Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 538/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 171625 văn bản

21

Quyết định 538/QĐ-UBND Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức năm 2016 của tỉnh Quảng Trị

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 538/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 21 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO,

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2016

22

Quyết định 538/QĐ-UBND phê duyệt tạm cấp kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra đối với sản xuất lúa vụ Xuân năm 2016 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 538/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 14 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TẠM CẤP KINH PHÍ

Ban hành: 14/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2016

23

Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2014 Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành từ ngày 01/01/1977 - 31/12/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 538/QĐ-UBND An Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA

Ban hành: 15/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

24

Quyết định 538/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, năm học 2014 - 2015 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 538/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 07 tháng 4 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN

Ban hành: 07/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2014

25

Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; Xét đề nghị của Giám đốc

Ban hành: 18/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2014

26

Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 538/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 12 tháng 4 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN

Ban hành: 12/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2012

27

Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Kế hoạch năm 2012 thực hiện Chương trình Bảo vệ tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 538/QĐ-UBND An Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH NĂM 2012 THỰC HIỆN

Ban hành: 09/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2012

28

Quyết định 538/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 362/2014/-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 538/2014/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 22 tháng 8 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ

Ban hành: 22/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2014

29

Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2011 về Chương trình hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 538/QĐ-UBND An Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ

Ban hành: 31/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2012

Ban hành: 11/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2012

31

Quyết định 538/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho Tổng Cục thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 538/QĐ-BNN-TC Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN

Ban hành: 28/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2011

32

Quyết định 538/QĐ-KL-VP năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm vùng II do Cục trưởng Cục Kiểm lâm ban hành

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP CỤC KIỂM LÂM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 538/QĐ-KL-VP Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Ban hành: 27/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2010

33

Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2006 ban hành Kế hoạch Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học và trẻ em nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng đến năm 2010 do Tỉnh Bình Định ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 538/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 06 tháng 7 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHĂM

Ban hành: 06/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2015

34

Kế hoạch 538/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 1380/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí do tỉnh Bắc Kạn ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 538/KH-UBND Bắc Kạn, ngày 13 tháng 12 năm 2018 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1380/QĐ-TTG NGÀY

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

35

Quyết định 538/QĐ-UB năm 2003 về ủy quyền cho Sở Công nghiệp thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực do tỉnh Lào Cai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 538/QĐ-UB Lào Cai, ngày 28 tháng 10 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO SỞ CÔNG NGHIỆP THU LỆ

Ban hành: 28/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

36

Quyết định 538/2006/QĐ-UBND công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Quốc gia Phổ cập giáo dục- Chống mù chữ năm 2005 do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 538/2006/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 15 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA PHỔ CẬP GIÁO DỤC- CHỐNG MÙ CHỮ NĂM 2005

Ban hành: 15/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

37

Nghị quyết 538/2018/UBTVQH14 về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2019

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 538/2018/UBTVQH14 Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Ban hành: 19/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2018

38

Kế hoạch 538/KH-UBND năm 2015 thực hiện Quyết định 1635/QĐ-TTg và Chương trình hành động 1799-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 538/KH-UBND Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 10 năm 2015 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1635/QĐ-TTG CỦA

Ban hành: 21/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2016

39

Quyết định 538-QĐ/KL năm 1993 sửa đổi quy chế quản lý, bảo vệ rừng vùng nguyên liệu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp ban hành

BỘ LÂM NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 538-QĐ/KL Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 1993 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ LÂM NGHIỆP BỔ SUNG,SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÙNG NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ LÂM NGHIỆP Căn cứ Luật bảo

Ban hành: 13/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

40

Thông báo 538/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp đảm bảo giao thông cầu Bà Rén km957+637 - quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 538/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG

Ban hành: 20/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.100