Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 5383/BGTVT-VT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 121493 văn bản

1

Quyết định 1993/BGTVT-VT năm 2014 về Chương trình Hành động phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1993/BGTVT-VT,Quyết định 1993 2014,Bộ Giao thông vận tải,Gian lận thương mại,Phòng chống buôn lậu, chống buôn lậu gian lận thương mại,Thương mại,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2014

2

Kế hoạch số 9049/BGTVT-VT về việc chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra công tác phục vụ vận tải và an toàn giao thông dịp tết Kỷ sửu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

9049/BGTVT-VT,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc --------- Số: 9049/BGTVT-VT Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2008 KẾ HOẠCH

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2008

3

Kế hoạch số 8497/BGTVT-VT về tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

8497/BGTVT-VT,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 8497/BGTVT-VT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2008

4

Thông báo 5383/TB-BNN-XD kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và dự án WB6 tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch dự án ODA trong 9 tháng đầu năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

5383/TB-BNN-XD,Thông báo 5383,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Kết luận Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng,Dự án WB6 ,Kế hoạch dự án ODA ,9 tháng đầu năm 2012,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2012

5

Thông báo 1418/TB-VT năm 2016 cước vận chuyển pháo hoa Tết Đinh dậu do Cục Vận tải ban hành

1418/TB-VT,Thông báo 1418,Cục Vận tải,Cước vận chuyển,Cước vận chuyển hàng hóa,Giá cước vận chuyển,Kinh phí bắn pháo hoa,Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa,Bắn pháo hoa,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải TỔNG CỤC HẬU CẦN CỤC VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2016

6

Thông tư 13/2013/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật duy tu, bảo dưỡng hệ thống VTS luồng Sài Sòn - Vũng Tàu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

DƯỠNG HỆ THỐNG VTS LUỒNG SÀI GÒN-VŨNG TÀU (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2013/TT-BGTVT ngày 4 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1.1. Phạm vi điều chỉnh. Định mức này áp dụng cho hệ thống VTS luồng Sài Gòn - Vũng Tàu. Trong trường hợp muốn áp dụng Định mức này cho các hệ

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

7

Công điện 07/CĐ-VT về việc khôi phục nhanh thông tin liên lạc tại các xã bị chia cắt, cô lập trong đợt lũ, lụt để phục vụ công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả lũ lụt do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

07/CD-VT,Công điện 07 2007,Bộ Thông tin và Truyền thông,Khắc phục hậu quả lũ lụt,Khôi phục thông tin liên lạc,Công nghệ thông tin,Tài nguyên - Môi trường BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 17/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2007

8

Quyết định 1041/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1041/QD-BGTVT,Quyết định 1041 2020,Bộ Giao thông vận tải,Danh mục cảng cạn Việt Nam,Công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam,Cảng cạn Việt Nam 2020,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

9

Quyết định 1032/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa

1032/QD-BGTVT,Quyết định 1032 2020,Bộ Giao thông vận tải,Công bố thủ tục hành chính Bộ Giao thông vận tải,Thủ tục hành chính tiếp nhận Bộ phận Một cửa,Thủ tục hành chính trả kết quả tại Bộ phận Một cửa,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

10

Quyết định 970/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại đơn vị y tế giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

GTVT (để công khai); - Lưu: VT,TC (Thái). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Anh Tuấn PHỤ LỤC: TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI Kèm theo Quyết định số 970/QĐ-BGTVT ngày 19/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

11

Quyết định 949/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

949/QD-BGTVT,Quyết định 949 2020,Bộ Giao thông vận tải,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hàng không,Thủ tục hành chính về hàng không thuộc Bộ Giao thông,Thủ tục hành chính lĩnh vực hàng không,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

12

Quyết định 912/QĐ-BGTVT về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

912/QD-BGTVT,Quyết định 912 2020,Bộ Giao thông vận tải,Kế hoạch sản xuất kinh doanh,Kế hoạch đầu tư Công ty Thông tin điện tử hàng hải,Công ty trách Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 13/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

13

Quyết định 898/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng chở giảng viên, sinh viên (phục vụ công tác đào tạo) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

898/QD-BGTVT,Quyết định 898 2020,Bộ Giao thông vận tải,Tiêu chuẩn sử dụng xe chuyên dùng chở giảng viên,Định mức sử dụng xe chuyên dùng chở giảng viên,Định mức sử dụng xe phục vụ công tác đào tạo,Tài chính nhà nước BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

14

Quyết định 900/QĐ-BGTVT năm 2020 về định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I do Bộ Giao thông vận tải ban hành

công khai); - Lưu VT, TC (Hiền). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Anh Tuấn PHỤ LỤC SỐ 01 ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CHO NGHỀ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BỘ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TRUNG ƯƠNG I (Phụ lục kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Bộ

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

15

Quyết định 895/QĐ-BGTVT về công bố công khai giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

895/QD-BGTVT,Quyết định 895 2020,Bộ Giao thông vận tải,Công khai giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước,Công bố giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước,Dự toán thu chi Ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

16

Quyết định 852/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của một số đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam và Văn phòng Bộ Giao thông vận tải

Trang TTĐT Bộ GTVT (để công khai); - Lưu: VT, TC (Bổng). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Nhật TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM VÀ VĂN PHÒNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Kèm theo Quyết định số 852/QĐ-BGTVT ngày

Ban hành: 06/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

17

Quyết định 855/QĐ-BGTVT năm 2020 về đính chính Thông tư 47/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT hướng dẫn Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia do Bộ Giao thông vận tải ban hành

855/QD-BGTVT,Quyết định 855 2020,Bộ Giao thông vận tải,Đính chính Thông tư 47/2019/TT-BGTVT,Đính chính Thông tư sửa đổi Thông tư 39/2015/TT-BGTVT,Đính chính Thông tư hướng dẫn Hiệp định vận tải đường bộ,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 06/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

18

Quyết định 761/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

- Báo Giao thông; - Lưu: VT, KCHT (3b). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Công PHỤ LỤC DANH MỤC BẾN CẢNG THUỘC CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 761/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) TT

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2020

19

Quyết định 753/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Cảng thủy nội địa Hoàng Tuấn trên sông Vàm Cỏ Đông được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài do Bộ Giao thông vận tải ban hành

753/QD-BGTVT,Quyết định 753 2020,Bộ Giao thông vận tải,Cảng thủy nội địa được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài,Cảng thủy nội địa Hoàng Tuấn tiếp nhận phương tiện thủy,Cảng thủy nội địa Hoàng Tuấn trên sông Vàm Cỏ Đông,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 23/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

20

Quyết định 751/QĐ-BGTVT năm 2020 về Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải

751/QD-BGTVT,Quyết định 751 2020,Bộ Giao thông vận tải,Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải,Quy chế làm việc của Bộ Giao thông,Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.132.33