Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 55-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 166153 văn bản

1

Nghị định 55-CP năm 1997 về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Yên Lập, Hạ Hòa, Tam Thanh, Phong Châu, Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

55-CP,Nghị định 55-CP 1997,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Huyện Yên Lập,Huyện Hạ Hòa,Huyện Tam Thanh,Huyện Phong Châu,Huyện Thanh Sơn,Tỉnh Phú Thọ,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 28/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

2

Nghị định 55-CP năm 1996 về hoạt động của tàu quân sự nước ngoài vào thăm Việt Nam

55-CP,Nghị định 55-CP 1996,Chính phủ,Tàu quân sự nước ngoài,Thăm nước CHXHCN Việt Nam,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 1996

Ban hành: 01/10/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

3

Nghị định 55-CP năm 1995 về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty dệt - may Việt Nam

55-CP,Nghị định 55-CP 1995,Chính phủ,Điều lệ tổ chức và hoạt động,Tổng công ty Dệt May Việt Nam,Doanh nghiệp,Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 1995

Ban hành: 06/09/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

4

Nghị định 55-CP năm 1993 Hướng dẫn Luật Thuế doanh thu và Luật thuế doanh thu sửa đổi

55-CP,Nghị định 55-CP 1993,Chính phủ,Luật thuế doanh thu sửa đổi,Luật Thuế Doanh thu,Luật sửa đổi bổ sung,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55-CP

Ban hành: 28/08/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

5

Quyết định 55-CP năm 1980 về việc quản lý và sử dụng xe ô-tô con (du lịch) của tư nhân do Hội đồng Chính phủ ban hành

55-CP, Quyết định 55-CP, Hội đồng Chính phủ, Quy chế Quản lý sử dụng xe ôtô, Xe ô tô con, Sử dụng xe ô tô con, Giao thông - Vận tải, Quyền dân sự HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 1980

Ban hành: 23/02/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

6

Nghị quyết số 55-CP về công tác lương thực trong tình hình mới do Hội đồng Chính phủ ban hành

55-CP,Nghị quyết 55-CP 1978,Hội đồng Chính phủ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 1978

Ban hành: 03/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

7

Quyết định 55-CP năm 1977 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh sông Bé do Hội đồng Chính phủ ban hành

55-CP, Quyết định 55-CP, Hội đồng Chính phủ, Điều chỉnh địa giới, Tỉnh Sông Bé, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1977 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỢP NHẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA

Ban hành: 11/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

8

Quyết định 55-CP năm 1969 về việc điều chỉnh, tăng thêm tiêu chuẩn cung cấp lương thực cho cán bộ công nhân, viên chức Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

55-CP, Quyết định 55-CP, Hội đồng Chính phủ, Cung cấp lương thực, Tăng tiêu chuẩn thực phẩm, Công nhân viên chức, Nhà nước, Lao động- Tiền lương, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 1969

Ban hành: 08/04/1969

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

9

Nghị quyết số 55-CP về chính sách ổn định nghĩa vụ lương thực trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất do Hội đồng Chính phủ ban hành

55-CP,Nghị quyết 55-CP 1963,Hội đồng Chính phủ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 1963 NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH ỔN ĐỊNH

Ban hành: 24/04/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2007

10

Thông tư 73A-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn Nghị định 55-CP năm 1993 thi hành Luật thuế doanh thu và Luật thuế doanh thu sửa đổi do Bộ tài chính ban hành

năm 1993 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 73A TC/TCT NGÀY 30-8-1993 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 55-CP NGÀY 28-8-1993 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ DOANH THU VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ DOANH THU Căn cứ vào Luật thuế doanh thu được Quốc hội khoá VIII thông qua ngày 30

Ban hành: 30/08/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

11

Chỉ thị 1871-CT/QP thực hiện Nghị định 55/CP về hoạt động của tàu quân sự nước ngoài vào thăm nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành

HOẠT ĐỘNG CỦA TÀU QUÂN SỰ NƯỚC NGOÀI VÀOTHĂM NƯỚC CỘNG HOÀ XHCN VIỆT NAM Ngày 1 tháng 10 năm1996 Chính phủ đã ban hành nghị định số 55/CP quy định về hoạt động của tàuquân sự nước ngoài khi vào thăm nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Đây là một văn bảnpháp lý quan trọng góp phần tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tácgiữa nước ta với các

Ban hành: 23/10/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

12

Thông tư liên tịch 3320/1997/TTLT-QP-NG hướng dẫn Nghị định 55/CP về hoạt động của tàu quân sự nước ngoài vào thăm nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Quốc phòng - Bộ Ngoại giao ban hành

Số: 3320/1997/TTLT-QP-NG Hà Nội , ngày 11 tháng 12 năm 1997 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ QUỐC PHÒNG - NGOẠI GIAO SỐ 3320/1997/TTLT-QP-NG NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/CP NGÀY 01/10/1996 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÀU QUÂN SỰ NƯỚC NGOÀI VÀO THĂM NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI

Ban hành: 11/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2010

13

Thông tư số 32-TTg năm 1963 hướng dẫn Nghị quyết 55-CP về chính sách ổn định nghĩa vụ lương thực trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 55-CP NGÀY 24-4-1963 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH ỔN ĐỊNH NGHĨA VỤ LƯƠNG THỰC TRONG KẾ HOẠCH 5 NĂM LẦN THỨ NHẤT Hội đồng Chính phủ trong phiên họp toàn thể ngày 2 tháng 4 năm 1963 đã nhận định về tình hình sản xuất và công tác lương thực từ năm 1960 đến nay, và đề ra chính sách ổn định nghĩa

Ban hành: 24/04/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2007

14

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2018 xây dựng Nghị định về tổ hợp tác do Chính phủ ban hành

55/NQ-CP,Nghị quyết 55 2018,Chính phủ,Tổ hợp tác,Tổ hợp tác trang trại,Xây dựng mô hình tổ hợp tác ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/NQ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

15

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2017 phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình do Chính phủ ban hành

55/NQ-CP,Nghị quyết 55,Chính phủ,Khu vực cửa khẩu,Cửa khẩu quốc tế,Cửa khẩu quốc tế Cha Lo,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/NQ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

16

Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

55/2019/ND-CP,Nghị định 55 2019,Chính phủ,Hỗ trợ pháp lý,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp,Dịch vụ pháp lý CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2019/NĐ-CP

Ban hành: 24/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

17

Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

55/2018/ND-CP,Nghị định 55 2018,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Sản xuất phân bón,Vi phạm hành chính,Kinh doanh phân bón,Mặt hàng phân bón CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2018/NĐ-CP

Ban hành: 16/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2018

18

Nghị định 55/2017/NĐ-CP quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

55/2017/ND-CP,Nghị định 55 2017,Chính phủ,Nuôi thương phẩm cá tra ,Sản phẩm chế biến ,Xuất khẩu cá tra,Thương mại,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2017

19

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2014 ký Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế do Chính phủ ban hành

55/NQ-CP,Nghị quyết 55 2014,Chính phủ,Trang thiết bị y tế,Trang thiết bị y tế thiết yếu,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 55/NQ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 30/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

20

Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995

55/2016/ND-CP,Nghị định 55 2016,Chính phủ,Trợ cấp mất sức lao động,Giáo viên mầm non,Điều chỉnh mức lương hưu,Điều chỉnh mức lương,Lao động - Tiền lương,Giáo dục CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.6.254