Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 5555/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 221879 văn bản

1

Thông báo 11872/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu Chất tráng men dùng để tráng men đáy nồi chảo - Ceramic coating HGN 3000/ FC-5555 do Tổng cục Hải quan ban hành

1827/TB-PTPLHCM-14 ngày 12/8/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Chất tráng men dùng để tráng men đáy nồi chảo - Ceramic coating HGN 3000/ FC-5555 (Mục 3 TKHQ) 2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Living & Life Vina; địa chỉ: KCN Mỹ

Ban hành: 01/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2014

2

Quyết định 1268/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế làm việc của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

các Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Căn cứ Quyết định số 5555/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng

Ban hành: 25/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

3

Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ

1319/QD-UBND,Quyết định 1319 2021,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban cấp huyện Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban cấp xã Cần Thơ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 22/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2021

4

Quyết định 2135/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

2135/QD-UBND,Quyết định 2135 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Kế hoạch hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa,Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển,Phê duyệt Kế hoạch của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2021

5

Quyết định 2662/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Golf thành phố Hà Nội

2662/QD-UBND,Quyết định 2662 2021,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt Điều lệ sửa đổi Hội Golf thành phố Hà Nội,Phê duyệt Điều lệ bổ sung Hội Golf thành phố Hà Nội,Điều lệ sửa đổi bổ sung Hội Golf thành phố Hà Nội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 18/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2021

6

Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, 01 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre

1409/QD-UBND,Quyết định 1409 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục của Sở Lao động tỉnh Bến Tre 2021,Thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG

Ban hành: 18/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2021

7

Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2021 công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

923/QD-UBND,Quyết định 923 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Công bố bổ sung thủ tục Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn,Bổ sung thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn,Bổ sung danh mục thủ tục Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

8

Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

1614/QD-UBND,Quyết định 1614 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công bố thủ tục về văn bằng chứng chỉ Sở Giáo dục,Công bố thủ tục của Sở Giáo dục tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Công bố thủ tục về Thi tuyển sinh Sở Giáo dục Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2021

9

Quyết định 2391/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, hủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

2391/QD-UBND,Quyết định 2391 2021,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục Đầu tư tại Việt Nam tỉnh Bình Định,Thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Bình Định 2021,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

10

Quyết định 1519/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

1519/QD-UBND,Quyết định 1519 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch Vĩnh Long,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Vĩnh Long 2021,Thủ tục lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch Vĩnh Long,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

11

Quyết định 2051/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

2051/QD-UBND,Quyết định 2051 2021,Tỉnh Đồng Nai,Công bố thủ tục Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai,Công bố thủ tục của Ban Quản lý Khu công nghiệp 2021,Thủ tục của Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

12

Quyết định 2049/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế Phòng cháy và chữa cháy tại Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Đồng Nai

2049/QD-UBND,Quyết định 2049 2021,Tỉnh Đồng Nai,Quy chế Phòng chữa cháy tại Kho Lưu trữ tỉnh Đồng Nai,Phòng cháy chữa cháy tại Kho Lưu trữ tỉnh Đồng Nai,Phòng chữa cháy tại Kho Lưu trữ chuyên dụng Đồng Nai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

13

Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

1237/QD-UBND,Quyết định 1237 2021,Tỉnh Hòa Bình,Công bố thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch Hòa Bình,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Hòa Bình 2021,Thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch tỉnh Hòa Bình,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

14

Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

460/QD-UBND,Quyết định 460 2021,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục của Sở Lao động tỉnh Ninh Bình 2021,Thủ tục bảo trợ xã hội Ủy ban cấp huyện cấp xã Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2021

15

Quyết định 1288/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

1288/QD-UBND,Quyết định 1288 2021,Thành phố Cần Thơ,Giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động,Giải quyết thủ tục hành chính thành phố Cần Thơ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

16

Quyết định 1171/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

1171/QD-UBND,Quyết định 1171 2021,Tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục của Sở Lao động tỉnh Yên Bái 2021,Thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

17

Quyết định 1063/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

1063/QD-UBND,Quyết định 1063 2021,Tỉnh Điện Biên,Công bố thủ tục đầu tư tại Việt Nam tỉnh Điện Biên,Thủ tục đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch tỉnh Điện Biên,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Điện Biên 2021,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

18

Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

1169/QD-UBND,Quyết định 1169 2021,Tỉnh Yên Bái,Thủ tục năng lượng nguyên tử Sở Khoa học tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục của Sở Khoa học tỉnh Yên Bái 2021,Thủ tục an toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

19

Quyết định 2054/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa

2054/QD-UBND,Quyết định 2054 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa 2021,Công bố thủ tục về công chức Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục về viên chức Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

20

Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

1275/QD-UBND,Quyết định 1275 2021,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Thành phố Cần Thơ,Công bố Danh mục thủ tục Sở Kế hoạch Thành phố Cần Thơ,Danh mục thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103