Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 558/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 185640 văn bản

81

Quyết định 1055/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1055/QD-TTg,Quyết định 1055 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu,Thích ứng với biến đổi khí hậu 2021 2030,Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2020

82

Quyết định 1053/QĐ-TTg về thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại một số Bộ, cơ quan, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1053/QD-TTg,Quyết định 1053 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 2020,Đoàn công tác kiểm tra đôn đốc sản xuất kinh doanh,Tháo gỡ Vướng mắc về sản xuất kinh doanh,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

83

Quyết định 1047/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1047/QD-TTg,Quyết định 1047 2020,Thủ tướng Chính phủ,Hiệp định hỗ trợ lĩnh vực hải quan Việt Nam Hoa Kỳ,Thực hiện hỗ trợ lẫn nhau lĩnh vực hải quan,Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan,Xuất nhập khẩu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

84

Quyết định 1040/QĐ-TTg năm 2020 về Thành lập Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1040/QD-TTg,Quyết định 1040 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia,Thành lập Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự,Cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

85

Quyết định 1016/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1016/QD-TTg,Quyết định 1016 2020,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ lập quy hoạch Đồng Nai 2021 2030,Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tầm nhìn 2050,Nhiệm vụ lập quy hoạch Đồng Nai tầm nhìn 2050,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2020

86

Quyết định 1015/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1015/QD-TTg,Quyết định 1015 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tầm nhìn 2050,Nhiệm vụ lập Quy hoạch Gia Lai tầm nhìn 2050,Nhiệm vụ lập Quy hoạch Gia Lai 2021 2030,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

87

Quyết định 1014/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1014/QD-TTg,Quyết định 1014 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia 2020,Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế,Phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào miền núi,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

88

Quyết định 999/QĐ-TTg về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, dự thảo nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

999/QD-TTg,Quyết định 999 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thời hạn trình dự án luật dự thảo Nghị quyết,Cơ quan soạn thảo dự án luật dự thảo Nghị quyết,Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật pháp lệnh,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

89

Quyết định 992/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

992/QD-TTg,Quyết định 992 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nam Định,Lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 2030,Lập Quy hoạch tỉnh Nam Định tầm nhìn 2050,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

90

Quyết định 998/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

998/QD-TTg,Quyết định 998 2020,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ lập Quy hoạch tầm nhìn 2050,Nhiệm vụ lập Quy hoạch Vĩnh Phúc 2021 2030,Quy hoạch tầm nhìn 2050 Vĩnh Phúc,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

91

Quyết định 980/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp trang trại Bò sữa - Bò thịt công nghệ cao Vinamilk - Lao Jagro do Thủ tướng Chính phủ ban hành

980/QD-TTg,Quyết định 980 2020,Thủ tướng Chính phủ,Dự án Tổ hợp trang trại Bò công nghệ cao Vinamilk,Tổ hợp trang trại Bò sữa Bò thịt Vinamilk Lao Jagro,Đầu tư Dự án Tổ hợp trang trại Bò Vinamilk,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

92

Quyết định 987/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

987/QD-TTg,Quyết định 987 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phòng ngừa ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai,Tăng cường công tác phòng ngừa khắc phục thiên tai,Thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW khắc phục hậu quả thiên tai,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

93

Quyết định 988/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

988/QD-TTg,Quyết định 988 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước về nông nghiệp,Danh mục lĩnh vực nông thôn thuộc bí mật nhà nước,Bí mật nhà nước nông nghiệp phát triển nông thôn,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

94

Quyết định 960/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

960/QD-TTg,Quyết định 960 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy định Danh mục bí mật nhà nước,Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ,Bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

95

Quyết định 970/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc Tòa án nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

970/QD-TTg,Quyết định 970 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bí mật nhà nước thuộc Tòa án nhân dân,Danh mục bí mật thuộc Tòa án nhân dân,Thủ tướng ban hành bí mật thuộc Tòa án,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

96

Quyết định 969/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

969/QD-TTg,Quyết định 969 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bí mật nhà nước lĩnh vực Giao thông vận tải,Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Giao thông,Danh mục bí mật nhà nước về Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

97

Quyết định 972/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

972/QD-TTg,Quyết định 972 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh Dịch tả lợn,Phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi,Phòng chống bệnh Dịch tả lợn 2020 2025,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

98

Quyết định 971/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

971/QD-TTg,Quyết định 971 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước về công tác dân tộc,Bảo vệ bí mật nhà nước lĩnh vực công tác dân tộc,Danh mục công tác dân tộc thuộc bí mật nhà nước,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

99

Quyết định 973/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

973/QD-TTg,Quyết định 973 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức an ninh cho đối tượng 1,Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 1,Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

100

Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

964/QD-TTg,Quyết định 964 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông,Lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 2030,Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.248.103