà ở,Nhà ở thương mại,Nhà ở xã hội,Nhà ở công vụ,Hướng dẫn,Bất động sản CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2006

104

Nghị định 91/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

91/2006/ND-CP,Nghị định 91 2006,Chính phủ,Luật Ban hành văn bản HĐND UBND,Luật Ban hành Văn bản,Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,Ban hành văn bản,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 91/2006/NĐ-CP

Ban hành: 06/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2006

105

Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hoá

89/2006/ND-CP,Nghị định 89 2006,Chính phủ,Nhãn hàng hóa,Ghi nhãn hàng hóa,Kích thước nhãn hàng hóa,Vị trí nhãn hàng hóa,Định lượng hàng hóa,Thương mại,Sở hữu trí tuệ CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2006

106

Nghị định 88/2006/NĐ-CP về việc đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh

88/2006/ND-CP,Nghị định 88 2006,Chính phủ,Cơ quan đăng ký kinh doanh,Đăng ký kinh doanh,Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh,Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện,Doanh nghiệp,Đầu tư,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do

Ban hành: 29/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2006

107

Nghị định 87/2006/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra Khoa học và Công nghệ

87/2006/ND-CP,Nghị định 87 2006,Chính phủ,Thanh tra Khoa học Công nghệ,Khoa học Công nghệ,Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 87/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2006

108

Nghị định 86/2006/NĐ-CP sửa đổi nghị định 132/2005/NĐ-CP về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước

86/2006/ND-CP,Nghị định 86 2006,Chính phủ,Chủ sở hữu nhà nước,Công ty nhà nước,Sửa đổi,Bổ sung,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 86/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2006

109

Nghị định 85/2006/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục

85/2006/ND-CP,Nghị định 85 2006,Chính phủ,Thanh tra giáo dục,Thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo,Thanh tra Bộ Giáo dục,Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính,Giáo dục CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 85/2006/NĐ-CP

Ban hành: 18/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2006

110

Nghị định 84/2006/NĐ-CP về việc bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

84/2006/ND-CP,Nghị định 84 2006,Chính phủ,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Thực hành tiết kiệm,Bồi thường thiệt hại,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ______ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số :

Ban hành: 18/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2006

111

Nghị định 83/2006/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại,giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước

83/2006/ND-CP,Nghị định 83 2006,Chính phủ,Giải thể tổ chức hành chính,Tổ chức hành chính,Tổ chức sự nghiệp nhà nước,Tổ chức sự nghiệp,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ _ _____ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 83/2006/NĐ-CP

Ban hành: 17/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2006

112

Nghị định 82/2006/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

82/2006/ND-CP,Nghị định 82 2006,Chính phủ,Xuất nhập khẩu mẫu vật,Phụ lục 2 Công ước CITES,Phụ lục 3 Công ước CITES,Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu,Quản lý xuất nhập khẩu,Công ước CITES,Nuôi sinh trưởng,Nuôi sinh sản,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2006

113

Nghị định 79/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Dược

79/2006/ND-CP,Nghị định 79 2006,Chính phủ,Luật Dược,Lĩnh vực dược,Cung ứng thuốc,Đấu thầu cung ứng thuốc,Quản lý giá thuốc,Giá thuốc chữa bệnh,Hướng dẫn,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 79/2006/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 09/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2006

114

Nghị định 78/2006/NĐ-CP về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

78/2006/ND-CP,Nghị định 78 2006,Chính phủ,Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài,Vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài,Đầu tư ra nước ngoài,Doanh nghiệp,Đầu tư CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 78/2006/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 09/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2006

115

Nghị định 80/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

80/2006/ND-CP,Nghị định 80 2006,Chính phủ,Luật Bảo vệ môi trường,Bảo vệ môi trường,Đánh giá môi trường chiến lược,Báo cáo đánh giá tác động môi trường,Đánh giá tác động môi trường,Hướng dẫn,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2006

116

Nghị định 81/2006/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

81/2006/ND-CP,Nghị định 81 2006,Chính phủ,Bảo vệ môi trường,Xử phạt hành chính bảo vệ môi trường,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 81/2006/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 09/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2006

117

Nghị định 77/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế

77/2006/ND-CP,Nghị định 77 2006,Chính phủ,Thanh tra Y tế,Hoạt động Thanh tra Y tế,Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 77/2006/NĐ-CP

Ban hành: 03/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2006

118

Nghị định 75/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Giáo dục

75/2006/ND-CP,Nghị định 75 2006,Chính phủ,Phổ cập giáo dục,Phân luồng trong giáo dục,Liên thông trong giáo dục,Chương trình giáo dục,Luật giáo dục,Hướng dẫn,Giáo dục CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 75/2006/NĐ-CP

Ban hành: 02/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2006

119

Nghị định 76/2006/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

76/2006/ND-CP,Nghị định 76 2006,Chính phủ,Vi phạm hành chính trong tư pháp,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số:

Ban hành: 02/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2006

120

Nghị định 74/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư pháp

74/2006/ND-CP,Nghị định 74 2006,Chính phủ,Thanh tra Tư pháp,Cộng tác viên Thanh tra Tư pháp,Hoạt động thanh tra tư pháp,Quyết định thanh tra đột xuất,Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 74/2006/NĐ-CP

Ban hành: 01/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11