Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 54/2011/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 45558 công văn

1

Công văn 54/TCHQ-GSQL năm 2021 về việc vướng mắc khai báo số lượng trên tờ khai hải quan xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

54/TCHQ-GSQL,Công văn 54 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn khai báo số lượng trên tờ khai hải quan,Khai báo số lượng trên tờ khai hải quan xuất khẩu,Hướng dẫn khai báo trên tờ khai hải quan xuất khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

2

Công văn 54/CP-QHQT năm 2019 đính chính Nghị định 132/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

54/CP-QHQT,Công văn 54 2019,Chính phủ,Dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ,Vốn Hỗ trợ phát triển chính thức,Sử dụng vốn hỗ trợ,Đầu tư CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/CP-QHQT V/v Đính chính Nghị định

Ban hành: 06/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

3

Công văn 54/CXBIPH-QLPH năm 2018 về thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh do Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành

54/CXBIPH-QLPH,Công văn 54 2018,Cục Xuất bản In và Phát hành,Xuất bản phẩm,Xuất bản phẩm không kinh doanh,Xuất nhập khẩu hàng hóa xuất bản phẩm,Xuất nhập khẩu BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2018

4

Công văn 54/BXD-KTXD năm 2016 hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt dự toán theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

54/BXD-KTXD,Công văn 54 2016,Bộ Xây dựng,Phê duyệt dự toán,Hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt,Dự toán vốn chuẩn bị đầu tư,Chuẩn bị đầu tư,Chi phí chuẩn bị đầu tư,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2016

5

Công văn 54/BXD-QLN năm 2016 hướng dẫn nội dung liên quan đến phần diện tích 20% sàn kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

54/BXD-QLN,Công văn 54 2016,Bộ Xây dựng,Kinh doanh thương mại,Nhà ở xã hội,Khu nhà ở xã hội ,Thương mại,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/BXD-QLN V/v hướng dẫn một số nội dung

Ban hành: 20/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2018

6

Công văn 54/TCT-CS năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ do Tổng cục Thuế ban hành

54/TCT-CS,Công văn 54 2016,Tổng cục Thuế,Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,Doanh nghiệp khoa học công nghệ,Doanh nghiệp khoa học và công nghệ ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2016

7

Công văn 54/BCT-TTTN năm 2015 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

54/BCT-TTTN,Công văn 54 2015,Bộ Công thương,Điều hành kinh doanh xăng dầu,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/BCT-TTTN V/v điều hành kinh doanh xăng dầu Hà Nội,

Ban hành: 06/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2015

8

Công văn 54/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

54/BXD-VLXD,Công văn 54 2014,Bộ Xây dựng,Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản ,Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản,Thủ tục xuất khẩu khoáng sản ,Xuất khẩu khoáng sản,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2014

9

Công văn 54/BXD-QLN năm 2014 vướng mắc trong quá trình quản lý sàn giao dịch bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

54/BXD-QLN,Công văn 54 2014,Bộ Xây dựng,Quản lý sàn giao dịch bất động sản,Sàn giao dịch bất động sản,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/BXD-QLN V/v Vướng mắc

Ban hành: 26/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2014

10

Công văn 54/2014/BXD-KTXD năm 2014 áp dụng định mức chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo, sửa chữa do Bộ Xây dựng ban hành

54/BXD-KTXD,Công văn 54,Bộ Xây dựng,Chi phí lập báo cáo,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/BXD-KTXD V/v áp dụng định mức chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo, sửa

Ban hành: 18/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2014

11

Công văn 54/TCDS-QMDS về hướng dẫn thực hiện Chiến dịch Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2014 do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành

54/TCDS-QMDS,Công văn 54 2014,Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa,Dân số và Kế hoạch hóa gia đình,Chiến lược kế hoạch hóa gia đình,Dân số kế hoạch hóa gia đình,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

12

Công văn 54/BXD-QLN năm 2013 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

54/BXD-QLN,Công văn 54 2013,Bộ Xây dựng,Hỗ trợ người có công cách mạng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/BXD-QLN V/v: Hỗ trợ người có

Ban hành: 17/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2013

13

Công văn 54/HD9BCQG-CTĐB năm 2016 về số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

54/HD9BCQG-CTDB,Công văn 54,Hội đồng bầu cử,Số đơn vị bầu cử ,Danh sách đơn vị bầu cử,Số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54

Ban hành: 03/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2016

14

Công văn 54/GSQL-GQ3 năm 2016 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

54/GSQL-GQ3,Công văn 54 2016,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Thủ tục hải quan hàng hóa,Hàng tạm nhập tái xuất,Sửa chữa bảo trì giàn khoan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2016

15

Công văn 54/KTKĐCLGD-VB công nhận văn bằng do các cơ sở giáo dục Trung Quốc cấp do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

54/KTKDCLGD-VB,Công văn 54 2013,Cục Khảo thí và Kiểm định chất,công nhận văn bằng do Trung Quốc cấp ,cơ sở giáo dục Trung Quốc ,văn bằng do cơ sở giáo dục Trung Quốc ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2013

16

Công văn 54/TXNK-QLN bổ sung hồ sơ do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

54/TXNK-QLN,Công văn 54 2013,Cục thuế xuất nhập khẩu,Bổ sung hồ sơ ,Xác nhận nợ thuế,Công ty Sukitronics,Hàng hóa XNK,Nợ thuế hàng hóa XNK,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

17

Công văn 54/NHNN-QLNH năm 2013 triển khai mạng lưới mua, bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

54/NHNN-QLNH,Công văn 54 2013,Ngân hàng Nhà nước,Mua bán vàng miếng ,Hoạt động mua bán vàng miếng ,Quy trình mua bán vàng miếng ,Thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 03/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

18

Công văn 54/BXD-QLN đề nghị bổ sung vốn ngân sách Trung ương và nâng mức hỗ trợ để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

54/BXD-QLN,Công văn 54 2012,Bộ Xây dựng,Bổ sung vốn ngân sách Trung ương ,Theo Quyết định 167/2008/-TTg ,Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo ,Tài chính nhà nước BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54

Ban hành: 16/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2012

19

Công văn 54/BXD-KTX hướng dẫn áp dụng nhóm lương cho công trình đê, kè sông, kè biển do Bộ Xây dựng ban hành

54/BXD-KTX,Công văn 54 2012,Bộ Xây dựng,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn áp dụng nhóm lương cho công trình đê, kè sông,

Ban hành: 15/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2012

20

Công văn 1920/UBND-NC năm 2012 đính chính Quyết định 127/2011/QĐ-UBND, 128/2011/QĐ-UBND, 1555/QĐ-UBND, 145/2011/QĐ-UBND, 157/2011/QĐ-UBND, 05/2012/QĐ-UBND, 161/2011/QĐ-UBND và 162/2011/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bắc Ninh ngày 18 tháng 09 năm 2012 Kính gửi: - Các Sở, ban ngành tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố. Do sơ xuất trong khâu rà soát văn bản trước khi ký ban hành, Uỷ ban nhân dân tỉnh xin đính chính một số văn bản như sau: 1. Quyết định số 127/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 18/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98