Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 561-580 trong 9152 văn bản

561

Thông tư 09-TC/TCT năm 1992 hướng dẫn thực hiện về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch biên giới do Bộ Tài chính ban hành

09-TC/TCT,Thông tư 09-TC 1992,Bộ Tài chính,Thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch,Xuất nhập khẩu tiểu ngạch,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09-TC/TCT

Ban hành: 10/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

562

Thông tư 8-TC/TCT năm 1992 hướng dẫn thi hành Nghị định 110-HĐBT 1992 về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành

8-TC/TCT,Thông tư 8-TC 1992,Bộ Tài chính,Thuế xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 8-TC/TCT Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 1992

Ban hành: 31/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

563

Thông tư 07-TC/TCT năm 1992 hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu phụ nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh trong các hợp đồng chia sản phẩm dầu khí tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

07-TC/TCT,Thông tư 07-TC 1992,Bộ Tài chính,Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí,Nhà thầu phụ nước ngoài,Thuế của nhà thầu phụ nước ngoài,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 30/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

564

Thông tư 6-TC/TCT năm 1992 hướng dẫn thu khoản điều tiết thu nhập bổ sung của cán bộ công nhân viên Việt Nam làm việc tại các tổ chức Quốc tế và cơ quan nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

6-TC/TCT,Thông tư 6-TC 1992,Bộ Tài chính,Điều tiết thu nhập bổ sung,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6-TC/TCT Hà Nội, ngày 26 tháng 3

Ban hành: 26/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

565

Thông tư 70-TC/TCT năm 1991 hướng dẫn thu lệ phí cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân và công ty do Bộ Tài chính ban hành

70-TC/TCT,Thông tư 70-TC 1991,Bộ Tài chính,Thu lệ phí đăng ký kinh doanh,Thu lệ phí đăng ký kinh doanh DNTN,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 70-TC/TCT

Ban hành: 29/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

566

Thông tư 69-TC/TCT năm 1991 hướng dẫn chuyển chế độ thu tiền nuôi rừng sang thu thuế tài nguyên đối với khai thác sản phẩm rừng tự nhiên do Bộ Tài chính ban hành

69-TC/TCT,Thông tư 69-TC 1991,Bộ Tài chính,Chuyển chế độ thu tiền nuôi rừng,Chuyển thu tiền nuôi rừng,Thuế khai thác rừng tự nhiên,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 27/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

567

Quyết định 918-TC/QĐ/TCT năm 1997 Ban hành Bảng giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

918-TC/QD/TCT,Quyết định 918-TC 1997,Bộ Tài chính,Bảng giá mua tối thiểu,Thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 918-TC/QĐ/TCT Hà Nội, ngày 11 tháng 11

Ban hành: 11/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

568

Quyết định 920-TC/QĐ/TCT năm 1997 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu nhóm mặt hàng vàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

920-TC/QD/TCT,Quyết định 920-TC 1997,Bộ Tài chính,Sửa đổi mức thuế suất,Sửa đổi thuế suất,Thuế suất mặt hàng,Thuế suất thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 11/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

569

Thông tư 64-TC/TCT năm 1991 hướng dẫn thi hành Quyết định 473/NQ-HĐNN8 1991 và Nghị quyết 326-HĐBT bổ sung, sửa đổi thuế môn bài và thuế sát sinh do Bộ Tài chính ban hành

64-TC/TCT,Thông tư 64-TC 1991,Bộ Tài chính,Thuế môn bài,Sửa đổi thuế sát sinh,Thuế sát sinh,Sửa đổi thuế môn bài,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 64-TC/TCT

Ban hành: 12/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

570

Quyết định 839a-TC/QĐ/TCT năm 1997 ban hành in ấn, quản lý sử dụng tem hàng nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

839a-TC/QD/TCT,Quyết định 839a-TC 1997,Bộ Tài chính,Tem hàng nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 839a-TC/QĐ/TCT Hà Nội,

Ban hành: 31/10/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

571

Thông tư 52-TC/TCT năm 1991 hướng dẫn thuế lợi tức bổ sung do Bộ Tài chính ban hành

52-TC/TCT,Thông tư 52-TC 1991,Bộ Tài chính,Thuế Lợi tức,Thuế lợi tức bổ sung,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52-TC/TCT Hà Nội, ngày 08

Ban hành: 08/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

572

Thông tư 60-TC/TCT năm 1991 về việc thu khoản điều tiết thu nhập bổ sung của cán bộ công nhân viên Việt Nam làm việc tại các tổ chức quốc tế và cơ quan nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

60-TC/TCT,Thông tư 60-TC 1991,Bộ Tài chính,Điều tiết thu nhập bổ sung,Cán bộ công nhân viên,Tổ chức quốc tế,Cơ quan nước ngoài tại Việt Nam,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 02/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

573

Thông tư 58-TC/TCT năm 1991 bổ sung một số vấn đề về Thuế Nhà, Đất do Bộ Tài chính ban hành

58-TC/TCT,Thông tư 58-TC 1991,Bộ Tài chính,Thuế Nhà Đất,Bổ sung Thuế Nhà đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58-TC/TCT Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 1991

Ban hành: 24/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

574

Thông tư 56-TC/TCT năm 1991 về việc tổ chức công tác thu ngân sách qua hệ thống kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

56-TC/TCT,Thông tư 56-TC 1991,Bộ Tài chính,Thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56-TC/TCT Hà Nội, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

575

Thông tư 54-BTC/TCT năm 1991 về việc thu khoản điều tiết thu nhập bổ sung của cán bộ công nhân viên Việt Nam làm việc tại liên doanh dầu khí Việt - Xô do Bộ Tài chính ban hành

54-BTC/TCT,Thông tư 54-BTC 1991,Bộ Tài chính,Điều tiết thu nhập bổ sung,Cán bộ công nhân viên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 54-BTC/TCT

Ban hành: 01/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

576

Thông tư 53-TC/TCT năm 1991 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về Thuế Nhà, Đất do Bộ Tài chính ban hành

53-TC/TCT,Thông tư 53-TC 1991,Bộ Tài chính,Thuế Nhà Đất,Pháp lệnh Thuế Nhà Đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 53-TC/TCT NGÀY 28-9-1991 HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VÀ NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ THUẾ NHÀ ĐẤT Căn cứ Pháp lệnh thuế nhà đất ngày 29-6-1991 theo lệnh

Ban hành: 28/09/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

577

Thông tư 60A/1997/TT-BTC sửa đổi TT 30-TC/TCT-1991 hướng dẫn chế độ quản lý thu thuế đối với ngành khai thác thuỷ sản và TT 69-TC/TCT-1991 hướng dẫn chuyển chế độ thu tiền nuôi rừng sang thu thuế tài nguyên đối với khai thác sản phẩm rừng tự nhiên do Bộ Tài chính ban hành

60A-TC/TCT,Thông tư 60A-TC 1997,Bộ Tài chính,Quản lý thu thuế khai thác thủy sản,Thuế khai thác thủy sản,Quản lý thu thuế,Khai thác thủy sản,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 01/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

578

Thông tư 51/1997/TC-TCT hướng dẫn việc xác định mặt hàng chịu thuế theo Danh mục Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành

51/1997/TC-TCT,Thông tư 51 1997,Bộ Tài chính,Biểu thuế xuất khẩu,Biểu thuế nhập khẩu,Mặt hàng chịu thuế theo biểu thuế,Xác định mặt hàng chịu thuế,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 13/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

579

Thông tư 50A-TC/TCT-1997 quy định tạm thời về thuế suất thuế nhập khẩu đối với linh kiện, chi tiết nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các sản phẩm chưa có quy định tiêu chuẩn dạng lắp ráp SKD,CKD, IKD do Bộ Tài chính ban hành

50A-TC/TCT,Thông tư 50A-TC 1997,Bộ Tài chính,Thuế suất thuế nhập khẩu,Thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện,Thuế suất thuế nhập khẩu chi tiết,Thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 31/07/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

580

Thông tư 46/1997/TC-TCT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Tổng cục Đầu tư phát triển do Bộ Tài chính ban hành

46/1997/TC-TCT,Thông tư 46 1997,Bộ Tài chính,Tổng cục đầu tư phát triển,Chế độ quản lý tài chính,Quản lý tài chính,Quản lý tài chính Tổng cục ĐTPT,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 18/07/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79