Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 54/2011/QĐ-TTg, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 46611 công văn

1

Công văn 54/TCHQ-GSQL năm 2021 về việc vướng mắc khai báo số lượng trên tờ khai hải quan xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

54/TCHQ-GSQL,Công văn 54 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn khai báo số lượng trên tờ khai hải quan,Khai báo số lượng trên tờ khai hải quan xuất khẩu,Hướng dẫn khai báo trên tờ khai hải quan xuất khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

2

Công văn 54/CP-QHQT năm 2019 đính chính Nghị định 132/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

54/CP-QHQT,Công văn 54 2019,Chính phủ,Dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ,Vốn Hỗ trợ phát triển chính thức,Sử dụng vốn hỗ trợ,Đầu tư CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/CP-QHQT V/v Đính chính Nghị định

Ban hành: 06/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

3

Công văn 54/CXBIPH-QLPH năm 2018 về thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh do Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành

54/CXBIPH-QLPH,Công văn 54 2018,Cục Xuất bản In và Phát hành,Xuất bản phẩm,Xuất bản phẩm không kinh doanh,Xuất nhập khẩu hàng hóa xuất bản phẩm,Xuất nhập khẩu BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2018

4

Công văn số 2011/TTg-CN về việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng Cái Lân-Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2011/TTg-CN,Công văn 2011 2007,Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 2011/TTg-CN V/v điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng Cái Lân-Quảng

Ban hành: 26/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2007

5

Công văn 9732/CT-TTHT về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

hạn và giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 theo Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg, Nghị quyết số 101/2011/NĐ-CP. Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./. Nơi nhận: - Như trên; - P.KTT 1

Ban hành: 14/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2011

6

Công văn 777/TCT-CS về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội có sử dụng nhiều lao động được thực hiện gia hạn nộp thuế theo Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ". Căn cứ các quy định nêu

Ban hành: 11/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

7

Công văn 54/BXD-KTXD năm 2016 hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt dự toán theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

54/BXD-KTXD,Công văn 54 2016,Bộ Xây dựng,Phê duyệt dự toán,Hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt,Dự toán vốn chuẩn bị đầu tư,Chuẩn bị đầu tư,Chi phí chuẩn bị đầu tư,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2016

8

Công văn 54/BXD-QLN năm 2016 hướng dẫn nội dung liên quan đến phần diện tích 20% sàn kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

54/BXD-QLN,Công văn 54 2016,Bộ Xây dựng,Kinh doanh thương mại,Nhà ở xã hội,Khu nhà ở xã hội ,Thương mại,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/BXD-QLN V/v hướng dẫn một số nội dung

Ban hành: 20/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2018

9

Công văn 2389/NHCS-TDNN năm 2014 cho vay đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định 54/2012/QĐ-TTg do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

--------------- Số: 2389/NHCS-TDNN V/v cho vay đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố Ngày 26/6/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định

Ban hành: 04/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2014

10

Công văn 54/TCT-CS năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ do Tổng cục Thuế ban hành

54/TCT-CS,Công văn 54 2016,Tổng cục Thuế,Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,Doanh nghiệp khoa học công nghệ,Doanh nghiệp khoa học và công nghệ ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2016

11

Công văn 4329/CT-TTHT về bù trừ thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

các mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định”. Trường hợp của Công ty theo trình bày, số thuế TNDN năm 2011 được gia hạn theo Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg, nhưng Công ty đã nộp thuế TNDN vào NSNN trước thời hạn có Quyết định được gia hạn. Nếu Công ty đã thực hiện kê khai vào “Bảng kê gia hạn nộp thuế TNDN quý I,II,III đã thực hiện

Ban hành: 12/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2012

12

Công văn 2747/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện Quyết định 49/2011/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 2747/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Trả lời công văn số 602/HQLS-GSQL ngày 23/3/2017 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 quy định lộ trình áp

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2017

13

Công văn 2391/BGTVT-MT năm 2017 thực hiện Quyết định 49/2011/QĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số: 2391/BGTVT-MT V/v thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; - Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam; - Các công ty: Cổ phần ô tô TMT, TNHH ô tô

Ban hành: 09/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2017

14

Công văn 54/BCT-TTTN năm 2015 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

54/BCT-TTTN,Công văn 54 2015,Bộ Công thương,Điều hành kinh doanh xăng dầu,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/BCT-TTTN V/v điều hành kinh doanh xăng dầu Hà Nội,

Ban hành: 06/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2015

15

Công văn 54/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

54/BXD-VLXD,Công văn 54 2014,Bộ Xây dựng,Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản ,Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản,Thủ tục xuất khẩu khoáng sản ,Xuất khẩu khoáng sản,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2014

16

Công văn 436/TTg-CN năm 2017 thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo qui định tại Quyết định 49/2011/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 436/TTg-CN V/v thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo qui định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương, Công an. Xét đề nghị của Bộ giao thông vận tải (công văn số

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2017

17

Công văn 54/BXD-QLN đề nghị bổ sung vốn ngân sách Trung ương và nâng mức hỗ trợ để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

54/BXD-QLN,Công văn 54 2012,Bộ Xây dựng,Bổ sung vốn ngân sách Trung ương ,Theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ,Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo ,Tài chính nhà nước BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54

Ban hành: 16/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2012

18

Công văn 54/BXD-QLN năm 2014 vướng mắc trong quá trình quản lý sàn giao dịch bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

54/BXD-QLN,Công văn 54 2014,Bộ Xây dựng,Quản lý sàn giao dịch bất động sản,Sàn giao dịch bất động sản,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/BXD-QLN V/v Vướng mắc

Ban hành: 26/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2014

19

Công văn 54/2014/BXD-KTXD năm 2014 áp dụng định mức chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo, sửa chữa do Bộ Xây dựng ban hành

54/BXD-KTXD,Công văn 54,Bộ Xây dựng,Chi phí lập báo cáo,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/BXD-KTXD V/v áp dụng định mức chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo, sửa

Ban hành: 18/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2014

20

Công văn 54/TCDS-QMDS về hướng dẫn thực hiện Chiến dịch Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2014 do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành

54/TCDS-QMDS,Công văn 54 2014,Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa,Dân số và Kế hoạch hóa gia đình,Chiến lược kế hoạch hóa gia đình,Dân số kế hoạch hóa gia đình,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98