Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 5395/BNV-TCBC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20732 văn bản

1

Quyết định 5395/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh

5395/QD-UBND,Quyết định 5395 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Thủ tục hành chính,Thẩm quyền,Giải quyết thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

2

Kế hoạch 5395/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Quảng Trị ban hành

5395/KH-UBND,Tỉnh Quảng Trị,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5395/KH-UBND Quảng Trị, ngày 19 tháng 12 năm 2016 KẾ

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

3

Thông báo số 5395/TB-TCHQ về việc kết luận của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan sau hội nghị sơ kết đại lý làm thủ tục hải quan mẫu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh do Tổng cục Hải quan ban hành

5395/TB-TCHQ,Thông báo 5395 2008,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 5395/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2008

Ban hành: 23/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2008

4

Hướng dẫn 1483/SNV-TCBC về tổ chức hội do Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng ban hành

Số: 1483/SNV-TCBC Đà Nẵng, ngày 17 tháng 7 năm 2006 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ TỔ CHỨC HỘI. Ngày 30 tháng 7 năm 2003 Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2003/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, tiếp theo Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004

Ban hành: 17/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2012

5

Quyết định 838/QĐ-BNV về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

838/QD-BNV,Quyết định 838 2021,Bộ Nội vụ,Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ,Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan ngang bộ,Chỉ số cải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân các tỉnh,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

6

Quyết định 798/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông của Bộ Nội vụ kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia

798/QD-BNV,Quyết định 798 2021,Bộ Nội vụ,Thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của Bộ Nội vụ,Thủ tục hành chính Bộ Nội vụ kết nối Cổng dịch vụ công,Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

7

Quyết định 789/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

789/QD-BNV,Quyết định 789 2021,Bộ Nội vụ,Điều lệ Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam,Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Bóng chày Việt Nam,Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Bóng mềm Việt Nam,Thể thao - Y tế BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2021

8

Quyết định 790/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

790/QD-BNV,Quyết định 790 2021,Bộ Nội vụ,Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam,Điều lệ Hiệp hội Bản quyền tác giả Việt Nam,Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Sáng tạo Việt Nam,Sở hữu trí tuệ,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2021

9

Quyết định 779/QĐ-BNV năm 2021 về quy trình ISO nội bộ, quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

779/QD-BNV,Quyết định 779 2021,Bộ Nội vụ,Quy trình ISO giải quyết thủ tục theo ISO 9001 2015,Quy trình ISO nội bộ giải quyết thủ tục hành chính,Giải quyết thủ tục hành chính theo ISO 9001 2015,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2021

10

Quyết định 765/QĐ-BNV năm 2021 về Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ

765/QD-BNV,Quyết định 765 2021,Bộ Nội vụ,Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ,Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ,Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số,Công nghệ thông tin BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2021

11

Quyết định 758/QĐ-BNV năm 2021 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ

758/QD-BNV,Quyết định 758 2021,Bộ Nội vụ,Quy tắc ứng xử của cán bộ,Quy tắc ứng xử của công chức viên chức,Quy tắc ứng xử của người lao động ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2021

12

Quyết định 712/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

712/QD-BNV,Quyết định 712 2021,Bộ Nội vụ,Điều lệ sửa đổi Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam,Điều lệ bổ sung Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam,Điều lệ sửa đổi bổ sung Hiệp hội Công nghiệp ghi âm,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

13

Quyết định 705/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

705/QD-BNV,Quyết định 705 2021,Bộ Nội vụ,Phê duyệt Điều lệ sửa đổi Hiệp hội Bán hàng đa cấp,Phê duyệt Điều lệ bổ sung Hiệp hội Bán hàng đa cấp,Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam 2021,Thương mại BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

14

Quyết định 679/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Nhạc sĩ Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

679/QD-BNV,Quyết định 679 2021,Bộ Nội vụ,Phê duyệt Điều lệ sửa đổi của Hội Nhạc sĩ Việt Nam,Phê duyệt Điều lệ bổ sung của Hội Nhạc sĩ Việt Nam,Điều lệ sửa đổi bổ sung của Hội Nhạc sĩ Việt Nam,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

15

Quyết định 680/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Luật quốc tế Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

680/QD-BNV,Quyết định 680 2021,Bộ Nội vụ,Phê duyệt Điều lệ sửa đổi Hội Luật quốc tế Việt Nam,Phê duyệt Điều lệ bổ sung Hội Luật quốc tế Việt Nam,Điều lệ sửa đổi bổ sung Hội Luật quốc tế Việt Nam 2021,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

16

Quyết định 674/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

674/QD-BNV,Quyết định 674 2021,Bộ Nội vụ,Điều lệ sửa đổi Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam,Điều lệ sửa đổi Hiệp hội Nghề công tác xã hội Việt Nam,Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Nghề công tác xã hội Việt Nam,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

17

Quyết định 665/QĐ-BNV năm 2021 về công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Từ thiện Sông Thu do Bộ Nội vụ ban hành

665/QD-BNV,Quyết định 665 2021,Bộ Nội vụ,Công nhận Điều lệ sửa đổi Quỹ Từ thiện Sông Thu,Công nhận Điều lệ bổ sung Quỹ Từ thiện Sông Thu,Điều lệ sửa đổi bổ sung Quỹ Từ thiện Sông Thu,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

18

Quyết định 660/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

660/QD-BNV,Quyết định 660 2021,Bộ Nội vụ,Phê duyệt Điều lệ sửa đổi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam,Phê duyệt Điều lệ bổ sung Liên đoàn Bóng đá Việt Nam,Điều lệ sửa đổi bổ sung Liên đoàn Bóng đá Việt Nam,Thể thao - Y tế BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

19

Quyết định 661/QĐ-BNV năm 2021 về Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương

661/QD-BNV,Quyết định 661 2021,Bộ Nội vụ,Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan,Mã định danh điện tử phục vụ kết nối chia sẻ dữ liệu,Mã định danh điện tử các cơ quan thuộc Bộ Nội vụ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

20

Quyết định 638/QĐ-BNV năm 2021 quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ

638/QD-BNV,Quyết định 638 2021,Bộ Nội vụ,Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác công chức,Chuyển đổi công tác công chức không giữ chức vụ lãnh đạo,Chuyển đổi công tác công chức không giữ chức vụ quản lý,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36