Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 641-660 trong 9258 văn bản

641

Quyết định 570-TC/QĐ/TCT năm 1993 về mẫu hoá đơn 04/BH do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

570-TC/QD/TCT,Quyết định 570-TC 1993,Bộ Tài chính,Mẫu hóa đơn 04/BH,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 570-TC/QĐ/TCT Hà Nội , ngày 03 tháng 8 năm 1993

Ban hành: 03/08/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

642

Quyết định 468-TC/QĐ/TCT năm 1993 về việc thí điểm thu thuế trị giá gia tăng (viết tắt là TVA) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

468-TC/QD/TCT,Quyết định 468-TC 1993,Bộ Tài chính,Thí điểm thu thuế trị giá gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 468-TC/QĐ/TCT Hà Nội , ngày 05 tháng 7 năm

Ban hành: 05/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

643

Quyết định 1274/QĐ-UBND về điều chỉnh danh mục Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

907/TTCP-KHTH ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ; Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 530/TTr-TTrT ngày 03 tháng 7 năm 2020. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh giảm (không thực hiện) 20 danh mục Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

644

Quyết định 1528/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2018 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-TCT ngày 18/02/2014 của liên Bộ Tài Chính - Bộ Công

Ban hành: 25/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

645

Thông tư 40-TC/TCT/CS năm 1992 hướng dẫn thi hành Quyết định 196-CT 1992 về việc đăng ký và hoạt động theo loại doanh nghiệp mới phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành do Bộ Tài chính ban hành

40-TC/TCT/CS,Thông tư 40-TC 1992,Bộ Tài chính,Chuyển thành doanh nghiệp mới,Đăng ký doanh nghiệp mới,Chuyển đổi tổ chức kinh tế,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 40-TC/TCT

Ban hành: 22/08/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

646

Thông tư 29-TC/TCT/CS năm 1992 hướng dẫn thi hành Nghị định 114-HĐBT 1992 về quản lý Nhà nước đối với xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

29-TC/TCT/CS,Thông tư 29-TC 1992,Bộ Tài chính,Quản lý xuất nhập khẩu,Quản lý Nhà nước,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29-TC/TCT/CS Hà

Ban hành: 18/07/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

647

Thông tư 59-BTC/TCT/CS năm 1991 hướng dẫn thi hành Quyết định của HĐNN và Nghị định của HĐBT về việc sửa đổi thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ tài chính ban hành

59-BTC/TCT/CS,Thông tư 59-BTC 1991,Bộ Tài chính,Sửa đổi thuế doanh thu,Thuế Doanh thu,Thuế Tiêu thụ đặc biệt,Sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 02/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

648

Thông tư 55-TC/TCT/TT năm 1991 thực hiện các quy định về thuế đối với các Xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng theo Luật đầu tư nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

55-TC/TCT/TT,Thông tư 55-TC 1991,Bộ Tài chính,Thuế bên nước ngoài hợp doanh,Doanh nghiệp,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55-TC/TCT/TT Hà Nội, ngày 01 tháng

Ban hành: 01/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

649

Thông tư 43-TC/TCT/CS năm 1991 hướng dẫn thi hành Quyết định 203-HĐBT 1991 thi hành các Luật thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế lợi tức do Bộ Tài chính ban hành

43-TC/TCT/CS,Thông tư 43-TC 1991,Bộ Tài chính,Luật Thuế Doanh thu,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Thuế Tiêu thụ đặc biệt,Thuế Doanh thu,Luật Thuế Lợi tức,Thuế Lợi tức,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 13/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

650

Thông tư 44-TC/TCT/CS năm 1991 hướng dẫn Quyết định 96-HĐBT 1991 về khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu và quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành

44-TC/TCT/CS,Thông tư 44-TC 1991,Bộ Tài chính,Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu,Hoạt động xuất nhập khẩu,Khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 13/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

651

Quyết định 54/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 120,58 1,92 5,30 8,53 10,00 5,30 5,30 10,00 8,80 5,30 5,30

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

652

Quyết định 848/1997/TC-QĐ-TCT sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm, mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

848/1997/TC-QD-TCT,Quyết định 848 1997,Bộ Tài chính,Biểu thuế nhập khẩu,Sửa đổi tên mặt hàng,Thuế suất mặt hàng,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 848 TC/QĐ/TCT NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 1997 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ XUNG TÊN VÀ THUẾ SUẤT CỦA MỘT SỐ NHÓM, MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU

Ban hành: 01/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

653

Quyết định 590/1997/TC-QĐ-TCT sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

590/1997/TC-QD-TCT,Quyết định 590 1997,Bộ Tài chính,Sửa đổi thuế suất,Mặt hàng nhóm 2710,Nhóm 2710,Biểu thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 15/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

654

Quyết định 516/1997/TC-QĐ-TCT sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu của mặt hàng linh kiện CKD xe máy trong Biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

516/1997/TC-QD-TCT,Quyết định 516 1997,Bộ Tài chính,Mức thuế suất nhập khẩu,Linh kiện CKD xe máy,Biểu thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 21/07/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

655

Quyết định 320/1997/TC-QĐ-TCT sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

320/1997/TC-QD-TCT,Quyết định 320 1997,Bộ Tài chính,Biểu thuế nhập khẩu,Sửa đổi thuế suất,Mặt hàng nhóm 2710,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 320/1997/TC-QĐ-TCT

Ban hành: 07/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

656

Quyết định 257/1997/QĐ-BTC-TCT sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm, mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

257/1997/QD-BTC-TCT,Quyết định 257 1997,Bộ Tài chính,Biểu thuế nhập khẩu,Thuế suất mặt hàng,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 257/1997/QĐ-BTC-TCT

Ban hành: 31/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

657

Quyết định 242/1997/QĐ-BTC-TCT sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

242/1997/QD-BTC-TCT,Quyết định 242 1997,Bộ Tài chính,Sửa đổi thuế suất,Thuế suất mặt hàng,Biểu thuế nhập khẩu,Mặt hàng nhóm 2710,Nhóm 2710,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 26/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

658

Quyết định 241/1997/QĐ-BTC-TCT về việc miễn giảm thuế đối với 3 dự án của ngành điện sử dụng vốn vay OECF do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

241/1997/QD-BTC-TCT,Quyết định 241 1997,Bộ Tài chính,Dự án ngành điện,Miễn giảm thuế,Vốn vay OECF,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 241/1997/QĐ-BTC-TCT

Ban hành: 26/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

659

Quyết định 02/1997/TC-QĐ-TCT sửa đổi, bổ sung và miễn thuế của một số nhóm, mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

02/1997/TC-QD-TCT,Quyết định 02 1997,Bộ Tài chính,Biểu thuế nhập khẩu,Miễn thuế hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/1997/TC-QĐ-TCT Hà Nội,

Ban hành: 02/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

660

Công điện 50/CĐ-BGTVT năm 2013 áp thấp nhiệt đới trên biển đông do Bộ Giao thông vận tải điện

- Ban QLDA: 1, 2, 6, Hồ Chí Minh; - Các TCT: Hàng hải, Đường sắt, Hàng không, Vận tải thủy, Xây dựng đường thủy; CTGT 4, 5; Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy VN; Khu QLĐB IV, V, VII; - Các Sở GTVT: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu,

Ban hành: 26/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.133