Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 537/BNV-CCVC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23688 văn bản

1

Quyết định 537/QĐ-BNV năm 2010 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thần kinh học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

537/QD-BNV,Quyết định 537 2010,Bộ Nội vụ,Điều lệ Hội Thần kinh học Việt Nam ,Điều lệ Hội Thần kinh học ,Hội Thần kinh học Việt Nam ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 25/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2013

2

Quyết định 537/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

537/QD-TTg,Quyết định 537 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 ,Truyền thông Dân số ,Chương trình Truyền thông Dân số,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

3

Hướng dẫn 537/HD-UBND năm 2019 về các xã, phường, thị trấn (cấp xã) phân bổ kinh phí hoạt động chi thường xuyên cho các bộ phận, tổ chức cấp xã từ năm 2020 trở đi do tỉnh Bắc Kạn ban hành

537/HD-UBND,Hướng dẫn 537 2019,Tỉnh Bắc Kạn,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 537/HD-UBND Bắc Kạn, ngày 13 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 13/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

4

Quyết định 537/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

537/QD-UBND,Quyết định 537 2019,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 537/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 11 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 11/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

5

Quyết định 537/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trang thiết bị Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông

537/QD-UBND,Quyết định 537 2019,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 537/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Ban hành: 19/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

6

Quyết định 537/QĐ-BTP năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

537/QD-BTP,Quyết định 537 2019,Bộ Tư pháp,Thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Lĩnh vực luật sư,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 537

Ban hành: 05/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

7

Nghị quyết 537/2021/NQ-HĐND quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

537/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 537 2021,Tỉnh Kiên Giang,Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường,Báo cáo đánh giá tác động môi trường tỉnh Kiên Giang,Phí thẩm định báo cáo tác động môi trường Kiên Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

8

Kế hoạch 537/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

537/KH-UBND,Tỉnh Bắc Kạn,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 537/KH-UBND Bắc Kạn, ngày 13 tháng 12 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

9

Quyết định 537/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

537/QD-UBND,Quyết định 537 2018,Tỉnh Ninh Bình,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 537/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 06 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 06/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2018

10

Quyết định 537/QĐ-UBND năm 2018 về bộ đơn giá đo đạc bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số hóa chuyển hệ bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

537/QD-UBND,Quyết định 537 2018,Tỉnh Bắc Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 537/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2018

Ban hành: 12/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

11

Quyết định 537/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

537/QD-UBND,Quyết định 537 2018,Tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 537/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 26 tháng 03

Ban hành: 26/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

12

Chỉ thị 537/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

537/CT-UBND,Chỉ thị 537 2018,Tỉnh Kiên Giang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 537/CT-UBND Kiên Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2018 CHỈ

Ban hành: 12/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2018

13

Quyết định 537/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

537/QD-UBND,Quyết định 537 2018,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 537/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 01

Ban hành: 01/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2018

14

Quyết định 537/QĐ-BCT năm 2018 về sửa đổi Quyết định 3283/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do Bộ Công thương ban hành

537/QD-BCT,Quyết định 537 2018,Bộ Công thương,Biện pháp chống bán phá giá,Chống bán phá giá,Chống bán phá giá hàng hóa,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 537

Ban hành: 09/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2018

15

Quyết định 537/QĐ-UBND năm 2018 về bãi bỏ Quyết định 4148/QĐ-UBND về ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể, làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn do tỉnh Thanh Hóa ban hành

537/QD-UBND,Quyết định 537 2018,Tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 537/QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày 06 tháng 02

Ban hành: 06/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2018

16

Thông báo 537/TB-VPCP năm 2017 về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác khắc phục hậu quả bão số 12 và mưa lũ tại tỉnh miền Trung và Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

537/TB-VPCP,Thông báo 537 2017,Văn phòng Chính phủ,Ý kiến của Phó Thủ tướng,Khắc phục hậu quả ,Khắc phục hậu quả bão lũ,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

17

Quyết định 537/QĐ-TCTHADS năm 2017 về Quy trình và thực hiện quy chế một cửa tại cơ quan thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

537/QD-TCTHADS,Quyết định 537,Tổng cục Thi hành án dân sự,Quy chế một cửa,Cơ quan thi hành án dân sự,Thí điểm thực hiện quy chế một cửa,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2017

18

Quyết định 537/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu

537/QD-UBND,Quyết định 537 2017,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 537/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 31 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2017

19

Quyết định 537/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Khánh Hòa ban hành

537/QD-UBND,Quyết định 537 2017,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 537/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 28/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2017

20

Quyết định 537/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch cấp nước an toàn Hệ thống cấp nước thành phố Kon Tum, tỉnh Kon tum

537/QD-UBND,Quyết định 537 2016,Tỉnh Kon Tum,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 537/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 20 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 20/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251