Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 530/TCT-CS, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 28150 công văn

1

Công văn 530/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

530/TCT-CS,Công văn 530 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 530/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2011

2

Công văn 530/TCT-CS trả lời chính sách thuế đối với hoạt động sản xuất phần mềm do Tổng cục Thuế ban hành

530/TCT-CS,Công văn 530 2009,Tổng cục Thuế,Hoạt động sản xuất phần mềm,Chính sách thuế hoạt động sản xuất phần mềm,Sản xuất phần mềm,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

3

Công văn 530/TCT-DNL năm 2021 về xử lý phần chi không hết của Quỹ phát triển khoa học công nghệ tại Mobifone do Tổng cục Thuế ban hành

530/TCT-DNL,Công văn 530 2021,Tổng cục Thuế,Phần chi không hết của Quỹ phát triển công nghệ,Phần chi không hết của Quỹ phát triển khoa học,Quỹ phát triển công nghệ tại Mobifone,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

4

Công văn số 530/TCT-KK về việc khai khấu trừ đối với các hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào lập sau thời điểm mua vật tư, hàng hóa do Tổng cục Thuế ban hành

530/TCT-KK,Công văn 530 2008,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 530/TCT-KK V/v: hóa đơn thuế GTGT Hà Nội, ngày

Ban hành: 18/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2008

5

Công văn số 530 TCT/ĐTNN ngày 3/03/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT thiết bị, máy móc nhập khẩu tạo TSCĐ

530TCT/DTNN,Công văn 530TCT 2004,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 530 TCT/ĐTNN V/v thuế GTGT thiết bị, máy móc nhập khẩu tạo TSCĐ

Ban hành: 03/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

6

Công văn 530/QLD-MP năm 2020 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý dược ban hành

530/QLD-MP,Công văn 530 2020,Cục Quản lý dược,Đình chỉ lưu hành,Thu hồi mỹ phẩm,Hồ sơ công bố mỹ phẩm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 530/QLD-MP V/v đình chỉ

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2020

7

Công văn 530/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng hàng hóa bị tịch thu do Tổng cục Hải quan ban hành

530/TCHQ-TXNK,Công văn 530 2019,Tổng cục Hải quan,Thuế giá trị gia tăng,Vướng mắc thuế giá trị gia tăng ,Bị tịch thu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

8

Công văn số 530TCT/NV2 ngày 10/02/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc giải đáp chính sách thuế

530TCT/NV2,Công văn 530TCT 2003,Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 530TCT/NV2 V/v giải đáp chính sách thuế

Ban hành: 10/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

9

Công văn 1042/TCT-CS năm 2021 về thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

1042/TCT-CS,Công văn 1042 2021,Tổng cục Thuế,Chính sách thu tiền thuê đất,Giải đáp chính sách thu tiền thuê đất,Thu tiền thuê đất ,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

10

Công văn 944/TCT-CS năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với dự án đầu tư mới do Tổng cục Thuế ban hành

944/TCT-CS,Công văn 944 2021,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Hoàn thuế giá trị gia tăng với dự án đầu tư mới,Hoàn thuế với dự án đầu tư mới,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

11

Công văn 935/TCT-CS năm 2021 về giải đáp vướng mắc chính sách thu Lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

935/TCT-CS,Công văn 935 2021,Tổng cục Thuế,Vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ,Giải đáp vướng mắc thu lệ phí trước bạ,Hướng dẫn kê khai nộp Lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

12

Công văn 668/TCT-CS năm 2021 về đối tượng nộp thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành

668/TCT-CS,Công văn 668 2021,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn chính sách thuế tài nguyên,Chính sách thuế tài nguyên,Đối tượng nộp thuế tài nguyên ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

13

Công văn 615/TCT-CS năm 2021 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

615/TCT-CS,Công văn 615 2021,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn chính sách thuế,Công văn về chính sách thuế,Chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 615/TCT-CS

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

14

Công văn 601/TCT-CS năm 2021 về hướng dẫn nộp tiền thuê khu đất Văn phòng làm việc do Tổng cục Thuế ban hành

601/TCT-CS,Công văn 601 2021,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn tiền thuê đất,Chính sách tiền thuê đất,Hướng dẫn nộp tiền thuê khu đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

15

Công văn 443/TCT-CS năm 2021 về giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

443/TCT-CS,Công văn 443 2021,Tổng cục Thuế,Chính sách tiền thuê đất,Giải đáp chính sách tiền thuê đất ,Hướng dẫn tiền thuê đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

16

Công văn 153/TCT-CS năm 2021 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

153/TCT-CS,Công văn 153 2021,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn chính sách thuế,Vướng mắc về chính sách thuế,Chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 153/TCT-CS

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

17

Công văn 118/TCT-CS năm 2021 về giải đáp vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

118/TCT-CS,Công văn 118 2021,Tổng cục Thuế,Giải đáp vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ,Giải đáp hồ sơ thu lệ phí trước bạ,Hồ sơ thu lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

18

Công văn 121/TCT-CS năm 2021 về khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý do Tổng cục Thuế ban hành

121/TCT-CS,Công văn 121 2021,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý,Khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý,Khấu trừ do lợi thế vị trí địa lý,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

19

Công văn 71/TCT-CS năm 2021 về chính sách thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

71/TCT-CS,Công văn 71 2021,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu,Chính sách thuế nhà thầu,Thuế nhà thầu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/TCT-CS

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

20

Công văn 26/TCT-CS năm 2021 về chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

26/TCT-CS,Công văn 26 2021,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn chính sách tiền thuê đất,Hướng dẫn tiền thuê đất,Chính sách tiền thuê đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117