Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 741-760 trong 9258 văn bản

741

Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2009 về phê duyệt khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Rô huyện Tịnh Biên 19 1160 444 1160 990 1161 750 1161 711 1161 271 1161 425 1160 266 1160 080 1160 021 1160 093 529 846 530 414 531 848 532 047 531 672 531 529 530 288 530 466 530 214 529 935

Ban hành: 21/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

742

Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND đổi tên tuyến đường trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (lần thứ 1)

Nhà ông Phan Công Định (TK8) 290 10,5 10,5 3 Nguyễn Duy Cần Thành Thái Nhà ông Nguyễn Văn Diện (TK5) Đường IFAX (TK6) 530 10,5

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

743

Thông báo 381/TB-NHNN năm 2016 tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam với ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1 Đô la Hồng Kông (HKD) 2.851,87 Đồng Việt Nam 13. 1 Đô la Singapore (SGD) 15.530,12 Đồng Việt Nam 14. 1 Ringit Malaysia (MYR) 4.956,97

Ban hành: 30/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2016

744

Thông tư 71/2002/TT-BTC sửa đổi Thông tư 83/TC/TCT hướng dẫn thi hành Nghị định 94/CP 1994 thi hành Pháp lệnh Thuế nhà đất do Bộ Tài chính ban hành

8 năm 2002 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 71/2002/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 83TC/TCT NGÀY 7/10/1994 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/CP NGÀY 25/8/1994 CỦA CHÍNH PHỦ QUI ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH THUẾ NHÀ ĐẤT Căn cứ Pháp lệnh về thuế nhà đất ngày

Ban hành: 19/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2012

745

Quyết định 3249/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường do thành phố Hải Phòng ban hành

tiền hàng năm 06 ngày làm việc 04 ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường - Lệ phí cấp giấy: 75.000 đồng/ giấy. - Phí thẩm định hồ sơ: 1.530.000 đồng. Nộp hồ sơ và trả kết quả - Luật Đất đai 2013; - Nghị định số

Ban hành: 26/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

746

Quyết định 2232/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Điều 3 Quyết định 1031/2005/QĐ-UB về thành lập Trung tâm đào tạo điều khiển phương tiện giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải, tỉnh Hà Giang

ngày 19 tháng 06 năm 2015; Căn cứ Thông báo số 411/TB-BCS ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về kết luận họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tháng 9/2016; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 464/TTr-SNV ngày 13 tháng 9 năm 2016 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 530/STP-XDKTVB ngày 09 tháng 9 năm 2016,

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2016

747

Quyết định 2416/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2016 (đợt 1)

1.447.660.000 1.622.760.000 4.320.481.958 5 Huyện Khoái Châu 393.690.634 0 965.820.600 1.359.511.234 6 Huyện Kim Động - 0 530

Ban hành: 02/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2017

748

Quyết định 1063/QĐ-UBND phê duyệt giảm 50% tiền thuê đất năm 2013 và năm 2014 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

20.530.400 20.530.400 14 Công ty TNHH Trisum - Bảo Lâm 157.597.434 157.597.434 Tổng cộng 3.147.017.513 3.664.992.154 Điều 2. Giao Cục Thuế

Ban hành: 19/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

749

Quyết định 1595/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ theo Quyết định 1016/QĐ-UBND do tỉnh Hà Nam ban hành

Hãng xe Tên, loại xe Giá tính LPTB (triệu đồng) 1 ISUZU RODEO SV-6 4WD, 3.2 (4cửa) 700 2 ISUZU TROOPER, BIGHORN 3.1 (2cửa) 530 3 ISUZU

Ban hành: 11/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

Ban hành: 11/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2016

751

Quyết định 812/QĐ-BCT năm 2018 bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ Công thương ban hành

các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các TĐ, TCT 90,91, CT thuộc Bộ; - Website BCT; - Lưu: VT, KH (3). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Quốc Hưng PHỤ LỤC DANH MỤC BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU ĐIỆN TỬ

Ban hành: 15/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2018

Ban hành: 29/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2016

753

Quyết định 2210/QĐ-BGTVT năm 2009 thay đổi thành viên Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1626/QĐ-BGTVT ngày 04/6/2007; Quyết định số 530/QĐ-BGTVT ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc; Quyết định số 629/QĐ-BGTVT ngày 22/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về thay đổi thành viên Hội đồng thanh lý tài

Ban hành: 31/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2009

Ban hành: 17/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

755

Quyết định 2729/QĐ-BGTVT năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng tại các cảng hàng không đang khai thác giai đoạn 2018-2025 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

giao thông; Cục trưởng các Cục: Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Hàng không Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Các Thứ trưởng; - Các TCT: Cảng HKVN, QLB VN, HKVN; -

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2018

756

Kế hoạch 578/KH-TLĐ năm 2012 giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

578/KH-TLĐ Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012 KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo, Quyết định 530/QĐ-TLĐ ngày 20/3/2006 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn, quy định về việc Công đoàn giải

Ban hành: 27/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

757

Thông báo số 6566/TCHQ/PTPLMB ngày 23/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phân tích phân loại hàng hoá

Kính gửi: Chi cục Hải quan Quản lý Đầu tư - Gia công Hải Phòng 1. Tên mẫu yêu cầu PTPL: Hoá chất trợ nhuộm (Intrawite CF 530% và Dispesant AD). 2. Số tờ khai hải quan: 2959 NK/SXXK ngày 02 tháng 10 năm 2003. 3. Đơn vị nhập khẩu: Xí nghiệp dệt Hồng Quân - Km số 3, Quốc lộ 10, Phường Quang Trung, thị xã Thái Bình 4. Đơn vị yêu cầu PTPL: Chi

Ban hành: 23/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

758

Quyết định 600/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải

5 An ninh và trật tự an toàn xã hội (040) C Nguồn vốn viện trợ 18.010.172.530 -18.010.172.530 1 Chi quản lý hành chính

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

759

Quyết định 1031/QĐ-BTNMT năm 2020 về Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước (theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)

các Thông tư hướng dẫn. Công văn số 14573/BTC-TCT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính ý kiến về thuế GTGT đối với hoạt động điều tra cơ bản; Công văn số 4160/BTNMT-TC ngày 05 tháng 11 năm 2009 thực hiện Luật thuế GTGT đối với các hoạt động điều tra cơ bản thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. III. Phương pháp tính chi tiết

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

760

Chỉ thị 33/CT-UB năm 1992 thực hiện Thông tư 59/TC.TCT và 10/TM.XNK do tỉnh An Giang ban hành

ngày 31 tháng 10 năm 1992 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÔNG TƯ 59/TC-TCT NGÀY 21/10/92 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VÀ THÔNG TƯ 10/TM-XNK NGÀY 24/10/92 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Thực hiện Thông tư 59/TC-TCT ngày 21/10/92 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư 10/TM-XNK ngày 24/10/92 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về

Ban hành: 31/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.238.146