Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 56/2006/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 201656 văn bản

21

Nghị định 56/2005/NĐ-CP về khuyến nông, khuyến ngư

56/2005/ND-CP,Nghị định 56 2005,Chính phủ,Khuyến nông khuyến lâm,Chuyển giao khoa học công nghệ,Kinh phí khuyến nông khuyến ngư,Tổ chức khuyến nông khuyến ngư,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *********

Ban hành: 26/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2010

22

Nghị định 56/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2004 - 2009

56/2004/ND-CP,Nghị định 56 2004,Chính phủ,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Nhiệm kỳ 2004 – 2009,Đại biểu Hội đồng nhân dân,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Số lượng đại biểu HĐND tỉnh,Số đại biểu được bầu,Số lượng đơn vị bầu cử,Phê chuẩn đại biểu HĐND tỉnh,Phê chuẩn số lượng đơn vị bầu cử,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******

Ban hành: 18/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

23

Nghị định 56/2003/NĐ-CP về việc thành lập huyện Pác Nặm thuộc tỉnh Bắc Kạn

56/2003/ND-CP,Nghị định 56 2003,Chính phủ,Huyện Pắc Nặm,Tỉnh Bắc Cạn,Thành lập huyện,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2003

Ban hành: 28/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

24

Nghị quyết 56/NQ-CP năm 2016 về gia hạn việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và I-ta-li-a do Chính phủ ban hành

56/NQ-CP,Nghị quyết 56 2016,Chính phủ,Giấy miễn thị thực,Miễn thị thực có thời hạn,Miễn thị thực người nước ngoài,Miễn thị thực,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/NQ-CP

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

25

Nghị định 56/2002/NĐ-CP về việc tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng

56/2002/ND-CP,Nghị định 56 2002,Chính phủ,Cai nghiện ma túy,Cai nghiện ma tuý tại cộng đồng,Cai nghiện ma tuý tại gia đình,Giáo dục,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 15/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2010

26

Nghị quyết 56/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2015

56/NQ-CP,Nghị quyết 56 2015,Chính phủ,Xây dựng pháp luật,Chuyên đề xây dựng pháp luật,Phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/NQ-CP Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2015

27

Nghị định 56/2001/NĐ-CP về việc thành lập xã Mỹ An thuộc huyện Thạnh phú, tỉnh Bến tre

56/2001/ND-CP,Nghị định 56 2001,Chính phủ,Thành lập xã,Huyện Thạnh Phú,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2001

Ban hành: 24/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

28

Nghị định 56/2000/NĐ-CP sửa đổi khoản 2 Điều 6 Nghị định 95/1998/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý công chức

56/2000/ND-CP,Nghị định 56 2000,Chính phủ,Tuyển dụng công chức,Quản lý công chức,Sửa đổi,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56/2000/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 10

Ban hành: 12/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2012

29

Nghị quyết 56/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2014

56/NQ-CP,Nghị quyết 56 2014,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 56/NQ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

Ban hành: 04/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

30

Nghị định 56/1999/NĐ-CP về việc giải thể các thị trấn nông trường Tân Trào, Sông Lô, tháng 10 và thành lập các xã thuộc các huyện Na Hang, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

56/1999/ND-CP,Nghị định 56 1999,Chính phủ,Giải thể thị trấn,Thành lập xã,Huyện Nà Hang,Huyện Hàm Yên,Huyện Yên Sơn,Huyện Sơn Dương,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 15/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

31

Nghị định 56/1998/NĐ-CP quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp, cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng huân chương lao động

56/1998/ND-CP,Nghị định 56 1998,Chính phủ,Tiêu chuẩn khen thưởng,Hình thức khen thưởng,Đối tượng khen thưởng,Huân chương Lao động,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 30/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

32

Nghị quyết 56/NQ-CP năm 2013 phê duyệt Hiệp định về công dân Việt Nam làm việc có thời hạn tại Bê-la-rút và công dân Bê-la-rút làm việc có thời hạn tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

56/NQ-CP,Nghị quyết 56 2013,Chính phủ,Hiệp định giữa Việt Nam và Bê-la-rút,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 56/NQ-CP Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

33

Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino do Bộ Tài chính ban hành

56/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 56 2020,Bộ Tài chính,Thông tư hướng dẫn Nghị định 03/2017/NĐ-CP,Thông tư hướng dẫn Nghị định kinh doanh casino,Thông tư hướng dẫn kinh doanh casino,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

34

Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm

163/2006/ND-CP,Nghị định 163 2006,Chính phủ,Giao dịch bảo đảm,Đăng ký giao dịch bảo đảm,Cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 163/2006/NĐ-CP

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2007

35

Nghị định 160/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối

160/2006/ND-CP,Nghị định 160 2006,Chính phủ,Pháp lệnh Ngoại hối,Giao dịch vãng lai,Chuyển tiền một chiều,Hoạt động ngoại hối,Thị trường ngoại tệ,Hướng dẫn,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do – Hạnh phúc Số 160/2006/NĐ-CP

Ban hành: 28/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2007

36

Nghị định 162/2006/NĐ-CP về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước

162/2006/ND-CP,Nghị định 162 2006,Chính phủ,Kiểm toán viên nhà nước,Chế độ tiền lương,Chế độ trang phục,Kiểm toán Nhà nước,Kế toán - Kiểm toán,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 28/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2007

37

Nghị định 159/2006/NĐ-CP về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ

159/2006/ND-CP,Nghị định 159 2006,Chính phủ,Chế độ hưu trí,Quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến,Tham gia kháng chiến chống Mỹ,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 28/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2007

38

Nghị định 161/2006/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt

161/2006/ND-CP,Nghị định 161 2006,Chính phủ,Thanh toán bằng tiền,Hạn mức thanh toán,Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán,Phí giao dịch tiền mặt,Rút tiền mặt,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 28/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2007

39

Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa

158/2006/ND-CP,Nghị định 158 2006,Chính phủ,Luật Thương mại,Mua bán hàng hóa,Sở Giao dịch hàng hóa,Tất toán hợp đồng,Ký quỹ giao dịch,Hoạt động tự doanh,Hướng dẫn,Thương mại CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 158/2006/NĐ-CP

Ban hành: 28/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2007

40

Nghị định 157/2006/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao

157/2006/ND-CP,Nghị định 157 2006,Chính phủ,Thanh tra Ngoại giao,Bộ Ngoại giao,Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 157/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11