Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 9066 văn bản

101

Quyết định 47/2002/QĐ-BNN về tiêu chuẩn ngành 10 TCN 530-2002 Cây giống chuối tiêu nhân bằng phương pháp nuôi cấy mô do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

47/2002/QD-BNN,Quyết định 47 2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tiêu chuẩn ngành,10 TCN 530-2002,Cây giống chuối tiêu nhân ,Phương pháp nuôi cấy mô BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 10/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2011

102

Thông báo 5480/TB-TCT năm 2016 Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực phục vụ kiểm tra ứng dụng tại Trung tâm dữ liệu dự phòng do Tổng cục Thuế ban hành

5480/TB-TCT,Thông báo 5480,Tổng cục Thuế,Kê khai thuế qua mạng ,Tạm dừng hệ thống kê khai qua mạng,Hóa đơn điện tử ,Nộp thuế điện tử,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2016

103

Quyết định 4866/QĐ-BNN-TCTS năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4866/QD-BNN-TCTS,Quyết định 4866 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Lĩnh vực thủy sản,Thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản ,Công bố thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

104

Quyết định 1228/QĐ-TCT năm 2016 về quy định đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng thi đua do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1228/QD-TCT,Quyết định 1228 2016,Tổng cục Thuế,Danh hiệu thi đua,Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua,Thi đua khen thưởng ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1228/QĐ-TCT

Ban hành: 04/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2018

105

Chỉ thị 01/CT-TCT năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử của công thức thuế với người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

01/CT-TCT,Chỉ thị 01 2016,Tổng cục Thuế,Người nộp thuế,Cải cách thủ tục hành chính,Thái độ tác phong cán bộ công chức,Tăng cường kỷ luật kỷ cương ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2017

106

Thông báo 3345/TB-TCT năm 2016 về Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực do Tổng cục Thuế ban hành

3345/TB-TCT,Thông báo 3345,Tổng cục Thuế,Hóa đơn điện tử ,Thực hiện hóa đơn điện tử,Nộp thuế điện tử,Hoá đơn điện tử có mã xác thực ,Mã xác thực của cơ quan thuế ,Tạm dừng hệ thống kê khai qua mạng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2016

107

Quyết định 754/QĐ-TCT năm 2016 về Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cả năm đối với tập thể Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tổng cục Thuế ban hành

754/QD-TCT,Quyết định 754 2016,Tổng cục Thuế,Mức độ hoàn thành nhiệm vụ ,Tiêu chí đánh giá phân loại ,Tiêu chí đánh giá,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

108

Quyết định 3475/QĐ-BNN-TCTS năm 2018 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm nước lợ Việt Nam đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3475/QD-BNN-TCTS,Quyết định 3475 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Sản xuất tôm,Tôm nuôi nước lợ ,Phát triển nuôi tôm BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

109

Quyết định 3457/QĐ-BNN-TCTS năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3457/QD-BNN-TCTS,Quyết định 3457 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công bố thủ tục hành chính ,Danh mục thủ tục hành chính,Thủy sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2018

110

Quyết định 06/QĐ-TCT năm 2016 về Nội quy tiếp công dân tại Tổng cục Thuế

06/QD-TCT,Quyết định 06 2016,Tổng cục Thuế,Nội quy tiếp công dân,Quy chế công tác tiếp công dân,Quy chế tiếp công dân,Quy chế tổ chức tiếp công dân,Quy định tiếp công dân,Quy trình tiếp công dân,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

111

Quyết định 2469/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình quản lý thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2469/QD-TCT,Quyết định 2469 2015,Tổng cục Thuế,Quy trình quản lý thuế ,Quản lý thuế cho thuê tài sản ,Hoạt động cho thuê tài sản,Nộp hồ sơ khai thuế,Thuê tài sản của cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2016

112

Quyết định 2371/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2371/QD-TCT,Quyết định 2371 2015,Tổng cục Thuế,Quy trình quản lý thuế ,Quản lý thuế đối với cá nhân,Quản lý thuế đối với thương nhân,Cá nhân kinh doanh,Chính sách thuế cá nhân kinh doanh,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 18/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2016

113

Quyết định 2351/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2351/QD-TCT,Quyết định 2351 2015,Tổng cục Thuế,Thủ tục hành chính thuế,Tiếp nhận thủ tục hành chính thuế ,Giải quyết thủ tục hành chính thuế ,Cơ chế một cửa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2015

114

Quyết định 2219/QĐ-TCT năm 2015 Quy định về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng ở Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2219/QD-TCT,Quyết định 2219 2015,Tổng cục Thuế,Quy trình bổ nhiệm Đội trưởng,Quy trình bổ nhiệm lại Phó Đội trưởng ,Quy trình bổ nhiệm lại Đội trưởng ,Đội trưởng chi cục thuế ,Phó đội trưởng chi cục thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2015

115

Quyết định 2220/QĐ-TCT năm 2015 về quy trình tiếp nhận, quản lý văn bản đi, đến của cơ quan tổng cục thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2220/QD-TCT,Quyết định 2220 2015,Tổng cục Thuế,Sổ tay nghiệp vụ ngành thuế ,Kiểm tra nội bộ ngành thuế ,Công tác hoàn thuế Giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2015

116

Quyết định 2205/QĐ-TCT năm 2015 về Quy chế công tác lưu trữ ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2205/QD-TCT,Quyết định 2205 2015,Tổng cục Thuế,Công tác lưu trữ ngành thuế ,Khai thác sử dụng tài liệu ,Tài liệu lưu trữ,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2015

117

Quyết định 2192/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình kiểm soát thủ tục hành chính thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2192/QD-TCT,Quyết định 2192 2015,Tổng cục Thuế,Quy trình kiểm soát,Thủ tục hành chính thuế,Đánh giá tác động ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2017

118

Quyết định 2176/QĐ-TCT năm 2015 về Cơ quan Thuế các cấp áp dụng quản lý rủi ro trong công tác lập kế hoạch thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2176/QD-TCT,Quyết định 2176 2015,Tổng cục Thuế,Lập kế hoạch thanh tra thuế,Kế hoạch kiểm tra thuế ,Áp dụng quản lý rủi ro,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2015

119

Quyết định 2144/QĐ-TCT năm 2015 Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác Xử phạt vi phạm hành chính về thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2144/QD-TCT,Quyết định 2144 2015,Tổng cục Thuế,Xử phạt vi phạm hành chính thuế ,Sổ tay nghiệp vụ ngành thuế ,Kiểm tra nội bộ ngành thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2015

120

Quyết định 2147/QĐ-TCT năm 2015 Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác Hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2147/QD-TCT,Quyết định 2147 2015,Tổng cục Thuế,Sổ tay nghiệp vụ ngành thuế ,Kiểm tra nội bộ ngành thuế ,Công tác hoàn thuế Giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.96.236