Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 55/2019/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33459 văn bản

1

Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

55/2019/ND-CP,Nghị định 55 2019,Chính phủ,Hỗ trợ pháp lý,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp,Dịch vụ pháp lý CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2019/NĐ

Ban hành: 24/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

2

Nghị quyết 55/2019/NQ-HĐND về đặt tên Quảng trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

55/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 55 2019,Tỉnh Bình Định,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2019/NQ-HĐND Bình Định, ngày 13 tháng 12

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

3

Nghị quyết 55/2019/NQ-HĐND sửa đổi tỷ lệ phân chia các khoản thu tại Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Bình ban hành

55/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 55 2019,Tỉnh Quảng Bình,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2019/NQ-HĐND Quảng Bình, ngày 12 tháng 12

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

4

Nghị quyết 55/2019/NQ-HĐND quy định về một số chính sách áp dụng cho huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

55/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 55 2019,Tỉnh Ninh Bình,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2019/NQ-HĐND Ninh Bình, ngày

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2020

5

Nghị quyết 55/NQ-HĐND năm 2021 thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2022 do tỉnh Bắc Giang ban hành

55/NQ-HDND,Nghị quyết 55 2021,Tỉnh Bắc Giang,Dự án cần thu hồi đất Bắc Giang,Dự án chuyển mục đích sử dụng đất Bắc Giang,Dự án chuyển sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2022

6

Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 155/2016/-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

55/2021/ND-CP,Nghị định 55 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 155/2016/-CP,Xử phạt hành chính bảo vệ môi trường,Xử phạt vi phạm hành chính môi trường,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2021

7

Nghị quyết 55/NQ-HĐND năm 2021 về đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ

55/NQ-HDND,Nghị quyết 55 2021,Thành phố Cần Thơ,Đề xuất cơ chế chính sách đặc thù phát triển,Chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ,Cơ chế chính sách đặc thù phát triển Cần Thơ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2021

8

Nghị quyết 55/NQ-HĐND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

55/NQ-HDND,Nghị quyết 55 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận,Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân khóa XI,Quy chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

9

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2021 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử dụng điện do Chính phủ ban hành

55/NQ-CP,Nghị quyết 55 2021,Chính phủ,Hỗ trợ giảm giá điện cho các khách hàng sử dụng điện,Hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện,Hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng đợt 3,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

10

Nghị quyết 55/NQ-HĐND năm 2020 về xác nhận kết quả giải quyết vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh từ Quảng Ngãi đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay

55/NQ-HDND,Nghị quyết 55 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân,Vấn đề giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân Quảng Ngãi,Giải quyết vấn đề kỳ họp của Hội đồng nhân dân Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2021

11

Nghị quyết 55/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Hà Giang ban hành

55/NQ-HDND,Nghị quyết 55 2020,Tỉnh Hà Giang,Dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Hà Giang,Thu chi ngân sách địa phương tỉnh Hà Giang,Thu chi ngân sách địa phương năm 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

12

Nghị quyết 55/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận

55/NQ-HDND,Nghị quyết 55 2020,Tỉnh Bình Thuận,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu tỉnh Bình Thuận,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Bình Thuận,Thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

13

Nghị quyết 55/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang

55/NQ-HDND,Nghị quyết 55 2020,Tỉnh Hậu Giang,Tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân,Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ Hậu Giang,Tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng Hậu Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

14

Nghị định 55/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại

55/2020/ND-CP,Nghị định 55 2020,Chính phủ,Hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự thi hành án,Thi hành án đối với pháp nhân thương mại,Quy định chi tiết về thi hành án đối với pháp nhân,Doanh nghiệp,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

15

Quyết định 55/2019/QĐ-UBND quy định về thu nộp, quản lý, sử dụng kinh phí để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

55/2019/QD-UBND,Quyết định 55 2019,Tỉnh Hà Nam,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2019/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 31 tháng 12 năm

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2020

16

Quyết định 55/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại Chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

55/2019/QD-UBND,Quyết định 55 2019,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2019/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

17

Thông tư 55/2019/TT-BGTVT quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

55/2019/TT-BGTVT,Thông tư 55 2019,Bộ Giao thông vận tải,Cấp giấy chứng nhận,Tàu biển,Giàn di động trên biển ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2019

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2020

18

Quyết định 55/2019/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

55/2019/QD-UBND,Quyết định 55 2019,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2019/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 30 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2020

19

Quyết định 55/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

55/2019/QD-UBND,Quyết định 55 2019,Tỉnh Hải Dương,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2019/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

20

Quyết định 55/2019/QĐ-UBND quy định hệ số điều giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020

55/2019/QD-UBND,Quyết định 55 2019,Tỉnh Tây Ninh,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2019/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 20 tháng 12 năm

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.224.133.198