Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 538/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31683 công văn

1

Công văn số 538/TTg-ĐMDN về việc thành lập Công ty cổ phần Tài chính Xi măng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 538/TTg-ĐMDN V/v thành lập Công ty cổ phần Tài chính Xi măng Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2007 Kính gửi:

Ban hành: 04/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2008

2

Công văn 538/QLCL-QLVBCC năm 2019 thông báo danh sách đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 538/QLCL-QLVBCC Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2019 THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU

Ban hành: 20/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

3

Công văn 538/GSQL-TH năm 2016 vướng mắc C/O mẫu E, AK do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 538/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O mẫu E, AK Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Cục

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2016

4

Công văn 538/VPCP-KTN năm 2016 về chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Văn phòng Chính phủ ban hành

khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và các quy định hiện hành. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan

Ban hành: 21/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2016

5

Công văn 538/BHXH-CSXH năm 2015 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 538/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền Iương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số

Ban hành: 14/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

6

Công văn 538/VPCP-KGVX năm 2014 báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 538/VPCP-KGVX V/v Báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 23/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

7

Công văn 538/TCT-KK về thủ tục giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy trình miễn, giảm thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 538/TCT-KK V/v thủ tục giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy trình miễn, giảm thuế Hà Nội, ngày 07 tháng 02

Ban hành: 07/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2013

8

Công văn 538/GSQL-TH vướng mắc C/O mẫu D do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 538/GSQL-TH V/v: Vướng mắc C/O Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 14/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2012

9

Công văn 538/TCT-DNL thực hiện Công văn 14440/BTC-TCT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổng công ty Bưu chính do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 538/TCT-DNL V/v Thực hiện công văn số 14440/BTC-TCT ngày 13/10/2009 của Bộ Tài chính. Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 20/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2012

10

Công văn 538/TCHQ-TXNK về thuế mặt hàng quặng đã qua chế biến do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 538/TCHQ-TXNK V/v: thuế mặt hàng quặng đã qua chế biến Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2011 Kính

Ban hành: 30/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2011

11

Công văn 538/VPCP-KTN bổ sung quy hoạch Dự án cải tạo, nâng cấp Nhà máy chế biến condensate tại thành phố Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành

nguyên liệu/năm (tương đương 5.000 thùng nguyên liệu/ngày) của Công ty cổ phần lọc hóa dầu Nam Việt vào Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn đến 2015 và tầm nhìn đến 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2009. Công ty cổ phần lọc hóa dầu Nam Việt tiếp thu ý kiến của Bộ Tài

Ban hành: 25/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2011

12

Công văn số 538/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với mặt hàng đá xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 538/TCHQ-GSQL V/v thủ tục hải quan đối với mặt hàng đá xuất khẩu Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2009

Ban hành: 04/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2009

13

Công văn số 538/BXD-HĐXD về việc điều chỉnh thiết kế công trình cụm chung cư cao tầng thuộc dự án Khu nhà ở Hùng Thanh tại phường 16, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 538/BXD-HĐXD V/v: Trả lời về việc điều chỉnh thiết kế cụm chung cư cao tầng tại quận 8, TP HCM. Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 19/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2008

14

Công văn số 538/DANN-CV về việc gửi báo cáo tình hình thực hiện dự án 688 do Ban Quản lý các dự án nông nghiệp ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 538/DANN-CV V/v: Gửi báo cáo tình hình thực hiện dự án 688 Hà Nội, ngày 08

Ban hành: 08/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2008

15

Công văn số 538/TCT-KK về việc khấu trừ thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn kê khai quá hạn so với quy định do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 538/TCT-KK V/v: hóa đơn thuế GTGT kê khai quá hạn Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 18/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2008

16

Công văn số 538/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 538/TCT-PCCS V/v: chính sách thuế Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2007 Kính gửi: Cục công nghệ tin học

Ban hành: 29/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2007

17

Công văn 538/QLCL-CL1 thực hiện Quyết định 733/-BNN-QLCL áp dụng biện pháp kiểm tra tăng cường dư lượng Trifluralin đối với các lô hàng cá tra, basa xuất khẩu vào Nhật Bản do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 538/QLCL-CL1 V/v triển khai thực hiện Quyết định 733/-BNN-QLCL Hà

Ban hành: 02/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2010

18

Công văn 538TCT/DNNN về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 538TCT/DNNN V/v thuế suất GTGT Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2005 Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Ban hành: 23/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

19

Công văn số 538/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 538/TCHQ-KTTT V/v miễn thuế nhập khẩu Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2005 Kính gửi:

Ban hành: 15/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2008

20

Công văn 538/QLCL-CL1 triển khai Quyết định 53/2008/-BNN do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 538/QLCL-CL1 V/v triển khai thực hiện Quyết định 53/2008/

Ban hành: 15/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 52.204.98.217