Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 558/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31858 công văn

1

Công văn 558/TTg-QHQT về phê duyệt danh mục Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 558/TTg-QHQT V/v Phê duyệt danh mục Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hà Nội, ngày 09 tháng 4

Ban hành: 09/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2011

2

Công văn 558/TCHQ-TXNK năm 2019 về mẫu quyết định cưỡng chế cá nhân chủ doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 558/TCHQ-TXNK V/v mẫu quyết định cưỡng chế cá nhân chủ doanh nghiệp Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

3

Công văn 558/TTLLTPQG-HCTH năm 2018 hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia ban hành

BỘ TƯ PHÁP TRUNG TÂM LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 558/TTLLTPQG-HCTH V/v hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2019

4

Công văn 558/BGDĐT-NGCBQLCSGD năm 2016 về lưu ý vấn đề liên quan đến tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 558/BGDĐT-NGCBQLCSGD V/v lưu ý một số vấn đề liên quan đến tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên

Ban hành: 05/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2016

5

Công văn 558/GSQL-GQ4 năm 2018 về khai sai mã HS trên C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 558/GSQL-GQ4 V/v vướng mắc C/O Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 01/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2018

6

Công văn 558/QLCLC-TTPC năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW và Chương trình công tác trọng tâm năm 2014 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 558/QLCL-TTPC V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính

Ban hành: 04/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2014

7

Công văn 558/TCĐC-ĐKTK của Tổng cục Địa chính về việc kiểm tra theo Quyết định số 273/QĐ-TTg

5 NĂM 2002 VỀ VIỆC KIỂM TRA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 273/QĐ-TTG Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tại Công văn số 464/TCĐC-ĐKTK ngày 24 tháng 4 năm 2002, Tổng cục Địa chính đã hướng dẫn kế hoạch kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành: 15/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

8

Công văn 08/BXD-QHKT năm 2018 trả lời vướng mắc về công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2312/UBND-NN ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 1 về quy hoạch trong Bộ tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016

Ban hành: 09/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

9

Công văn 558/BNN-HTQT về Danh mục dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản đợt 1 tài khóa 2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 558/BNN-HTQT V/v: Danh mục dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản đợt 1 tài khóa 2011. Hà Nội, ngày 02

Ban hành: 02/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2011

10

Công văn 558/GSQL-GQ1 năm 2013 nộp Giấy xác nhận khai báo hóa chất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 558/GSQL-GQ1 V/v nộp Giấy xác nhận khai báo hóa chất Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2013

Ban hành: 21/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2013

11

Công văn số 558/TCĐC-ĐKTK ngày 15/05/2002 của Tổng cục Địa chính về việc kiểm tra Quyết định số 273/QĐ-TTg

TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 558/TCĐC-ĐKTK V/v: Kiểm tra theo Quyết định số 273/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2002 Kính gửi: UBND các tỉnh,

Ban hành: 15/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

12

Công văn số 558/QLTT-THĐN về việc tăng cường quản lý mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường do Cục Quản lý thị trường ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 558/QLTT-THĐN V/v tăng cường quản lý mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2008

Ban hành: 24/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2008

13

Công văn số 558/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 558/TCT-DNNN V/v: Thuế suất thuế TTĐB Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2007 Kính gửi: Cục thuế Thành

Ban hành: 29/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2007

14

Công văn số 558/UBND–CN của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về thoả thuận dự án đầu tư xây dựng nút giao liên thông giữa QL38 với QL1A mới và TL270 với QL1A mới.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 558/UBND–CN V/v:Thoả thuận dự án đầu tư xây dựng nút giao liên thông giữa QL38 với QL1A mới và TL270 với QL1A mới Bắc Ninh, ngày 22 tháng 05 năm 2006 Kính gửi: Bộ Giao thông vận

Ban hành: 22/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2006

15

Công văn 2075/BVHTTDL-VHCS năm 2016 hướng dẫn thực hiện Tiêu chí huyện nông thôn mới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn như sau:

Ban hành: 03/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2016

16

Công văn số 558/TCHQ-GSQL ngày 13/02/2003 của Tổng cục Hải quan-Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý hải quan đối với hàng gia công, hàng SXXK

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 558/TCHQ-GSQL V/ v tăng cường công tác quản lý hải quan với hàng gia công, hàng SXXK Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2003

Ban hành: 13/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

17

Công văn 558/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác quản lý hải quan đối với hàng hoá gia công, hàng sản xuất xuất khẩu

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 558/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2003 CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ

Ban hành: 13/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

18

Công văn 2469/BXD-QHKT năm 2016 báo cáo thực hiện công tác quy hoạch xây dựng nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; công tác điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội – môi trường trong đồ án quy hoạch xã nông thôn mới; thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với quá trình đô thị hóa và công tác quản lý quy hoạch... 2. Kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch xây dựng nông

Ban hành: 04/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

19

Công văn số 558TCT/NV4 ngày 12/02/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc lệ phí trước ban đối với xe máy bán trả góp

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 558TCT/NV4 V/v lệ phí trước bạ đối với xe máy bán trả góp Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2003 Kính gửi:

Ban hành: 12/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

20

Công văn 558/TCT/NV6 về hàng dự hội chợ triển lãm do Tổng cục thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 558 TCT/NV6 V/v: hàng dự hội chợ triển lãm Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 1999 Kính gửi: Cục

Ban hành: 27/01/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.194.166