Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 541-560 trong 9192 văn bản

541

Quyết định 25-TC/TCT năm 1993 sửa đổi biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ngày 31/3/92 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

25-TC/TCT,Quyết định 25-TC 1993,Bộ Tài chính,Sửa đổi biểu thuế,Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 1992,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25-TC/TCT Hà Nội ,

Ban hành: 15/01/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

542

Quyết định 1270/2004/QĐ-TCT-HTQT ban hành Qui chế công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1270/2004/QD-TCT-HTQT,Quyết định 1270 2004,Tổng cục Thuế,Công tác tuyên truyền,Đối tượng nộp thuế,Cơ chế tự kê khai tự nộp thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 16/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

543

Thông tư 89-TC/TCT năm 1992 hướng dẫn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi chế độ thu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

89-TC/TCT,Thông tư 89-TC 1992,Bộ Tài chính,Thu sử dụng vốn ngân sách,Thu sử dụng vốn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89-TC/TCT Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/12/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2012

544

Thông tư 79-BTC/TCT năm 1992 bổ sung Thông tư 08-TC/TCT hướng dẫn thủ tục miễn thuế đối với hàng là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để gia công cho nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

79-BTC/TCT,Thông tư 79-BTC 1992,Bộ Tài chính,Miễn thuế nguyên liệu nhập khẩu gia công,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79-BTC/TCT

Ban hành: 11/12/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

545

Thông tư 78-TC/TCT năm 1992 hướng dẫn thu lệ phí trước bạ đối với các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành

78-TC/TCT,Thông tư 78-TC 1992,Bộ Tài chính,Lệ phí trước bạ,Chuyển quyền sử dụng đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 78-TC/TCT Hà Nội, ngày 08

Ban hành: 08/12/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

546

Thông tư 77-TC/TCT năm 1992 hướng dẫn việc xử lý hàng tịch thu do Bộ Tài chính ban hành

77-TC/TCT,Thông tư 77-TC 1992,Bộ Tài chính,Xử lý hàng tịch thu,Hàng tịch thu,Hướng dẫn,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 77-TC/TCT Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 1992

Ban hành: 05/12/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

547

Thông tư 76/TC/TCT năm 1992 sửa đổi chế độ đối với hàng hoá do những người đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia, công tác và học tập ở nước ngoài mang theo hoặc gửi về nước do Bộ Tài chính ban hành

76/TC/TCT,Thông tư 76 1992,Bộ Tài chính,Hợp tác lao động chuyên gia,Hợp tác lao động,Công tác nước ngoài,Học tập ở nước ngoài,Hàng hóa gửi về,Hàng hóa mang theo,Xuất nhập khẩu,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/11/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

548

Thông tư 74-TC/TCT năm 1992 hướng dẫn thu thuế môn bài năm 1993 do Bộ Tài chính ban hành

74-TC/TCT,Thông tư 74-TC 1992,Bộ Tài chính,Thu thuế môn bài,Thuế môn bài,Thuế môn bài 1993,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74-TC/TCT

Ban hành: 28/11/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

549

Thông tư 69-BTC/TCT năm 1992 bổ sung thi hành Chỉ thị 01-TTg về nguyên tắc xử lý đối với xe ô tô, xe gắn máy và các hàng hoá khác trong diện tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh, nhập khẩu hộ và nhập lậu do Bộ Tài chính ban hành

69-BTC/TCT,Thông tư 69-BTC 1992,Bộ Tài chính,Xe ô tô xe máy chuyển khẩu,Xe ô tô xe máy nhập khẩu hộ,Xe ô tô xe máy nhập lậu,Xe ô tô xe máy quá cảnh,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 02/11/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

550

Thông tư 67/TC-TCT năm 1992 hướng dẫn việc bán hàng miễn thuế cho các đối tượng theo Nghị định 131-HĐBT 1987 do Bộ Tài chính ban hành

67/TC-TCT,Thông tư 67 1992,Bộ Tài chính,Bán hàng miễn thuế,Hướng dẫn,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 67/TC-TCT Hà Nội, ngày 30

Ban hành: 30/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

551

Thông tư 63-TC/TCT năm 1992 hướng dẫn cấp phát, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu phí và lệ phí theo Quyết định 276-CT 1992 do Bộ Tài chính ban hành

63-TC/TCT,Thông tư 63-TC 1992,Bộ Tài chính,Chứng từ thu lệ phí,Chứng từ thu phí,Chứng từ thu phí lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63-TC/TCT Hà Nội, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

552

Thông tư 62-TC/TCT năm 1992 hướng dẫn thu lệ phí cấp đăng ký kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành

62-TC/TCT,Thông tư 62-TC 1992,Bộ Tài chính,Thu lệ phí đăng ký kinh doanh,Đăng ký kinh doanh,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 62-TC/TCT Hà Nội,

Ban hành: 26/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

553

Thông tư 59-TC/TCT năm 1992 hướng dẫn chứng từ hợp lệ kèm theo hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường nội địa do Bộ Tài chính ban hành

59-TC/TCT,Thông tư 59-TC 1992,Bộ Tài chính,Chứng từ hợp lệ,Hàng hóa nhập khẩu,Chứng từ kèm theo hàng nhập khẩu,Hàng nhập khẩu lưu thông nội địa,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 15/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

554

Thông tư 57-TC/TCT năm 1992 hướng dẫn Chỉ thị 01-TTg về các biện pháp xử lý đối với hàng hoá trong diện nhập khẩu hộ, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh và nhập lậu do Bộ Tài chính ban hành

57-TC/TCT,Thông tư 57-TC 1992,Bộ Tài chính,Xử lý hàng hóa chuyển khẩu,Xử lý hàng hóa nhập khẩu hộ,Xử lý hàng hóa nhập lậu,Xử lý hàng hóa quá cảnh,Xử lý hàng hóa tạm nhập tái xuất,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

555

Thông tư 56-BTC/TCTB năm 1992 bổ sung Thông tư 08-BTC/TCT 1992 hướng dẫn thủ tục hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng tạm nhập tái xuất do Bộ Tài chính ban hành

56-BTC/TCT,Thông tư 56-BTC 1992,Bộ Tài chính,Hoàn thuế nhập khẩu,Thủ tục hoàn thuế nhập khẩu,Tạm nhập tái xuất,Bổ sung,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 12/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

556

Thông tư 52-TC/TCT năm 1992 hướng dẫn thi hành Quyết định 312-HĐBT sửa đổi Điều 79 Nghị định 28-HĐBT 1991 về việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

52-TC/TCT,Thông tư 52-TC 1992,Bộ Tài chính,Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,Hướng dẫn,Sửa đổi,Đầu tư,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52-TC/TCT

Ban hành: 03/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

557

Thông tư 51-TC/TCT năm 1992 hướng dẫn thi hành về tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển tại Quyết định 210a-TC/VP do Bộ Tài chính ban hành

51-TC/TCT,Thông tư 51-TC 1992,Bộ Tài chính,Tiền thuê mặt biển,Tiền thuê mặt đất,Tiền thuê mặt nước,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51-TC/TCT

Ban hành: 01/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

558

Thông tư 50 TC/TCT hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về thuế nhà, đất do Bộ Tài chính ban hành

50TC/TCT,Thông tư 50TC 1992,Bộ Tài chính,Thuế Nhà Đất,Thu thuế nhà đất,Nhà đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50 TC/TCT Hà Nội, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2016

559

Thông tư 49-TC/TCT năm 1992 bổ sung Thông tư 59-TC/TCT/CS về thuế doanh thu đối với hoạt động sản xuất hoá chất do Bộ Tài chính ban hành

49-TC/TCT,Thông tư 49-TC 1992,Bộ Tài chính,Thuế doanh thu sản xuất hóa chất,Sản xuất hóa chất,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 49-TC/TCT Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 1992 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI

Ban hành: 30/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

560

Thông tư 48-TC/TCT năm 1992 hướng dẫn thi hành Quyết định 276-CT 1992 về việc thống nhất quản lý các loại phí và lệ phí do Bộ tài chính ban hành

48-TC/TCT,Thông tư 48-TC 1992,Bộ Tài chính,Quản lý phí và lệ phí,Phí lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 48-TC/TCT Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm

Ban hành: 28/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103