Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 55/2011/TT-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 183398 văn bản

1

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

55/2011/TT-BGDDT,Thông tư 55 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 55/2011/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 22/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2011

2

Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

55/2012/TT-BGDDT,Thông tư 55 2012,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Liên thông Đại học,Liên thông Cao đẳng,Liên kết đào tạo liên thông lên ,Liên thông đại học cao đẳng,Đào tạo liên thông 2013,Đào tạo liên thông,Liên thông ,Liên thông 2013,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2012

3

Thông tư 55/2011/TT-BGTVT sửa đổi "Quy định công nhận và quản lý họat động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông" kèm theo Quyết định 14/2008/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

55/2011/TT-BGTVT,Thông tư 55 2011,Bộ Giao thông vận tải,Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng,Chuyên ngành xây dựng giao thông,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2011

4

Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

55/2011/TT-BNNPTNT,Thông tư 55 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm,Chứng nhận chất lượng an toàn thực phẩm,An toàn thực phẩm thủy sản BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2011

5

Thông tư 55/2011/TT-BTC về hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

55/2011/TT-BTC,Thông tư 55 2011,Bộ Tài chính,Chế độ báo cáo,Giá thị trường hàng hóa dịch vụ ,Giá hàng hóa nhập khẩu ,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 29/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2011

6

Thông tư 55/2021/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

55/2021/TT-BTC,Thông tư 55 2021,Bộ Tài chính,Hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án pháp nhân thương mại,Tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành án pháp nhân thương mại,Quản lý chi phí cưỡng chế thi hành án pháp nhân thương mại,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thủ tục Tố tụng BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

7

Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú do Bộ Công an ban hành

55/2021/TT-BCA,Thông tư 55 2021,Bộ Công An,Dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Cư trú,Hướng dẫn Nghị định hướng dẫn Luật Cư trú,Thông tư hướng dẫn Nghị định hướng dẫn Luật Cư trú,Thông tư hướng dẫn Luật Cư trú,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

8

Thông tư 55/2020/TT-BCT quy định về chế độ báo cáo của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành

55/2020/TT-BCT,Thông tư 55 2020,Bộ Công thương,Chế độ báo cáo của lực lượng Quản lý thị trường,Quy định chế độ báo cáo của Quản lý thị trường,Lực lượng Quản lý thị trường ban hành chế độ báo cáo,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

9

Thông tư 55/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

55/2020/TT-BTC,Thông tư 55 2020,Bộ Tài chính,Kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài,Lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập,Quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh hiệp định,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

10

Thông tư 55/2020/TT-BCA quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

55/2020/TT-BCA,Thông tư 55 2020,Bộ Công An,Phối hợp trong điều tra giải quyết vụ cháy nổ,Phối hợp trong công tác giải quyết vụ cháy nổ,Phân công trách nhiệm trong điều tra vụ cháy nổ,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

11

Thông tư 66/2011/TT-BGDĐT về chương trình học phần kỹ năng giao tiếp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

66/2011/TT-BGDDT,Thông tư 66 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình học phần ,Kỹ năng giao tiếp ,Chương trình đào tạo,Trình độ trung cấp chuyên nghiệp,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2012

12

Thông tư 67/2011/TT-BGDĐT về Quy định Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

67/2011/TT-BGDDT,Thông tư 67 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 67/2011/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2012

13

Thông tư 62/2011/TT-BGDĐT về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến nông lâm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

62/2011/TT-BGDDT,Thông tư 62 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình khung,Trung cấp chuyên nghiệp,Ngành Khuyến nông lâm ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 62/2011/TT-BGDĐT

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2011

14

Thông tư 63/2011/TT-BGDĐT về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ sinh học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

63/2011/TT-BGDDT,Thông tư 63 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình khung,Trung cấp chuyên nghiệp,Ngành Công nghệ sinh học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 63/2011/TT-BGDĐT

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2011

15

Thông tư 60/2011/TT-BGDĐT về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành: Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

60/2011/TT-BGDDT,Thông tư 60 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình khung,Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ,Chế biến lương thực thực phẩm ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2011

16

Thông tư 61/2011/TT-BGDĐT về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành: Khai thác vận tải do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

61/2011/TT-BGDDT,Thông tư 61 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình khung,Trung cấp chuyên nghiệp,Ngành Khai thác vận tải,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc ---------------- Số: 61/2011/TT-BGDĐT

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2011

17

Thông tư 59/2011/TT-BGDĐT về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

59/2011/TT-BGDDT,Thông tư 59 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình khung,Trung cấp chuyên nghiệp,Ngành công nghệ hóa học,Công nghệ kỹ thuật địa chất,Ngành công nghệ kỹ thuật điện,Ngành công nghệ kỹ thuật kiến trúc ,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2011

18

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

58/2011/TT-BGDDT,Thông tư 58 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đánh giá xếp loại học sinh,Xếp loại học sinh,Học sinh trung học cơ sở,Học sinh trung học phổ thông,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 12/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2011

19

Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT quy định việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

57/2011/TT-BGDDT,Thông tư 57 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Xác định chỉ tiêu tuyển sinh,Trình độ tiến sĩ,Trình độ thạc sĩ,Trình độ đại học,Trình độ cao đẳng,Trình độ trung cấp chuyên nghiệp,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2011

20

Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT về Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

56/2011/TT-BGDDT,Thông tư 56 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế thi chọn học sinh giỏi,Học sinh giỏi cấp quốc gia,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 56/2011/TT-BGDĐT

Ban hành: 25/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104