Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 558/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 185520 văn bản

121

Quyết định 817/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

817/QD-TTg,Quyết định 817 2020,Thủ tướng Chính phủ,Mục tiêu phát triển thành phố Việt Trì,Phát triển thành phố lễ hội về với cội nguồn,Giải pháp phát triển thành phố lễ hội Việt Nam,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2020

122

Quyết định 828/QĐ-TTg năm 2020 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trần Đề do Thủ tướng Chính phủ ban hành

828/QD-TTg,Quyết định 828 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trần Đề,Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Trần Đề,Chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Trần Đề,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2020

123

Quyết định 827/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ-TW do Thủ tướng Chính phủ ban hành

827/QD-TTg,Quyết định 827 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đề án phát triển thành phố Vinh đến năm 2023,Phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế,Phát triển thành phố Vinh Nghệ An,Phát triển Vinh thành trung tâm kinh tế văn hóa,Thương mại,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2020

124

Quyết định 825/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

825/QD-TTg,Quyết định 825 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế hoạt động Hội đồng điều phối,Hội đồng điều phối giai đoạn 2020 2025,Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

125

Quyết định 808/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

808/QD-TTg,Quyết định 808 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật của Đoàn Thanh niên Cộng sản,Bí mật của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,Danh mục bí mật nhà nước của Đoàn Thanh niên,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2020

126

Quyết định 810/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

810/QD-TTg,Quyết định 810 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau,Lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 2030,Nhiệm vụ lập quy hoạch Cà Mau đến 2050,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2020

127

Quyết định 809/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

809/QD-TTg,Quyết định 809 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật lĩnh vực Giáo dục,Công bố bí mật nhà nước độ Tối mật Bộ Giáo dục,Công bố bí mật nhà nước độ Mật Bộ Giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2020

128

Quyết định 804/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

804/QD-TTg,Quyết định 804 2020,Thủ tướng Chính phủ,Lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 2030,Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Trà Vinh,Nhiệm vụ lập Quy hoạch Trà Vinh đến 2050,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2020

129

Quyết định 775/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

775/QD-TTg,Quyết định 775 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh,Lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 2030,Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

130

Quyết định 776/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

776/QD-TTg,Quyết định 776 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Trị,Lập Nhiệm vụ lập Quy hoạch Quảng Trị 2021 2030,Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Trị,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

131

Quyết định 781/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Phụ lục Quyết định 1048/QĐ-TTg về Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

781/QD-TTg,Quyết định 781 2020,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi Quyết định 1048/QĐ-TTg,Chương trình mỗi xã một sản phẩm,Sửa đổi Tiêu chí đánh giá sản phẩm,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

132

Quyết định 783/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

783/QD-TTg,Quyết định 783 2020,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh An Giang 2021-2030,Quy hoạch An Giang tỉnh thời kỳ 2021 2030,Quy hoạch tỉnh tầm nhìn 2050 An Giang,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

133

Quyết định 784/QĐ-TTg năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

784/QD-TTg,Quyết định 784 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài,Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

134

Quyết định 770/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

770/QD-TTg,Quyết định 770 2020,Thủ tướng Chính phủ,Điều lệ hội Luật gia Việt Nam,Phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam,Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2019 2024,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

135

Quyết định 774/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

774/QD-TTg,Quyết định 774 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực thanh tra,Danh mục bí mật phòng chống tham nhũng,Danh mục bí mật lĩnh vực khiếu nại,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

136

Quyết định 757/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

757/QD-TTg,Quyết định 757 2020,Thủ tướng Chính phủ,Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng,Xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp,Thực hiện ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

137

Quyết định 759/QĐ-TTg về Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

759/QD-TTg,Quyết định 759 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ,Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới,Chương trình xây dựng nông thôn mới Bình Định,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

138

Quyết định 758/QĐ-TTg về Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

758/QD-TTg,Quyết định 758 2020,Thủ tướng Chính phủ,Công tác Ban Chỉ đạo Giảm nghèo bền vững,Ban Chỉ đạo Giảm nghèo bền vững 2016 2020,Chương trình Giảm nghèo bền vững 2016 2020,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

139

Quyết định 753/QĐ-TTg năm 2020 Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

753/QD-TTg,Quyết định 753 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tổ chức thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW,Công tác người khuyết tật,Tăng cường sự lãnh đạo công tác người khuyết tật,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

140

Quyết định 752/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

752/QD-TTg,Quyết định 752 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương,Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương,Tổng điều tra kinh tế Trung ương 2021,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.25.104