Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 536/2010/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 217776 văn bản

1

Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

536/QD-UBND,Quyết định 536 2020,Tỉnh Điện Biên,Thủ tục hành chính khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên,Thủ tục hành chính khí tượng thủy văn Điện Biên,Thủ tục hành chính Sửa đổi Bổ sung khí tượng thủy văn,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN --------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 09/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

2

Quyết định 536/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Hà Giang năm 2020

536/QD-UBND,Quyết định 536 2020,Tỉnh Hà Giang,Chương trình thực hành tiết kiệm tỉnh Hà Giang,Chương trình chống lãng phí tỉnh Hà Giang,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

3

Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên

536/QD-UBND,Quyết định 536 2019,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 536/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 11 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 11/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

4

Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông

536/QD-UBND,Quyết định 536 2019,Tỉnh Đắk Nông,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 536/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 19 tháng 04 năm

Ban hành: 19/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

5

Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2019 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh

536/QD-UBND,Quyết định 536 2019,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 536/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 03 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 03/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

Ban hành: 18/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

7

Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

536/QD-UBND,Quyết định 536 2018,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 536/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 06 tháng 11 năm

Ban hành: 06/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

8

Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Kon Tum

536/QD-UBND,Quyết định 536 2018,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 536/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 30 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 30/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

9

Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch thí điểm nâng cao chất lượng hoạt động mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” giai đoạn 2018-2019 do tỉnh Cà Mau ban hành

536/QD-UBND,Quyết định 536 2018,Tỉnh Cà Mau,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 536/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 03 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 03/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2018

10

Quyết định 536/QĐ-UBND về xây dựng mô hình điểm an toàn thực phẩm năm 2018 tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

536/QD-UBND,Quyết định 536 2018,Tỉnh Khánh Hòa,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 536/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 21 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 21/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

11

Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm Chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn 02 huyện: Sơn Tây và Tây Trà, trong năm 2018 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

536/QD-UBND,Quyết định 536 2017,Tỉnh Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 536/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 02/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2017

12

Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính liên thông cắt giảm thời gian giải quyết thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp do tỉnh Cà Mau ban hành

536/QD-UBND,Quyết định 536 2017,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 536/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 24 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 24/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2017

13

Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

536/QD-UBND,Quyết định 536 2017,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 536/QĐ-UBND Bình Định, ngày 24 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 24/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2017

14

Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2016 thực hiện chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định 290/2005/-TTg do tỉnh Ninh Bình ban hành

536/QD-UBND,Quyết định 536 2016,Tỉnh Ninh Bình,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 536/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 27 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 27/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2016

15

Quyết định 536/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2016 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

536/QD-UBND,Quyết định 536 2016,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 536/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 18/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2016

16

Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới và hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên

536/QD-UBND,Quyết định 536 2016,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 536/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 10 tháng 3 năm 2016

Ban hành: 10/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2016

17

Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án “Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020”

536/QD-UBND,Quyết định 536 2016,Tỉnh Lâm Đồng,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 536/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 09 tháng 03 năm

Ban hành: 09/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2016

18

Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình phát triển hoa kiểng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020

536/QD-UBND,Quyết định 536 2016,Thành phố Hồ Chí Minh,Phát triển nông thôn,Chương trình phát triển hoa kiểng ,Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp,Sản xuất nông nghiệp,Nông nghiệp đô thị ,Vùng sản xuất hoa cây kiểng tập trung ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 05/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2016

19

Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong bộ thủ tục chung áp dụng tại cấp phường thành phố Cần Thơ

536/QD-UBND,Quyết định 536 2013,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính ,Thủ tục hành chính mới ,Thủ tục hành chính Cần Thơ,Thủ tục áp dụng tại cấp phường,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2013

20

Quyết định 536/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

536/QD-TTg,Quyết định 536 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 2030,Nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia,Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55