Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 781-800 trong 9282 văn bản

781

Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2018 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn (nguồn vốn ngân sách tỉnh) giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bắc Giang ban hành

nguồn vốn ngân sách tỉnh: 882,556 tỷ đồng (kế hoạch trung hạn ngoài cân đối sau điều chỉnh 1.207,530 tỷ đồng). (Việc điều chỉnh, bổ sung chi tiết tại Biểu số 02a, 02b, 02 kèm theo) Điều 2. Nghị quyết này thay thế nội dung phân bổ kế hoạch nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn ngân sách tỉnh) tại Nghị quyết số

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

782

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ trợ cấp chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định

dưỡng tại Trung tâm, đối tượng không được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên hàng tháng tại cộng đồng. Trường hợp trong tháng, đối tượng có thời gian về gia đình thì trong thời gian ở gia đình, đối tượng không được hưởng trợ cấp nuôi dưỡng. 2. Vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày: 2.530.000 đồng/người/năm. Danh mục vật dụng và mức chi quy

Ban hành: 25/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

783

Nghị quyết 138/2007/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 do tỉnh Tiền Giang ban hành

Giang so với Nghị quyết số 109/2006/NQ-HĐND và Nghị quyết số 110/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang như sau: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2007 (bao gồm cả nguồn thu từ xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách nhà nước) là 1.686,530 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thêm là 125,530 tỷ đồng so dự

Ban hành: 14/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2014

784

Quyết định 04/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do tỉnh Tuyên Quang ban hành

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ 02 văn bản do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành, gồm: 1. Quyết định số 530/QĐ-UB ngày 10/4/2001 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng,

Ban hành: 20/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

Ban hành: 11/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

786

Quyết định 271/QĐ-UBND phê duyệt danh mục khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016

Vị trí 2 Điểm mỏ số 17 1 1.625.837 530.168 9,6 0,94 Mỏ chưa thăm dò, khu vực khảo sát trước đây chưa có khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường. Diện tích phân bố cát sỏi khả thi cho thăm dò khai thác 0,9 ha

Ban hành: 25/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2017

Ban hành: 26/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

788

Thông tư 140/1998/TT-BTC sửa đổi Thông tư 19-TC/TCT-1995 hướng dẫn thi hành Nghị định 193/CP-1994 quy định về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 140/1998/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 19 TC/TCT NGÀY 16-3-1995 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 193/CP NGÀY 29-12-1994 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Thi hành Nghị định số 193/CP ngày 29-12-1994 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ, Bộ

Ban hành: 24/10/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

789

Thông tư 128/1998/TT-BTC sửa đổi Thông tư 45-TC/TCT-1996 hướng dẫn Nghị định 22/CP-1996 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành

128/1998/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 1998 THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH SỐ 128/1998/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 1998 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 45 TC/TCT NGÀY 1 THÁNG 8 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/CP NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 1996 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ

Ban hành: 22/09/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2013

791

Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

là: 10 triệu đồng. - Như vậy, số còn phải thu sau khi đã bù trừ khoản nợ phải trả đối với Công ty B là: 20 triệu đồng. - Mức trích lập dự phòng đối với nợ phải thu của lô hàng theo hợp đồng 01 là: 5/30 x 20 triệu đồng x 30% = 1 triệu đồng. - Mức trích lập dự phòng đối với nợ phải thu của lô hàng theo hợp đồng 02 là: 15/30 x 20

Ban hành: 08/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2019

792

Quyết định 121/1999/QĐ-BTC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

20 Quyết định của Bộ trưởng BTC 275 TC/TCT 31-08-1987 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v thống nhát phát hành quản lý và sử dụng vé phạt tiền, biên lai thu tiền phạt trong việc xử phạt bằng biện pháp hành chính các hành vi vi phạm pháp luật 21

Ban hành: 01/10/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

793

Thông tư 107/1998/TT-BTC hướng dẫn thi hành NĐ 24/1998/NĐ-CP sửa đổi thuế suất thuế doanh thu đối với một số sản phẩm, ngành nghề kinh doanh và sửa đổi TT 97-TC/TCT-1995 do Bộ Tài Chính ban hành

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 107/1998/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/1998/NĐ-CP NGÀY 04-5-1998 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUẾ SUẤT THUẾ DOANH THU ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TRONG THÔNG TƯ SỐ 97 TC/TCT NGÀY 30-12-1995 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành: 24/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

794

Quyết định 1308/QĐ-UBND năm 2018 công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2016

2 Thu được để lại chi quản lý qua ngân sách 2.761.517.239.530 3 Thu từ xuất nhập khẩu 339.634.809.092 4 Thu viện trợ 4.852.957.678 B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Ban hành: 28/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2018

795

Quyết định 780/QĐ-UBND năm 2020 về công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Kỹ sư 4/8 230.000 III Nghệ nhân 1,5/2 530.000 IV Vận hành tàu, thuyền 1 Thuyền trưởng, Thuyền phó 1,5/2 359.000

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

797

Thông tư 68/1998/TT-BTC bổ sung Thông tư 85-TC/TCT-1994 thực hiện thu thuế cước đối với tàu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Số: 68/1998/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 1998 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 68/1998/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 85 TC/TCT NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1994 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Qua thời gian thực hiện Thông tư số 85 TC/TCT ngày 24/10/1994 của

Ban hành: 19/05/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

798

Thông tư 64/1998/TT-BTC bổ sung Thông tư 97-TC/TCT-1995 về thuế doanh thu đối với hoạt động đại lý bán vé xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành

năm 1998 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 64/1998/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 97-TT/TCT CỦA BỘ TÀI CHÍNH NGÀY 30-12-1995 VỀ THUẾ DOANH THU ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ BÁN VÉ XỔ XỐ KIẾN THIẾT Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 27 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

Ban hành: 14/05/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

800

Quyết định 3073/2014/QĐ-UBND quy định giá tính lệ phí trước bạ các loại nhà do tỉnh Thanh Hóa ban hành

tông chịu lực - Mái BTCT đổ tại chỗ 3.530.000 - Mái BTCT lắp ghép 3.260.000 2.2 Nhà xây tường dày 110, khung cột bê tông chịu lực

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144