Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 621-640 trong 9258 văn bản

621

Quyết định 397 TC/QĐ/TCT năm 1997 sửa đổi thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu Thuế Xuất khẩu, Biểu Thuế Nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

397TC/QD/TCT,Quyết định 397TC 1996,Bộ Tài chính,Sửa đổi thuế suất,Biểu thuế xuất khẩu,Biểu thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 397TC/QĐ/TCT

Ban hành: 19/04/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

622

Quyết định 146TC/QĐ/TCT năm 1996 sửa đổi Bảng giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu kèm theo Quyết định 1187TC/QĐ/TCT năm 1995 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

146TC/QD/TCT,Quyết định 146TC 1996,Bộ Tài chính,Bảng giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu,Hướng dẫn,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 146TC/QĐ/TCT

Ban hành: 01/03/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

623

Quyết định 1357-TC/QĐ/TCT năm 1995 quy định khung giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1357-TC/QD/TCT,Quyết định 1357-TC 1995,Bộ Tài chính,Khung giá cho thuê đất,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1357-TC/QĐ/TCT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1995

Ban hành: 30/12/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

624

Quyết định 1324-TC/TCT/QĐ năm 1995 sửa đổi thuế suất của mặt hàng nhiên liệu dùng cho máy bay và mặt hàng dầu hỏa thông dụng trong Biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1324-TC/TCT/QD,Quyết định 1324-TC 1995,Bộ Tài chính,Thuế suất nhiên liệu máy bay,Thuế suất mặt hàng,Thuế suất dầu hỏa,Biểu thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 21/12/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

625

Quyết định 1233-TC/TCT/QĐ năm 1995 sửa đổi thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1233-TC/TCT/QD,Quyết định 1233-TC 1995,Bộ Tài chính,Sửa đổi thuế suất,Biểu thuế nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1233-TC/TCT/QĐ Hà

Ban hành: 09/12/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

626

Quyết định 1188TC/QĐ/TCT năm 1995 sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1188TC/QD/TCT,Quyết định 1188TC 1995,Bộ Tài chính,Biểu thuế nhập khẩu,Sửa đổi tên mặt hàng,Thuế suất mặt hàng,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1188TC/QĐ/TCT

Ban hành: 20/11/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

627

Quyết định 904-TC/TCT/QĐ năm 1996 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu nhóm mặt hàng gạo các loại do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

904-TC/TCT/QD,Quyết định 904-TC 1995,Bộ Tài chính,Thuế xuất khẩu gạo,Sửa đổi thuế suất,Sửa đổi mức thuế suất,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 904-TC/TCT/QĐ Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 1995

Ban hành: 15/08/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

628

Quyết định 615-TC/TCT/QĐ sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

615-TC/TCT/QD,Quyết định 615-TC 1995,Bộ Tài chính,Biểu thuế nhập khẩu,Biểu thuế xuất khẩu,Sửa đổi tên mặt hàng,Thuế suất mặt hàng,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 10/06/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

629

Quyết định 317/TC/TCT/QĐ năm 1995 điều chỉnh hiệu lực thi hành Quyết định 143 TC/TCT/QĐ, Quyết định 144 TC/TCT/QĐ và Quyết định 234 TC/TCT/QĐ do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

317/TC/TCT/QD,Quyết định 317 1995,Bộ Tài chính,Điều chỉnh hiệu lực,Điều chỉnh hiệu lực thi hành,Sửa đổi mức thuế suất,Sửa đổi thuế suất,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 15/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

630

Quyết định 234 TC/TCT/QĐ năm 1995 điều chỉnh giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu đối với một số loại xe hai bánh gắn máy mới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

234TC/TCT/QD,Quyết định 234TC 1995,Bộ Tài chính,Giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu,Xe hai bánh gắn máy mới,Điều chỉnh,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

631

Quyết định 144-TC/TCT/QĐ năm 1995 sửa đổi giá tính thuế một số mặt hàng nhập khẩu thuộc diện Nhà nước quản lý giá tính thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

144-TC/TCT/QD,Quyết định 144-TC 1995,Bộ Tài chính,Sửa đổi tên mặt hàng,Thuế suất mặt hàng,Mặt hàng Nhà nước quản lý giá,Nhà nước quản lý,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 23/02/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

632

Quyết định 1134/2001/TCT-QĐ-HTQT ban hành quy trình quản lý và thực hiện hiệp định tránh đánh thuế hai lần trong ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1134/2001/TCT-QD-HTQT,Quyết định 1134 2001,Tổng cục Thuế,Hiệp định tránh đánh thuế hai lần,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1134/2001/TCT-QĐ-HTQT Hà Nội,

Ban hành: 13/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

633

Quyết định 63-TC/TCT-QĐ năm 1995 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

63-TC/TCT-QD,Quyết định 63-TC 1995,Bộ Tài chính,Mức thuế suất nhập khẩu,Mức thuế suất thuế nhập khẩu,Sửa đổi mức thuế suất,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 24/01/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

634

Quyết định 13-TC/TCT-QĐ năm 1995 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

13-TC/TCT-QD,Quyết định 13-TC 1995,Bộ Tài chính,Sửa đổi mức thuế suất,Mức thuế suất nhập khẩu,Mức thuế suất thuế nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 06/01/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

635

Thông tư 78-TC/TCT năm 1987 hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ tài chính của đơn vị kinh tế cơ sở theo Quyết định 217/HĐBT do Bộ Tài chính ban hành

78-TC/TCT,Thông tư 78-TC 1987,Bộ Tài chính,Quyền tự chủ tài chính,Đơn vị kinh tế,Xí nghiệp quốc doanh,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 78-TC/TCT Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/12/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2017

636

Quyết định 2204/QĐ-BTC năm 2018 về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngành Tài chính sẽ triển khai trong giai đoạn 2018-2019 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

hợp đơn vị trực thuộc) TCT TCT 4 2019 17. 2. Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh. TCT TCT 4

Ban hành: 21/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

637

Thông tư 75A-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn thi hành Nghị định 57-CP năm 1990 thi hành Luật thuế lợi tức và Luật thuế lợi tức sửa đổi do Bộ tài chính ban hành

75A-TC/TCT,Thông tư 75A-TC 1993,Bộ Tài chính,Thuế Lợi tức,Luật thuế lợi tức sửa đổi,Luật Thuế Lợi tức,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 75A-TC/TCT

Ban hành: 31/08/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

638

Thông tư 74A-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn thi hành Nghị định 56-CP năm 1990 thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

74A-TC/TCT,Thông tư 74A-TC 1993,Bộ Tài chính,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt sửa đổi,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74A-TC/TCT

Ban hành: 31/08/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

639

Thông tư 72A-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn thi hành NĐ 54/CP 1993 thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

72A-TC/TCT,Thông tư 72A-TC 1993,Bộ Tài chính,Thuế xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 72A-TC/TCT Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 1993

Ban hành: 30/08/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

640

Thông tư 73A-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn Nghị định 55-CP năm 1993 thi hành Luật thuế doanh thu và Luật thuế doanh thu sửa đổi do Bộ tài chính ban hành

73A-TC/TCT,Thông tư 73A-TC 1993,Bộ Tài chính,Luật Thuế Doanh thu,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 73A-TC/TCT Hà Nội, ngày 30 tháng 8

Ban hành: 30/08/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.1