Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 55/1999/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 183315 văn bản

1

Quyết định 55/1999/QĐ-UB qui định tổ chức "mạng lưới" bảo vệ thực vật (BVTV) cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

55/1999/QD-UB,Quyết định 55 1999,Thành phố Hà Nội,Bảo vệ thực vật,Ủy ban nhân dân thành phố,Hà Nội,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 55/1999/QĐ-UB

Ban hành: 13/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2009

2

Quyết định 55/1999/QĐ-UB quy định thực hiện công tác quản lý đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An

55/1999/QD-UB,Quyết định 55 1999,Tỉnh Nghệ An,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/1999/QĐ-UB Ngày 27 tháng 5 năm 1999 QUYẾT

Ban hành: 27/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2014

3

Quyết định 55/1999/QĐ-UB về Bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất tỉnh Lâm Đồng

55/1999/QĐ-UB Ngày 29 tháng 04 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XDCB KHU VỰC THỐNG NHẤT TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994; Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16/07/1996 và Nghị định số 92/CP ngày 23/08/1997 của

Ban hành: 29/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2012

4

Quyết định 165/2006/-UBND sửa đổi điều 6 - quy định tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội kèm theo Quyết định 55/1999/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

165/2006/-UBND Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 6 - QUY ĐỊNH TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI BẢO VỆ THỰC VẬT CƠ SỞ TẠI CÁC XÃ NGOẠI THÀNH HÀ NỘI, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/1999/QĐ-UB NGÀY 13/07/1999 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ

Ban hành: 19/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2009

5

Quyết định 13/2003/QĐ-UB sửa đổi điều 6-Qui định tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội, kèm theo Quyết định 55/1999/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

ngày 17 tháng 01 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 - QUI ĐỊNH TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI BẢO VỆ THỰC VẬT CƠ SỞ TẠI CÁC XÃ NGOẠI THÀNH HÀ NỘI, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/1999/QĐ-UB NGÀY 13/7/1999 CỦA UBND THÀNH PHỐ. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và

Ban hành: 17/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

6

Quyết định 2887/1999/QĐ-UB bổ sung Quyết định 55/1999/QĐ-UB quy định thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng ở xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An

ngày 03 tháng 09 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ: 55/1999/QĐ-UB NGÀY 27/05/1999 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG Ở CÁC XÃ ĐBKK MIỀN NÚI VÀ VÙNG SÂU VÙNG XA CỦA TỈNH NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ

Ban hành: 03/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2014

7

Quyết định 55/QĐ-UBDT về giao Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2020 cho Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng do Ủy ban Dân tộc ban hành

55/QD-UBDT,Quyết định 55 2020,Uỷ ban Dân tộc,Kế hoạch,Ban quản lý dự án đầu tư,Nhiệm vụ công tác,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/QĐ

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2020

8

Quyết định 55/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Vĩnh Phúc

55/QD-UBND,Quyết định 55 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

9

Quyết định 55/QĐ-ĐTĐL năm 2019 về Quy trình Lập lịch huy động và vận hành thời gian thực do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành

55/QD-DTDL,Quyết định 55 2019,Cục Điều tiết điện lực,Vận hành,Vận hành hệ thống điện ,Huy động,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55 /

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

10

Quyết định 55/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần đến ngày 31/12/2018

55/QD-UBND,Quyết định 55,Tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

11

Quyết định 55/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

55/QD-UBND,Quyết định 55 2019,Tỉnh Quảng Ngãi,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 21

Ban hành: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

12

Quyết định 55/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

55/QD-UBND,Quyết định 55 2019,Tỉnh Tây Ninh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 11 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 11/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

13

Quyết định 55/QĐ-UBDT về Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số" năm 2018 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

55/QD-UBDT,Quyết định 55 2018,Uỷ ban Dân tộc,Tình trạng tảo hôn,Tảo hôn,Giảm thiểu tảo hôn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm

Ban hành: 09/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

14

Quyết định 55/QĐ-UBND năm 2018 về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư, lưu trữ; người có công; công tác thanh niên thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

55/QD-UBND,Quyết định 55 2018,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 22 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

15

Quyết định 55/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020

55/QD-UBND,Quyết định 55 2018,Tỉnh Bắc Kạn,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 12 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 12/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

16

Quyết định 55/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam và I-ta-li-a do Thủ tướng Chính phủ ban hành

55/QD-TTg,Quyết định 55 2018,Thủ tướng Chính phủ,Hiệp định hợp tác,Hiệp định hợp tác Việt Nam và I-ta-li-a,Hiệp định hợp tác hành chính lẫn nhau,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2018

17

Quyết định 55/2019/QĐ-UBND quy định về thu nộp, quản lý, sử dụng kinh phí để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

55/2019/QD-UBND,Quyết định 55 2019,Tỉnh Hà Nam,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2019/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 31 tháng 12

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2020

18

Quyết định 55/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại Chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

55/2019/QD-UBND,Quyết định 55 2019,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2019/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

19

Quyết định 55/2019/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

55/2019/QD-UBND,Quyết định 55 2019,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2019/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 30 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2020

20

Quyết định 55/2019/QĐ-UBND quy định hệ số điều giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020

55/2019/QD-UBND,Quyết định 55 2019,Tỉnh Tây Ninh,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2019/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 20 tháng 12

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122