Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 501-520 trong 9192 văn bản

501

Thông tư 85-BTC/TCT năm 1994 thực hiện thu thuế cước đối với tàu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

85-BTC/TCT,Thông tư 85-BTC 1994,Bộ Tài chính,Thu thuế cước tàu biển nước ngoài,Thuế cước đối với tàu biển nước ngoài,Thuế cước tàu biển nước ngoài,Thuế cước,Vận chuyển hàng hóa,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/10/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

502

Thông tư 83-TC/TCT năm 1994 hướng dẫn Nghị định 94-CP 1994 thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất do Bộ Tài chính ban hành

83-TC/TCT,Thông tư 83-TC 1994,Bộ Tài chính,Pháp lệnh Thuế Nhà Đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83-TC/TCT Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 1994

Ban hành: 07/10/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

503

Thông tư 78-TC/TCT năm 1994 hướng dẫn thi hành Nghị định 114-CP 1994 quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành

78-TC/TCT,Thông tư 78-TC 1994,Bộ Tài chính,Thuế chuyển quyền sử dụng đất,Chuyển quyền sử dụng đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 78-TC/TCT Hà Nội,

Ban hành: 30/09/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

504

Thông tư 73-TC/TCT năm 1994 hướng dẫn Điều 4 QĐ 280/TTg ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu kèm theo NĐ 54/CP 1993 do Bộ Tài chính ban hành

73-TC/TCT,Thông tư 73-TC 1994,Bộ Tài chính,Biểu thuế xuất nhập khẩu,Biểu thuế xuất khẩu,Biểu thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 73-TC/TCT

Ban hành: 01/09/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

505

Thông tư 70-TC/TCT năm 1994 hướng dẫn thực hiện các khoản thu Ngân sách đối với việc cấp giấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất đai ở đô thị theo NĐ 60/CP/1994 về mua bán và kinh doanh nhà ở theo NĐ 61/CP/1994 do Bộ tài chính ban hành

70-TC/TCT,Thông tư 70-TC 1994,Bộ Tài chính,Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà,Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà,Quyền sử dụng đất,Mua bán nhà ở,Kinh doanh nhà ở,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 18/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

506

Thông tư 20 TC/TCT năm 1994 hướng dẫn giảm thuế doanh thu đối với doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn miền núi do Bộ Tài chính ban hành

20TC/TCT,Thông tư 20TC 1994,Bộ Tài chính,Giảm thuế doanh thu,Doanh nghiệp kinh doanh miền núi,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 20TC/TCT Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2009

507

Thông tư 82-TC/TCT năm 1994 hướng dẫn Nghị định 84/CP thi hành Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích do Bộ Tài chính ban hành

82-TC/TCT,Thông tư 82-TC 1994,Bộ Tài chính,Thuế sử dụng đất quá hạn mức,Sử dụng đất nông nghiệp quá hạn mức,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 82-TC/TCT Hà Nội,

Ban hành: 08/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

508

Thông tư 47/TC-TCT năm 1994 hướng dẫn việc xét miễn thuế, hoãn thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

47/TC-TCT,Thông tư 47 1994,Bộ Tài chính,Thuế xuất nhập khẩu,Xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Hoãn thuế xuất nhập khẩu,Miễn thuế xuất nhập khẩu,Đầu tư,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 01/06/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

509

Quyết định 1537/TCT-QĐ-AC năm 1999 ban hành Quy trình nghiệp vụ in ấn, phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1537/TCT-QD-AC,Quyết định 1537 1999,Tổng cục Thuế,In ấn phát hành hóa đơn,Hóa đơn,Quản lý sử dụng,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1537/TCT-QĐ-AC Hà Nội,

Ban hành: 19/11/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

510

Thông tư 25-TC/TCT năm 1994 sửa đổi điểm a, điểm d mục 6, phần II Thông tư 01-TC/HCVX-1994 quy định tạm thời chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các đoàn thể, hội quần chúng tổ chức hoạt động có thu do Bộ tài chính ban hành

25-TC/TCT,Thông tư 25-TC 1994,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Chế độ quản lý tài chính,Cơ quan hành chính,Đơn vị sự nghiệp,Hội quần chúng,Đoàn thể,Sửa đổi,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 28/03/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

511

Thông tư 23 TC/TCT năm 1994 hướng dẫn sử dụng kinh phí thuế sử dụng đất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

23TC/TCT,Thông tư 23TC 1994,Bộ Tài chính,Sử dụng đất nông nghiệp,Hướng dẫn sử dụng,Lập sổ thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23 TC/TCT Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/03/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2017

512

Thông tư 21-TC/TCT năm 1994 hướng dẫn về Hội đồng tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

21-TC/TCT,Thông tư 21-TC 1994,Bộ Tài chính,Hội đồng tư vấn thuế,Thuế sử dụng đất nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - hạnh phúc ------------- Số: 21-TC/TCT

Ban hành: 18/03/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

513

Thông tư 08/TC-TCT năm 1994 hướng dẫn về thuế đối với thu nhập từ tiền bản quyền do Bộ Tài chính ban hành

08/TC-TCT,Thông tư 08 1994,Bộ Tài chính,Thuế thu nhập từ tiền bản quyền,Tiền bản quyền,Thuế thu nhập,Thuế - Phí - Lệ Phí,Sở hữu trí tuệ BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 08/TC-TCT

Ban hành: 05/02/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

514

Thông tư 107-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn chính sách thuế đối với các cửa hàng bán hàng miễn thuế tại các cảng biển, sân bay quốc tế tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

107-TC/TCT,Thông tư 107-TC 1993,Bộ Tài chính,Cửa hàng bán hàng miễn thuế,Chính sách thuế,Bán hàng miễn thuế tại cảng biển,Bán hàng miễn thuế tại sân bay,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 30/12/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

515

Thông tư 100-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn thu, quản lý, sử dụng lệ phí đặt và hoạt động của văn phòng thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

100-TC/TCT,Thông tư 100-TC 1993,Bộ Tài chính,Lệ phí đặt văn phòng đại diện,Lệ phí cấp giấy phép đặt Văn phòng,Lệ phí cấp giấy phép đặt chi nhánh,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 03/12/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

516

Thông tư 90-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn về chính sách thuế đối với Ngân hàng liên doanh và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

90-TC/TCT,Thông tư 90-TC 1993,Bộ Tài chính,Ngân hàng liên doanh,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Thuế ngân hàng liên doanh,Thuế chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/11/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

517

Thông tư 89-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn thi hành Nghị định 74-CP 1993 thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

89-TC/TCT,Thông tư 89-TC 1993,Bộ Tài chính,Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89-TC/TCT Hà Nội, ngày 09 tháng 11

Ban hành: 09/11/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

518

Thông tư 88-TC/TCT năm 1993 về việc xử lý đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường không có đủ hồ sơ chứng minh đã được cơ quan thuế quản lý do Bộ tài chính ban hành

88-TC/TCT,Thông tư 88-TC 1993,Bộ Tài chính,Xử lý hàng hóa không đủ hồ sơ,Hàng hóa cơ quan thuế quản lý,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 88-TC/TCT

Ban hành: 08/11/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

519

Quyết định 44/2005/QĐ-TCT-TVQT về Quy trình quản lý ấn chỉ thuế trên mạng máy tính do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

44/2005/QD-TCT-TVQT,Quyết định 44 2005,Tổng cục Thuế,Ấn chỉ thuế trên mạng máy tính,Quy trình quản lý,Quản lý ấn chỉ thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 25/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2012

520

Quyết định 571-TC/TCT năm 1993 sửa đổi biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ngày 31/3/92 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

571-TC/TCT,Quyết định 571-TC 1993,Bộ Tài chính,Biểu thuế xuất khẩu,Biểu thuế nhập khẩu,Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 1992,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 03/08/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103