Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 54/2011/QĐ-TTg, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 207374 văn bản

1

Quyết định 54/2011/QĐ-TTg về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

54/2011/QD-TTg,Quyết định 54 2011,Thủ tướng Chính phủ,Gia hạn nộp thuế,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2011/QĐ-TTg

Ban hành: 11/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2011

2

Thông tư 170/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 54/2011/QĐ-TTg về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành

170/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2011/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2011 CỦA DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG NHIỀU LAO ĐỘNG TRONG MỘT SỐ NGÀNH NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN, GÓP PHẦN THÚC ĐẨY

Ban hành: 25/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2011

3

Quyết định 54/2016/QĐ-TTg Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành

54/2016/QD-TTg,Quyết định 54 2016,Thủ tướng Chính phủ,Chỉ tiêu thống kê các cấp,Bộ chỉ tiêu thống kê ,Hệ thống chỉ tiêu thống kê,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2016/QĐ-TTg

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2016

4

Quyết định 54/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế về cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC kèm theo Quyết định 45/2006/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

54/2015/QD-TTg,Quyết định 54 2015,Thủ tướng Chính phủ,Thẻ đi lại của doanh nhân ,Thẻ đi lại của doanh nhân APEC,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2015/QĐ-TTg

Ban hành: 29/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2015

5

Quyết định 54/2014/QĐ-TTg năm 2014 miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

54/2014/QD-TTg,Quyết định 54 2014,Thủ tướng Chính phủ,Trang thiết bị y tế,Xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 19/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2014

6

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND về Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

54/2011/QD-UBND,Quyết định 54 2011,Thành phố Hà Nội,Công tác thi đua khen thưởng,Thành phố Hà Nội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 54/2011/QĐ

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2012

7

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND quy định phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

54/2011/QD-UBND,Quyết định 54 2011,Tỉnh Lào Cai,Phí sử dụng lề đường,Phí sử dụng bến bãi mặt nước,Tỉnh Lào Cai,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2012

8

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020

ĐOẠN 2011-2020 (Kèm theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Thực hiện Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020, UBND tỉnh ban

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2014

9

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012

54/2011/QD-UBND,Quyết định 54 2011,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 54/2011/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2015

10

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND về giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là đất và nhà áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

54/2011/QD-UBND,Quyết định 54 2011,Tỉnh Tây Ninh,Giá tính lệ phí trước bạ,Giá tính lệ phí trước bạ nhà ,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 23/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

11

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND về phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

54/2011/QD-UBND,Quyết định 54 2011,Tỉnh Long An,Công trình thủy lợi,Phân cấp quản lý,Quản lý công trình thủy lợi,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 20/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2011

12

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND về đơn giá thu lệ phí trước bạ nhà và tỷ lệ (%), chất lượng còn lại của từng loại nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

54/2011/QD-UBND,Quyết định 54 2011,Tỉnh Thái Nguyên,Lệ phí trước bạ nhà đất,Chất lượng còn lại của từng loại nhà,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2012

13

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang

54/2011/QD-UBND,Quyết định 54 2011,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2011/QĐ-UBND An Giang, ngày 15 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

14

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND quy định đối tượng và danh mục các địa phương có học sinh cư trú được hưởng chế độ học sinh bán trú kèm theo Quyết định 85/2010/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Nghệ An

54/2011/QĐ.UBND Nghệ An, ngày 26 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG VÀ DANH MỤC CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ HỌC SINH CƯ TRÚ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỌC SINH BÁN TRÚ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 85/2010/QĐ-TTG NGÀY 21/12/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Ban hành: 26/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2013

15

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND về quy chế thu, nộp và quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

54/2011/QD-UBND,Quyết định 54 2011,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2011/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 12

Ban hành: 12/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

16

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

54/2011/QD-UBND,Quyết định 54 2011,Tỉnh Lâm Đồng,Quy định hành chính UBND quản lý ,Xử lý phản ánh của cá nhân,Xử lý kiến nghị của cá nhân,Xử lý kiến nghị của tổ chức ,Xử lý phản ánh của tổ chức ,Phản ánh về quy định hành chính ,Kiến nghị về quy định hành chính,Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng,Quy định hàn,Bộ máy hành chính

Ban hành: 29/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

17

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 54/2009/QĐ-UBND về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

54/2011/QD-UBND,Quyết định 54 2011,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Sửa đổi 54/2009/QĐ-UBND ,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2012

18

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND về phân cấp quản lý và quy định quản lý bến khách ngang sông và bến dân sinh trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

54/2011/QD-UBND,Quyết định 54 2011,Tỉnh Bình Phước,Phân cấp quản lý,Quản lý bến khách ngang sông ,Quản lý bến dân sinh ,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 06/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2011

19

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND về Chương trình bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

54/2011/QD-UBND,Quyết định 54 2011,Tỉnh Đồng Nai,Giai đoạn 2011 - 2015,Chương trình bảo vệ môi trường ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 54/2011/QĐ

Ban hành: 01/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2011

20

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND về phân công quản lý nhà nước đối với tổ chức hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

54/2011/QD-UBND,Quyết định 54 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Phân công quản lý Nhà nước,Tổ chức Hội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 54/2011/QĐ

Ban hành: 03/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98