Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 5371/UBND-KT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 194738 văn bản

1

Quyết định 5371/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công Thành phố Hồ Chí Minh

- Lưu: VT, (KT-VT) XP. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Lê Thanh Liêm QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 5371/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Ban hành: 12/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2016

2

Quyết định 5371/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính về giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

5371/QD-UBND,Quyết định 5371 2015,Tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5371/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 21 tháng 12

Ban hành: 21/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2016

3

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 5371/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 5371/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. Điều 3. Chánh Văn

Ban hành: 24/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2017

4

Hướng dẫn 2880/UBND-KT2 năm 2010 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tỉnh Phú Thọ ban hành

2880/UBND-KT2,Hướng dẫn 2880,Tỉnh Phú Thọ,Điều chỉnh dự toán xây dựng ,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2013

5

Hướng dẫn 183/HD-UBND-KT thực hiện đơn giá xây dựng công trình Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

183/HD-UBND-KT,Hướng dẫn 183 2007,Tỉnh Lạng Sơn,Đơn giá xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 183/HD-UBND-KT Lạng Sơn, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2011

6

Quyết định 85/2005/QĐ-UBND-KT về việc Quy định tạm thời chế độ hỗ trợ kinh phí cho Hội đồng tiếp công dân và các đoàn thanh tra liên ngành giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện - tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

85/2005/QD-UBND-KT,Quyết định 85 2005,Tỉnh Nghệ An,Hỗ trợ kinh phí,Đoàn thanh tra liên ngành,Hội đồng tiếp công dân,Đoàn thanh tra,Giải quyết khiếu nại,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 03/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

7

Quy trình 2459/BHXH-KT năm 2013 phối hợp xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2459/BHXH-KT,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh,Xử lý vi phạm hành chính,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2014

8

Hướng dẫn 603/SXD-KT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011

603/SXD-KT,Hướng dẫn 603 2011,Tỉnh Ninh Bình,Dự toán xây dựng công trình,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Điều chỉnh theo mức lương tối thiểu mới,Từ 01/10/2011,Điều chỉnh dự toán xây dựng từ 01/10/2011,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH NINH BÌNH SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG

Ban hành: 24/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2013

9

Hướng dẫn 250/SXD-KT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo lương tối thiểu mới (quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP) do Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành

250/SXD-KT,Hướng dẫn 250 2011,Tỉnh Ninh Bình,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Theo mức lương tối thiểu mới từ,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH NINH BÌNH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2011

10

Hướng dẫn 1018/BYT-TT-KT triển khai hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2014 của Bộ y tế

1018/BYT-TT-KT,Bộ Y tế,Truyền thông giáo dục sức khỏe,Giáo dục sức khỏe,Nâng cao sức khỏe ,Nâng cao sức khỏe cộng đồng,Nâng cao sức khỏe nhân dân,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

11

Quyết định 1938/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình cải tạo trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KT-KT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢI TẠO TRỤ SỞ HĐND-UBND TỈNH BẮC NINH CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội; Căn cứ

Ban hành: 24/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

12

Quyết định 1870/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KT-KT công trình kiên cố hóa kênh tưới Thái Hòa 5 huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BÁO CÁO KT-KT CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH TƯỚI THÁI HÒA 5 HUYỆN QUẾ VÕ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH - Căn cứ Luật xây dựng ngày 26.11.2003; - Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12.02.2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

13

Hướng dẫn 324/SXD-KT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo lương tối thiểu mới do Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành

324/SXD-KT,Hướng dẫn 324 2010,Tỉnh Ninh Bình,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Theo mức lương tối thiểu mới từ,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH NINH BÌNH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

14

Hướng dẫn 490/SXD-KT về tính phụ cấp chưa có trong chi phí nhân công của đơn giá xây dựng công trình để lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành

490/SXD-KT,Hướng dẫn 490 2007,Tỉnh Quảng Ninh,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH QUẢNG NINH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 490/SXD-KT Hạ Long, ngày 21 tháng 05 năm 2007

Ban hành: 21/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2010

15

Quyết định 1892/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KT-KT công trình kiên cố hóa kênh tưới Bắc Trịnh Xá đoạn từ K7+800 đến K10+42 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BÁO CÁO KT-KT CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH TƯỚI BẮC TRỊNH XÁ ĐOẠN TỪ K7+800 ĐẾN K10+420 CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH - Căn cứ Luật xây dựng ngày 26.11.2003; - Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12.02.2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số

Ban hành: 17/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

16

Quyết định 1893/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KT-KT công trình kiên cố hóa kênh tưới Nam Trịnh Xá đoạn từ K17+525 đến K21 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BÁO CÁO KT-KT CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH TƯỚI NAM TRỊNH XÁ ĐOẠN TỪ K17+525 ĐẾN K21 CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH - Căn cứ Luật xây dựng ngày 26.11.2003; - Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12.02.2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số

Ban hành: 17/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

17

Quyết định 1872/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KT-KT công trình kiên cố hóa kênh tưới M35 thành phố Bắc Ninh và huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BÁO CÁO KT-KT CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH TƯỚI M35 THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ HUYỆN TIÊN DU CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH - Căn cứ Luật xây dựng ngày 26.11.2003; - Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12.02.2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

18

Quyết định 1835/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KT-KT công trình kiên cố hóa kênh tưới Nam Trịnh Xá đoạn từ K1+645 đến K2+845 thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BÁO CÁO KT-KT CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH TƯỚI NAM TRỊNH XÁ ĐOẠN TỪ K1+645 ĐẾN K2+845 THỊ XÃ TỪ SƠN. CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH - Căn cứ Luật xây dựng ngày 26.11.2003; - Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12.02.2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị

Ban hành: 08/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

19

Quyết định 1814/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KT-KT công trình kiên cố hóa kênh tưới H2 trạm bơm Kim Đôi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BÁO CÁO KT-KT CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH TƯỚI H2, TRẠM BƠM KIM ĐÔI, HUYỆN QUẾ VÕ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH - Căn cứ Luật xây dựng ngày 26.11.2003; - Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12.02.2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

20

Thông báo 23/TB-GDĐT-KT về tổ chức thi Chứng chỉ ngoại ngữ (Anh văn) trình độ A, B do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ban hành

23/TB-GDDT-KT,Thông báo 23 2009,Tỉnh An Giang,Giáo dục UBND TỈNH AN GIANG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 23/TB-GDĐT-KT Long Xuyên, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Ban hành: 20/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.117