Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 601-620 trong 9152 văn bản

601

Thông tư 61-BTC/TCT năm 1990 về chế độ chứng từ thuế đối với hàng hoá vận chuyển trên đường do Bộ Tài chính ban hành

61-BTC/TCT,Thông tư 61-BTC 1990,Bộ Tài chính,Chứng từ thuế,Hàng hóa vận chuyển,Chứng từ thuế hàng hóa vận chuyển,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 10/12/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

602

Thông tư 62-TC/TCT năm 1990 hướng dẫn thi hành Nghị định 391-HĐBT về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng được phép Xuất khẩu, Nhập khẩu phi mậu dịch do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

62-TC/TCT,Thông tư 62-TC 1990,Bộ Tài chính,Thuế xuất nhập khẩu,Thuế xuất nhập khẩu hàng phi mậu dịch,Hàng xuất nhập khẩu phi mậu dịch,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 10/12/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

603

Thông tư 58-TC/TCT năm 1990 thực hiện việc kê khai đăng ký về thuế do Bộ Tài chính ban hành

58-TC/TCT,Thông tư 58-TC 1990,Bộ Tài chính,Kê khai đăng ký thuế,Kê khai đăng ký về thuế,Kê khai đăng ký,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58-TC/TCT Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/12/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

604

Thông tư 56-TC/TCT năm 1990 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh về thuế nông nghiệp và Nghị định 52-HĐBT 1989 về thuế nông nghiệp đối với nông trường, lâm trường và các trại, trạm quốc doanh do Bộ Tài chính ban hành

56-TC/TCT,Thông tư 56-TC 1990,Bộ Tài chính,Thuế Nông nghiệp,Pháp lệnh Thuế Nông nghiệp,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56-TC/TCT

Ban hành: 23/11/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

605

Quyết định 708/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 theo Quyết định 376/QĐ-TCT về Kế hoạch hoạt động năm 2021 về rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

708/QD-BTP,Quyết định 708 2021,Bộ Tư pháp,Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định 376/QĐ-TCT,Kế hoạch hoạt động về rà soát văn bản quy phạm pháp luật,Rà soát văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

606

Quyết định 1079-TC/QĐ/TCT năm 1996 về việc thu thuế đối với trái phiếu Chính phủ và các loại trái phiếu, cổ phiếu khác do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

1079-TC/QD/TCT,Quyết định 1079-TC 1996,Bộ Tài chính,Trái phiếu chính phủ,Thu thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1079-TC/QĐ/TCT Hà Nội, ngày 21 tháng

Ban hành: 21/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

607

Thông tư 46-TC/TCT năm 1990 thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành

46-TC/TCT,Thông tư 46-TC 1990,Bộ Tài chính,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Hướng dẫn,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46-TC/TCT Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/10/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

608

Thông tư 45-TC/TCT năm 1990 hướng dẫn thi hành Luật thuế doanh thu do Bộ Tài chính ban hành

45-TC/TCT,Thông tư 45-TC 1990,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Luật Thuế Doanh thu,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 45-TC/TCT Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm

Ban hành: 04/10/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

609

Quyết định 975-TC/QĐ/TCT năm 1996 ban hành bảng giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

975-TC/QD/TCT,Quyết định 975-TC 1996,Bộ Tài chính,Thuế nhập khẩu,Bảng giá mua tối thiểu,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ********* Số: 975-TC/QĐ/TCT Hà Nội,

Ban hành: 29/10/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

610

Quyết định 861A-TC/QĐ/TCT năm 1996 sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm, mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

861A-TC/QD/TCT,Quyết định 861A-TC 1996,Bộ Tài chính,Biểu thuế nhập khẩu,Sửa đổi tên mặt hàng,Sửa đổi thuế suất,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 861A-TC/QĐ/TCT

Ban hành: 15/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

611

Quyết định 856-TC/QĐ/TCT năm 1996 sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

856-TC/QD/TCT,Quyết định 856-TC 1996,Bộ Tài chính,Biểu thuế nhập khẩu,Mặt hàng nhóm 2710,Sửa đổi thuế suất,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 856-TC/QĐ/TCT

Ban hành: 11/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

612

Quyết định 684-TC/QĐ/TCT năm 1996 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu nhóm mặt hàng theo các loại do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

684-TC/QD/TCT,Quyết định 684-TC 1996,Bộ Tài chính,Xuất khẩu,Sửa đổi mức thuế suất,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 684-TC/QĐ/TCT Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/08/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2014

614

Quyết định 542TC/QĐ/TCT năm 1996 sửa đổi thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

542TC/QD/TCT,Quyết định 542TC 1996,Bộ Tài chính,Sửa đổi thuế suất,Biểu thuế nhập khẩu,Sửa đổi mức thuế suất,Biểu thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 12/06/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

615

Quyết định 443TC/QĐ/TCT năm 1996 sửa đổi thuế suất của một số nhóm, mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

443TC/QD/TCT,Quyết định 443TC 1996,Bộ Tài chính,Sửa đổi thuế suất,Biểu thuế xuất khẩu,Biểu thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 443TC/QĐ/TCT

Ban hành: 04/05/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

616

Quyết định 397 TC/QĐ/TCT năm 1997 sửa đổi thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu Thuế Xuất khẩu, Biểu Thuế Nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

397TC/QD/TCT,Quyết định 397TC 1996,Bộ Tài chính,Sửa đổi thuế suất,Biểu thuế xuất khẩu,Biểu thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 397TC/QĐ/TCT

Ban hành: 19/04/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

617

Quyết định 146TC/QĐ/TCT năm 1996 sửa đổi Bảng giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu kèm theo Quyết định 1187TC/QĐ/TCT năm 1995 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

146TC/QD/TCT,Quyết định 146TC 1996,Bộ Tài chính,Bảng giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu,Hướng dẫn,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 146TC/QĐ/TCT

Ban hành: 01/03/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

618

Quyết định 1357-TC/QĐ/TCT năm 1995 quy định khung giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1357-TC/QD/TCT,Quyết định 1357-TC 1995,Bộ Tài chính,Khung giá cho thuê đất,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1357-TC/QĐ/TCT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1995

Ban hành: 30/12/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

619

Quyết định 1324-TC/TCT/QĐ năm 1995 sửa đổi thuế suất của mặt hàng nhiên liệu dùng cho máy bay và mặt hàng dầu hỏa thông dụng trong Biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1324-TC/TCT/QD,Quyết định 1324-TC 1995,Bộ Tài chính,Thuế suất nhiên liệu máy bay,Thuế suất mặt hàng,Thuế suất dầu hỏa,Biểu thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 21/12/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

620

Quyết định 1233-TC/TCT/QĐ năm 1995 sửa đổi thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1233-TC/TCT/QD,Quyết định 1233-TC 1995,Bộ Tài chính,Sửa đổi thuế suất,Biểu thuế nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1233-TC/TCT/QĐ Hà

Ban hành: 09/12/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116