Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 54/2011/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 170528 văn bản

1

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND về Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

54/2011/QD-UBND,Quyết định 54 2011,Thành phố Hà Nội,Công tác thi đua khen thưởng,Thành phố Hà Nội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 54/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2012

2

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND quy định phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

54/2011/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 30 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN, BÃI, MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ban

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2012

3

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020

54/2011/QD-UBND,Quyết định 54 2011,Tỉnh Bình Định,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2011/QĐ-UBND Bình Định, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2014

4

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012

54/2011/QD-UBND,Quyết định 54 2011,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 54/2011/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2015

5

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND về giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là đất và nhà áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

54/2011/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 23 tháng 12 năm 2011. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ ĐẤT VÀ NHÀ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; Căn cứ

Ban hành: 23/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

6

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND về phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

54/2011/QĐ-UBND Long An, ngày 20 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày

Ban hành: 20/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2011

7

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND về đơn giá thu lệ phí trước bạ nhà và tỷ lệ (%), chất lượng còn lại của từng loại nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

54/2011/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐƠN GIÁ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ VÀ TỶ LỆ (%), CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA TỪNG LOẠI NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 20/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2012

8

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang

54/2011/QD-UBND,Quyết định 54 2011,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2011/QĐ-UBND An Giang, ngày 15 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

9

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND quy định đối tượng và danh mục các địa phương có học sinh cư trú được hưởng chế độ học sinh bán trú kèm theo Quyết định 85/2010/-TTg trên địa bàn tỉnh Nghệ An

54/2011/QD-UBND,Quyết định 54 2011,Tỉnh Nghệ An,Chính sách hỗ trợ học sinh bán trú ,Công nhận học sinh bán trú ,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2013

10

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND về quy chế thu, nộp và quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

54/2011/QD-UBND,Quyết định 54 2011,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2011/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 12

Ban hành: 12/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

11

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2011/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 29 tháng 9 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN

Ban hành: 29/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

12

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 54/2009/QĐ-UBND về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

54/2011/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 19 tháng 9 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2009/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG

Ban hành: 19/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2012

13

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND về phân cấp quản lý và quy định quản lý bến khách ngang sông và bến dân sinh trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

54/2011/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 06 tháng 9 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ VÀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ BẾN KHÁCH NGANG SÔNG VÀ BẾN DÂN SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm

Ban hành: 06/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2011

14

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND về Chương trình bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

54/2011/QD-UBND,Quyết định 54 2011,Tỉnh Đồng Nai,Giai đoạn 2011 - 2015,Chương trình bảo vệ môi trường ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 54/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 01/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2011

15

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND về phân công quản lý nhà nước đối với tổ chức hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

54/2011/QD-UBND,Quyết định 54 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Phân công quản lý Nhà nước,Tổ chức Hội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 54/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 03/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2011

16

Quyết định 54/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

54/QD-UBND,Quyết định 54 2021,Tỉnh Ninh Bình,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Du lịch,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình,Thủ tục hành chính Sở Du lịch Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

17

Quyết định 54/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

54/QD-UBND,Quyết định 54 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long,Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Vĩnh Long,Kế hoạch sử dụng đất huyện Vũng Liêm Vĩnh Long,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

18

Quyết định 54/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ năm 2019

54/QD-UBND,Quyết định 54 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố danh mục,Hết hiệu lực toàn bộ,Văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/QĐ-UBND

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2020

19

Quyết định 54/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa

54/QD-UBND,Quyết định 54 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 10 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

20

Quyết định 54/QĐ-UBND về Kế hoạch năm 2020 về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

54/QD-UBND,Quyết định 54 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý Quảng Ninh,Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam,Phát triển trợ giúp pháp lý đến năm 2020,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98