Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 539/TTr-CQN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6537 công văn

1

Công văn 539/TCT-KTNB năm 2021 về rà soát hồ sơ, chấn chỉnh công tác xác định nghĩa vụ tài chính của Cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành

539/TCT-KTNB,Công văn 539 2021,Tổng cục Thuế,Công tác xác định nghĩa vụ tài chính của Cơ quan thuế,Hồ sơ chấn chỉnh công tác xác định nghĩa vụ tài chính,Rà soát hồ sơ chấn chỉnh xác định nghĩa vụ tài chính,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

2

Công văn 539/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn tạm thời công tác lấy mẫu và bàn giao mẫu xét nghiệm SARS - CoV-2 thực hiện Kế hoạch 570/KH-BCĐ do Sở Y tế tỉnh Hải Dương ban hành

539/SYT-NVY,Công văn 539 2021,Tỉnh Hải Dương,Công tác lấy mẫu và bàn giao mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2,Hướng dẫn lấy mẫu và bàn giao mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2,Hướng dẫn công tác lấy mẫu mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2,Thể thao - Y tế UBND TỈNH HẢI DƯƠNG SỞ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

3

Công văn 539/HTQTCT-HT năm 2018 về giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Lào do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

539/HTQTCT-HT,Công văn 539,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng thực,Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân,Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,Xác nhận tình trạng hôn nhân ,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2018

4

Công văn 539/BTP-PBGDPL về hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành

539/BTP-PBGDPL,Công văn 539,Bộ Tư pháp,Khai thác tủ sách pháp luật,Tủ sách pháp luật,Quản lý tủ sách pháp luật,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 539/BTP-PBGDPL V/v

Ban hành: 21/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

5

Công văn 539/TCT-CS năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

539/TCT-CS,Công văn 539 2016,Tổng cục Thuế,Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2016

6

Công văn 539/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

539/CT-TTHT,Công văn 539 2016,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hóa đơn giá trị gia tăng ,Thuế giá trị gia tăng,Sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng ,Áp dụng thuế suất 0%,Hàng hóa xuất khẩu,Điều kiện áp dụng thuế suất 0%,Hàng hóa áp dụng thuế suất 10%,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 19/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

7

Công văn 539/GSQL-GQ5 năm 2017 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa rượu đưa vào kho ngoại quan để cung ứng cho tàu khách nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

539/GSQL-GQ5,Công văn 539 2017,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Kho ngoại quan,Hàng hóa đưa vào kho ngoại quan,Thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2017

8

Công văn 539/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành

539/BXD-VLXD,Công văn 539 2014,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn ,xuất khẩu cát nhiễm mặn 2014,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 539/BXD-VLXD V/v:

Ban hành: 27/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2014

9

Công văn 1952/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1952/BGDDT-TTr,Công văn 1952 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Hướng dẫn thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Hướng dẫn kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Thanh tra kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông 2021,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

10

Công văn 3435/BGTVT-TTr năm 2021 về tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức; tăng cường biên chế, trang thiết bị cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

3435/BGTVT-TTr,Công văn 3435 2021,Bộ Giao thông vận tải,Tăng cường biên chế cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải,Tăng cường trang thiết bị Thanh tra Sở Giao thông vận tải,Tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Giao thông,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

11

Công văn 1009/BTNMT-TTr về chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

1009/BTNMT-TTr,Công văn 1009 2021,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Kế hoạch kiểm tra đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên,Chấp thuận kế hoạch kiểm tra đơn vị Bộ Tài nguyên,Chấp thuận kế hoạch kiểm tra 2021 Bộ Tài nguyên,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

12

Công văn 539/TCHQ-QLRR hướng dẫn tạm thời sử dụng 10 mã loại hình xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

539/TCHQ-QLRR,Công văn 539 2013,Tổng cục Hải quan,Mã loại hình xuất nhập khẩu ,Bảng mã loại hình ,Bộ mã loại hình quản lý hàng hóa ,Mã loại hình quản lý hàng hóa XNK,Mã quản lý hàng hóa XNK,10 mã loại hình XNK,Tạm thời sử dụng ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 22/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2013

13

Công văn 8509/BNN-TTr năm 2020 về triển khai thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

8509/BNN-TTr,Công văn 8509 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã,Thanh tra việc chấp hành pháp luật về động vật hoang dã,Thanh tra chấp hành về quản lý động vật hoang dã BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2020

14

Công văn 5219/BGDĐT-TTr năm 2020 về hoãn tổ chức Hội nghị khu vực phía Nam và thực hiện phòng dịch Covid-19 tại Hội nghị phía Bắc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5219/BGDDT-TTr,Công văn 5219 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Hội nghị thanh tra cơ sở giáo dục đại học,Thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học,Hoãn Hội nghị phía Nam để phòng dịch Covid-19,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

15

Công văn 6750/BTNMT-TTr về điều chỉnh kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ (lần 2) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

6750/BTNMT-TTr,Công văn 6750 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Kế hoạch kiểm tra của đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên,Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra Bộ Tài nguyên,Kế hoạch kiểm tra của đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên Lần 2,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2020

16

Công văn 5120/BGDĐT-TTr năm 2020 về dự Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5120/BGDDT-TTr,Công văn 5120 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Hội nghị thanh tra cơ sở giáo dục đại học,Dự Hội nghị thanh tra cơ sở giáo dục đại học,Thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2020

17

Công văn 4901/BGDĐT-TTr năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm 2020-2021 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4901/BGDDT-TTr,Công văn 4901 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ 2021,Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ,Nhiệm vụ thanh tra 2020 2021 đối với cơ sở giáo dục,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

18

Công văn 539/TCHQ-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

539/TCHQ-TH,Công văn 539 2012,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Vướng mắc C/O,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 539/GSQL-TH V/v vướng mắc

Ban hành: 14/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2012

19

Công văn 4288/LĐTBXH-TTr năm 2020 về hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4288/LDTBXH-TTr,Công văn 4288 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hướng dẫn công tác thanh tra,Hướng dẫn công tác thanh tra 2021,Hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2020

20

Công văn 10709/BGTVT-TTr năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

10709/BGTVT-TTr,Công văn 10709 2020,Bộ Giao thông vận tải,Xây dựng kế hoạch thanh tra 2021,Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra 2021,Hướng dẫn kế hoạch thanh tra năm 2021,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13