Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 521-540 trong 9152 văn bản

521

Thông tư 46-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn chế độ quản lý thu phí, lệ phí ở xã phường do Bộ Tài chính ban hành

46-TC/TCT,Thông tư 46-TC 1993,Bộ Tài chính,Quản lý thu phí,Quản lý thu phí ở xã,Quản lý thu lệ phí,Quản lý thu lệ phí ở xã,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 24/06/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

522

Quyết định 1800/2004/QĐ-TCT-HTQT sửa đổi quy trình quản lý thuế đối với doanh nghiệp thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1800/2004/QD-TCT-HTQT,Quyết định 1800 2004,Tổng cục Thuế,Quản lý thuế,Cơ chế tự kê khai tự nộp thuế,Sửa đổi,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1800/2004/QĐ-TCT-HTQT Hà Nội,

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

523

Quyết định 1788/2004/QĐ-TCT-TTHT ban hành Quy trình thực hiện công tác Tuyên truyền và Hỗ trợ đối tượng nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1788/2004/QD-TCT-TTHT,Quyết định 1788 2004,Tổng cục Thuế,Hỗ trợ đối tượng nộp thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1788/2004/QĐ-TCT-TTHT Hà Nội, ngày 01 tháng 12

Ban hành: 01/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2012

524

Thông tư 37-TC/TCT năm 1993 bổ sung Thông tư 25-TC/TCT về qũy chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

37-TC/TCT,Thông tư 37-TC 1993,Bộ Tài chính,Quỹ chống kinh doanh trái pháp luật,Bổ sung,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37-TC/TCT

Ban hành: 10/05/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

525

Thông tư 35-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn xử lý nợ Thuế Nông nghiệp 2 năm 1989-1990 do Bộ Tài chính ban hành

35-TC/TCT,Thông tư 35-TC 1993,Bộ Tài chính,Thuế Nông nghiệp,Nợ thuế nông nghiệp 1989-1990,Xử lý nợ thuế nông nghiệp 1989-1990,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35-TC/TCT

Ban hành: 04/05/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

526

Quyết định 216-TC/TCT năm 1993 sửa đổi biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ngày 31 tháng 03 năm 1992 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

216-TC/TCT,Quyết định 216-TC 1993,Bộ Tài chính,Biểu thuế xuất khẩu,Biểu thuế nhập khẩu,Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 1992,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 13/04/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

527

Thông tư 29-BTC/TCT năm 1993 hướng dẫn thi hành Nghị quyết Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định Chính phủ về bổ sung Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Bộ Tài chính ban hành

29-BTC/TCT,Thông tư 29-BTC 1993,Bộ Tài chính,Thuế thu nhập người thu nhập cao,Thuế thu nhập cao,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29-BTC/TCT

Ban hành: 01/04/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

528

Thông tư 25-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn Quyết định 180-TTg năm 1992 về việc lập quỹ chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

25-TC/TCT,Thông tư 25-TC 1993,Bộ Tài chính,Quỹ chống kinh doanh trái pháp luật,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25-TC/TCT

Ban hành: 24/03/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

529

Thông tư 20-TC/TCT năm 1993 bổ sung Thông tư 8-TC/TCT 1992 thi hành Luật thế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

20-TC/TCT,Thông tư 20-TC 1993,Bộ Tài chính,Luật thuế xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20-TC/TCT Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 1993

Ban hành: 17/03/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

530

Thông tư 18-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn xử lý tiền phạt chậm nộp thuế xuất, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

18-TC/TCT,Thông tư 18-TC 1993,Bộ Lao động – Thương binh và X,Tiền phạt chậm nộp thuế,Tiền phạt chậm nộp thuế xuất nhập khẩu,Xử lý tiền phạt chậm nộp,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Vi phạm hành chính,Tài chính nhà nước BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/03/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

531

Thông tư liên tịch 14-TC/TS năm 1993 hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép cho các hoạt động nghề cá do Bộ Tài chính-Bộ Thuỷ sản ban hành

14-TC/TS Hà Nội , ngày 04 tháng 3 năm 1993 THÔNG TƯ LIÊN BỘ CỦA BỘ TÀI CHÍNH - THỦY SẢN SỐ 14-TC/TS NGÀY 4/3/1993 HƯỚNG DẪN VIỆC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG NGHỀ CÁ. Thi hành Quyết định số 130-CT ngày 20/4/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thành lập Cục Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản và

Ban hành: 04/03/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

532

Thông tư 12-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn Chỉ thị 208-TTg năm 1992 về việc tiếp tục lập sổ thuế theo hộ gia đình do Bộ Tài chính ban hành

12-TC/TCT,Thông tư 12-TC 1993,Bộ Tài chính,Lập sổ thuế theo hộ gia đình,Lập sổ thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12-TC/TCT Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 1993

Ban hành: 25/02/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

533

Thông tư 11-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn Nghị định 1-CP năm 1992 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành

11-TC/TCT,Thông tư 11-TC 1993,Bộ Tài chính,Xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế,Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11-TC/TCT

Ban hành: 24/02/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

534

Quyết định 1322/2004/QĐ-TCT-HTQT ban hành Quy trình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1322/2004/QD-TCT-HTQT,Quyết định 1322 2004,Tổng cục Thuế,Kiểm tra doanh nghiệp,Thanh tra doanh nghiệp,Cơ chế tự kê khai tự nộp thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 30/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

535

Thông tư 07-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ tài chính của các Ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

07-TC/TCT,Thông tư 07-TC 1993,Bộ Tài chính,Nghĩa vụ tài chính,Nghĩa vụ tài chính Ngân hàng,Ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 19/01/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

536

Thông tư 06-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với thiết bị toàn bộ, thiết bị lẻ do Bộ Tài chính ban hành

06-TC/TCT,Thông tư 06-TC 1993,Bộ Tài chính,Thuế suất thuế nhập khẩu,Thuế suất thuế xuất nhập khẩu thiết bị,Nhập khẩu thiết bị lẻ,Nhập thiết bị toàn bộ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 19/01/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

537

Quyết định 25-TC/TCT năm 1993 sửa đổi biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ngày 31/3/92 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

25-TC/TCT,Quyết định 25-TC 1993,Bộ Tài chính,Sửa đổi biểu thuế,Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 1992,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25-TC/TCT Hà Nội ,

Ban hành: 15/01/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

538

Quyết định 1270/2004/QĐ-TCT-HTQT ban hành Qui chế công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1270/2004/QD-TCT-HTQT,Quyết định 1270 2004,Tổng cục Thuế,Công tác tuyên truyền,Đối tượng nộp thuế,Cơ chế tự kê khai tự nộp thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 16/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

539

Thông tư 89-TC/TCT năm 1992 hướng dẫn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi chế độ thu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

89-TC/TCT,Thông tư 89-TC 1992,Bộ Tài chính,Thu sử dụng vốn ngân sách,Thu sử dụng vốn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89-TC/TCT Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/12/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2012

540

Thông tư 79-BTC/TCT năm 1992 bổ sung Thông tư 08-TC/TCT hướng dẫn thủ tục miễn thuế đối với hàng là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để gia công cho nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

79-BTC/TCT,Thông tư 79-BTC 1992,Bộ Tài chính,Miễn thuế nguyên liệu nhập khẩu gia công,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79-BTC/TCT

Ban hành: 11/12/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116