Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 761-780 trong 9280 văn bản

761

Thông báo số 6566/TCHQ/PTPLMB ngày 23/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phân tích phân loại hàng hoá

Kính gửi: Chi cục Hải quan Quản lý Đầu tư - Gia công Hải Phòng 1. Tên mẫu yêu cầu PTPL: Hoá chất trợ nhuộm (Intrawite CF 530% và Dispesant AD). 2. Số tờ khai hải quan: 2959 NK/SXXK ngày 02 tháng 10 năm 2003. 3. Đơn vị nhập khẩu: Xí nghiệp dệt Hồng Quân - Km số 3, Quốc lộ 10, Phường Quang Trung, thị xã Thái Bình 4. Đơn vị yêu cầu PTPL: Chi

Ban hành: 23/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

762

Quyết định 600/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải

5 An ninh và trật tự an toàn xã hội (040) C Nguồn vốn viện trợ 18.010.172.530 -18.010.172.530 1 Chi quản lý hành chính

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

763

Quyết định 1031/QĐ-BTNMT năm 2020 về Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước (theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)

các Thông tư hướng dẫn. Công văn số 14573/BTC-TCT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính ý kiến về thuế GTGT đối với hoạt động điều tra cơ bản; Công văn số 4160/BTNMT-TC ngày 05 tháng 11 năm 2009 thực hiện Luật thuế GTGT đối với các hoạt động điều tra cơ bản thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. III. Phương pháp tính chi tiết

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

764

Chỉ thị 33/CT-UB năm 1992 thực hiện Thông tư 59/TC.TCT và 10/TM.XNK do tỉnh An Giang ban hành

ngày 31 tháng 10 năm 1992 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÔNG TƯ 59/TC-TCT NGÀY 21/10/92 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VÀ THÔNG TƯ 10/TM-XNK NGÀY 24/10/92 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Thực hiện Thông tư 59/TC-TCT ngày 21/10/92 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư 10/TM-XNK ngày 24/10/92 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về

Ban hành: 31/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

765

Quyết định 2325/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An

tục hành chính Lý do bãi bỏ I. Lĩnh vực Thủy sản 1 T-LAN-183019-TT Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Thực hiện chuẩn hóa TTHC theo Quyết định số 3548/QĐ-BNN-TCTS ngày 29/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố

Ban hành: 22/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

766

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Nam Sơn trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Từ trên 10m3 đến 20m3 9.610 Từ trên 20m3 đến 30m3 11.530 Trên 30m3 12.490 Điều 2. Các mức giá tiêu thụ nước sạch quy định tại Điều 1 nêu trên chưa bao gồm thuế VAT, các loại phí, giá dịch vụ thoát nước, tiền dịch vụ môi trường rừng (nếu có)

Ban hành: 18/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

767

Quyết định 661/QĐ-BTNMT năm 2016 về đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ. Căn cứ Công văn số 14573/BTC-TCT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính về thuế GTGT

Ban hành: 30/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2017

768

Quyết định 998/QĐ-UBND năm 2013 cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4, 5 tuổi theo Quyết định 60/2011/QĐ-TTg và 239/QĐ-TTg do tỉnh Bắc Giang ban hành

năm 2012 chuyển sang năm 2013 thực hiện. Tạm cấp 2.530.000.000đ (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm ba mươi triệu đồng) cho các huyện, thành phố để thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3,4 tuổi năm 2012. Kinh phí tạm cấp từ nguồn tạm cấp bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương năm 2013. (Chi tiết theo biểu đính kèm) Điều 2. Sở Tài

Ban hành: 02/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2013

769

Quyết định 354/QĐ-TTg năm 2012 hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

hội tại văn bản số 692/LĐTBXH-BTXH ngày 13 tháng 3 năm 2012, Bộ Tài chính tại văn bản số 692/LĐTBXH-BTXH ngày 13 tháng 3 năm 2012, Bộ Tài chính tại văn bản số 3675/BTC-NSNN ngày 20 tháng 3 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.530 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa để cứu đói cho nhân

Ban hành: 28/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2012

770

Quyết định 2307/QĐ-BTC năm 2009 phê duyệt Dự án ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, thống nhất trong công tác quản lý tài chính của Bộ Tài chính với cơ quan tài chính địa phương giai đoạn 2009 – 2010 và định hướng đến năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng và các Thứ trưởng; - UBND các tỉnh, thành phố; - TCT, TCHQ, KBNN; - Lưu: VT, KHTC. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Sỹ Danh

Ban hành: 23/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2011

771

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

772

Thông tư 15/2000/TT-BTC bổ sung và sửa đổi Thông tư 39-TC/TCT hướng dẫn Nghị định 05/CP 1995 và Nghị định 30/CP 1997 thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Bộ Tài chính ban hành

15/2000/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 15/2000/TT-BTC NGÀY 23 THÁNG 2 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONG THÔNG TƯ SỐ 39 TC/TCT NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/CP NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 1995 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ

Ban hành: 23/02/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2011

773

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đi làm việc, học tập ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025

1 530.000 530.000 4 Hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức tổng cộng 6 tháng (26 ngày/tháng x 6 tháng = 156 ngày). Ngày 156 40.000 6.240.000

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

774

Quyết định 357/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang kỳ 2014-2018

tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018. Tổng số: 530 văn bản (102 Nghị quyết, 351 Quyết định, 77 Chỉ thị); 3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018. Tổng số: 54 văn bản (16 Nghị quyết, 35 Quyết định, 03 Chỉ thị);

Ban hành: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

775

Nghị quyết 52/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn 2113/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 3.163 3.163 2.530 474 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (5) Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Lao động,

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

776

Thông tư 140/1999/TT-BTC sửa đổi Thông tư 73-TC/TCT và Thông tư 17/1999/TT-BTC hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính ban hành

Số: 140/1999/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 1999 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 140/1999/TT-BTC NGÀY 2 THÁNG 12 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONG THÔNG TƯ SỐ 73 TC/TCT NGÀY 20/10/1997 VÀ THÔNG TƯ SỐ 17/1999/TT-BTC NGÀY 5/2/1999 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ HOÁ ĐƠN,

Ban hành: 02/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

777

Quyết định 1075/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phố Cần Thơ

Căn cứ Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

Ban hành: 06/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

Ban hành: 03/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2015

779

Quyết định 132/2011/QĐ-UBND về bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

L đến dưới 3.8 L 390 430 480 530 660 Dung tích xi lanh từ 3.8 L đến dưới 4.2 L 420 470 520 580 720 Dung tích xi lanh từ 4.2 L đến dưới 4.5 L

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2011

780

Quyết định 215/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt quy hoạch bổ sung các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh đến năm 2015, có xét đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Đá xây dựng X: 1.538.750; Y:269.140 Bổ sung mới 13 182 Núi An Trường, Bình Nghi, Tây Sơn 95 1,19 Đá xây dựng 1: X 1.531.050; Y: 281.538 2: X 1.530.856; Y: 281.576 3: X 1.530.092; Y:

Ban hành: 22/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.56