Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 558/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33311 công văn

1

Công văn 558/TTg-QHQT về phê duyệt danh mục Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

558/TTg-QHQT,Công văn 558,Thủ tướng Chính phủ,Tiền tệ - Ngân hàng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 558/TTg-QHQT V/v Phê duyệt danh mục Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng

Ban hành: 09/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2011

2

Công văn 558/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc C/O xăng dầu do Tổng cục Hải quan ban hành

558/TCHQ-GSQL,Công văn 558 2020,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc C/O,Trả lời vướng mắc C/O,Xăng dầu ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 558/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

3

Công văn 558/CNTT-PM năm 2019 về thay đổi nội dung tin nhắn thông báo số tiền được bảo hiểm xã hội chi trả đối với người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành

558/CNTT-PM,Công văn 558 2019,Trung tâm Công nghệ thông tin,Bảo hiểm y tế chi trả ,Chi trả bảo hiểm xã hội,Chi trả bảo y tế,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

4

Công văn 558/TCHQ-TXNK năm 2019 về mẫu quyết định cưỡng chế cá nhân chủ doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

558/TCHQ-TXNK,Công văn 558 2019,Tổng cục Hải quan,Cưỡng chế,Biện pháp cưỡng chế ,Quyết định cưỡng chế,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

5

Công văn 558/TTLLTPQG-HCTH năm 2018 hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia ban hành

558/TTLLTPQG-HCTH,Công văn 558 2018,Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc,Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia ,Lý lịch tư pháp,Hướng dẫn nghiệp vụ,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP TRUNG TÂM LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2019

6

Công văn 558/BGDĐT-NGCBQLCSGD năm 2016 về lưu ý vấn đề liên quan đến tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

558/BGDDT-NGCBQLCSGD,Công văn 558,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Hội thi Giáo viên dạy giỏi ,Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung học,Giáo viên giáo dục thường xuyên ,Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2016

7

Công văn 558/GSQL-GQ4 năm 2018 về khai sai mã HS trên C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

558/GSQL-GQ4,Công văn 558 2018,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Mã HS ,Khai mã HS ,Kiểm tra mã HS,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 558/GSQL-GQ4 V/v

Ban hành: 01/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2018

8

Công văn 558/QLCLC-TTPC năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW và Chương trình công tác trọng tâm năm 2014 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

558/QLCLC-TTPC,Công văn 558 2014,Chương trình công tác trọng tâm,Báo cáo kết quả BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2014

9

Công văn 558/TCĐC-ĐKTK của Tổng cục Địa chính về việc kiểm tra theo Quyết định số 273/QĐ-TTg

TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 558/TCĐC-ĐKTK NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC KIỂM TRA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 273/QĐ-TTG Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tại Công văn số 464/TCĐC-ĐKTK ngày 24 tháng 4 năm 2002, Tổng cục Địa chính đã hướng dẫn kế hoạch kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 12

Ban hành: 15/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

10

Công văn 558/BNN-HTQT về Danh mục dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản đợt 1 tài khóa 2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

558/BNN-HTQT,Công văn 558,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Tài nguyên- Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 558/BNN-HTQT V/v: Danh mục dự án sử dụng vốn vay

Ban hành: 02/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2011

11

Công văn 08/BXD-QHKT năm 2018 trả lời vướng mắc về công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Bộ Xây dựng ban hành

dựng huyện nông thôn mới. Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (sau đây viết tắt là Bộ tiêu chí 558), Bộ Xây dựng có

Ban hành: 09/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

12

Công văn 558/GSQL-GQ1 năm 2013 nộp Giấy xác nhận khai báo hóa chất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

558/GSQL-GQ1,Công văn 558 2013,Cục Giám sát quản lý về hải qu,nộp Giấy xác nhận khai báo hóa chất ,Giấy xác nhận khai báo hóa chất ,Khai báo hóa chất ,Xác nhận khai báo hóa chất,Thời điểm nộp Giấy xác nhận ,nộp Giấy xác nhận 2013,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG

Ban hành: 21/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2013

13

Công văn số 558/TCĐC-ĐKTK ngày 15/05/2002 của Tổng cục Địa chính về việc kiểm tra Quyết định số 273/QĐ-TTg

558/TCDC-DKTK,Công văn 558 2002,Tổng cục Địa chính TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 558/TCĐC-ĐKTK V/v: Kiểm tra theo Quyết định số 273/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2002

Ban hành: 15/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

14

Công văn số 558/QLTT-THĐN về việc tăng cường quản lý mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường do Cục Quản lý thị trường ban hành

558/QLTT-THDN,Công văn 558 2008,Cục Quản lý thị trường,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 558/QLTT-THĐN V/v tăng cường quản lý mũ bảo hiểm lưu thông trên thị

Ban hành: 24/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2008

15

Công văn số 558/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

558/TCT-DNNN,Công văn 558 2007,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 558/TCT-DNNN V/v: Thuế suất thuế TTĐB Hà Nội, ngày 29 tháng 01

Ban hành: 29/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2007

16

Công văn số 558/UBND–CN của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về thoả thuận dự án đầu tư xây dựng nút giao liên thông giữa QL38 với QL1A mới và TL270 với QL1A mới.

558/UBND-CN,Công văn 558,Tỉnh Bắc Ninh,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 558/UBND–CN V/v:Thoả thuận dự án đầu tư xây dựng nút giao liên thông giữa QL38 với QL1A mới và TL270 với QL1A mới

Ban hành: 22/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2006

17

Công văn 558/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác quản lý hải quan đối với hàng hoá gia công, hàng sản xuất xuất khẩu

558/TCHQ-GSQL,Công văn 558 2003,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 558/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2003

Ban hành: 13/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

18

Công văn số 558/TCHQ-GSQL ngày 13/02/2003 của Tổng cục Hải quan-Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý hải quan đối với hàng gia công, hàng SXXK

558/TCHQ-GSQL,Công văn 558 2003,Bộ Tài chính,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 558/TCHQ-GSQL V/ v tăng cường công tác quản lý

Ban hành: 13/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

19

Công văn 3372/BNN-VPĐP năm 2020 hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới (quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Khi xã, huyện mới được hình thành, đã đảm bảo đạt đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí xã, huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thì UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ xét,

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

20

Công văn số 558TCT/NV4 ngày 12/02/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc lệ phí trước ban đối với xe máy bán trả góp

558TCT/NV4,Công văn 558TCT 2003,Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 558TCT/NV4 V/v lệ phí trước bạ đối với xe máy bán

Ban hành: 12/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.200.218.187