Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 481-500 trong 9158 văn bản

481

Thông tư 27 TC/TCT-1995 hướng dẫn thi hành Nghị định 05/CP-1995 thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Bộ Tài chính ban hành

27TC/TCT,Thông tư 27TC 1995,Bộ Tài chính,Pháp lệnh Thuế thu nhập,Thuế thu nhập người thu nhập cao,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27TC/TCT

Ban hành: 30/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

482

Thông tư 26 TC/TCT-1995 hướng dẫn thành lập và hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế phường, xã do Bộ Tài chính ban hành

26TC/TCT,Thông tư 26TC 1995,Bộ Tài chính,Hội đồng tư vấn thuế,Hội đồng tư vấn thuế phường,Hội đồng tư vấn thuế phường xã,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26TC/TCT

Ban hành: 27/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

483

Thông tư 25-TC/TCT năm 1995 bổ sung Thông tư 02/TC-TCT năm 1995 về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính do Bộ Tài chính ban hành

25-TC/TCT,Thông tư 25-TC 1995,Bộ Tài chính,Thu tiền sử dụng đất,Tiền sử dụng đất,Lệ phí địa chính,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25-TC/TCT Hà Nội, ngày

Ban hành: 27/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

484

Thông tư 21 TC/TCT-1995 quy định và bổ sung về quản lý và sử dụng trang phục ngành thuế do Bộ tài chính ban hành

21TC/TCT,Thông tư 21TC 1995,Bộ Tài chính,Quản lý trang phục ngành thuế,Sử dụng trang phục ngành thuế,Trang phục ngành thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21TC/TCT Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 1995

Ban hành: 17/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

485

Thông tư 20-TC/TCT-1995 hướng dẫn xét miễn thuế xuất nhập khẩu đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định 191-CP-1994 do Bộ Tài chính ban hành

20-TC/TCT,Thông tư 20-TC 1995,Bộ Tài chính,Miễn thuế xuất nhập khẩu,Hình thức đầu tư,Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,Hướng dẫn,Đầu tư,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 16/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2007

486

Thông tư 42 TC/TCT năm 1995 bổ sung Thông tư 19 TC/TCT-1995 về lệ phí trước bạ do Bộ tài chính ban hành

42TC/TCT,Thông tư 42TC 1995,Bộ Tài chính,Lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 42TC/TCT Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 1995

Ban hành: 16/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

487

Thông tư 19-TC/TCT-1995 hướng dẫn Nghị định 193-CP-1994 về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

19-TC/TCT,Thông tư 19-TC 1995,Bộ Tài chính,Lệ phí trước bạ,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19-TC/TCT Hà Nội,

Ban hành: 16/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

488

Thông tư 23 TC/TCT-1995 hướng dẫn xử lý xe ô tô, xe hai bánh gắn máy có nguồn gốc nhập trái phép đang lưu hành trong một số đơn vị quân đội do Bộ Thương mại ban hành

23TC/TCT,Thông tư 23TC 1995,Bộ Tài chính,Xe ô tô nhập trái phép,Xe hai bánh gắn máy nhập trái phép,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23TC/TCT

Ban hành: 07/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

489

Thông tư 15 TC/TCT-1995 bổ sung Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 180/CP-1994 điều chỉnh các mức thuế môn bài và thẩm quyền định mức thuế sát sinh do Bộ tài chính ban hành

15TC/TCT,Thông tư 15TC 1995,Bộ Tài chính,Thuế môn bài,Điều chỉnh mức thuế môn bài,Định mức thuế sát sinh,Thẩm quyền định mức thuế sát sinh,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 06/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

490

Thông tư 12-TC/TCT năm 1995 bổ sung Thông tư 70-TC/TCT 1994 thực hiện các khoản thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động cho thuê nhà do Bộ Tài chính ban hành

12-TC/TCT,Thông tư 12-TC 1995,Bộ Tài chính,Khoản thu ngân sách,Thu ngân sách hoạt động cho thuê nhà,Cho thuê nhà,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12-TC/TCT

Ban hành: 11/02/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

491

Thông tư 09-TC/TCT-1995 hướng dẫn xử lý nợ đọng thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và phạt chậm nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành

09-TC/TCT,Thông tư 09-TC 1995,Bộ Tài chính,Xử lý nợ đọng thuế,Xử lý nợ đọng,Thuế xuất nhập khẩu,Phạt chậm nộp thuế xuất khẩu nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 24/01/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

492

Thông tư 07 TC/TCT-1995 bổ sung Thông tư 20 TC/TCT năm 1994 về việc giảm thuế doanh thu đối với doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn miền núi do Bộ Tài chính ban hành

07TC/TCT,Thông tư 07TC 1995,Bộ Tài chính,Giảm thuế doanh thu,Doanh nghiệp kinh doanh miền núi,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07TC/TCT Hà Nội, ngày

Ban hành: 07/01/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

493

Thông tư 02-TC/TCT năm 1995 hướng dẫn Nghị định 89/CP 1994 về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính do Bộ Tài chính ban hành

02-TC/TCT,Thông tư 02-TC 1995,Bộ Tài chính,Thu tiền sử dụng đất,Tiền sử dụng đất,Lệ phí địa chính,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02-TC/TCT Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/01/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

494

Thông tư 19 TC/TCT năm 1994 hướng dẫn Nghị định 193/CP 1994 về lệ phí trước bạ do Bộ tài chính ban hành

19TC/TCT,Thông tư 19TC 1994,Bộ Tài chính,Lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19TC/TCT Hà Nội, ngày 29 tháng 12

Ban hành: 29/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

495

Thông tư 118 TC/TCT năm 1994 hướng dẫn về thuế đối với các chi nhánh công ty thuốc lá nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

118TC/TCT,Thông tư 118TC 1994,Bộ Tài chính,Thuế chi nhánh công ty thuốc lá,Chi nhánh công ty thuốc lá nước ngoài,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - hạnh phúc ------- Số: 118 TC/TCT Hà Nội,

Ban hành: 26/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2008

496

Thông tư 41 TC/TCT năm 1994 hướng dẫn tạm thời Quyết định 763/TTg 1994 về một số chính sách đối với kinh tế hợp tác xã do Bộ tài chính ban hành

41TC/TCT,Thông tư 41TC 1994,Bộ Tài chính,Chính sách kinh tế hợp tác xã,Kinh tế hợp tác xã,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41TC/TCT Hà Nội, ngày 19 tháng 12

Ban hành: 19/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

497

Thông tư 99-TC/TCT năm 1994 hướng dẫn thi hành Nghị định 180/CP/1994 điều chỉnh các mức thuế môn bài và thẩm quyền định mức thuế sát sinh do Bộ Tài chính ban hành

99-TC/TCT,Thông tư 99-TC 1994,Bộ Tài chính,Thẩm quyền định mức thuế sát sinh,Định mức thuế sát sinh,Thuế môn bài,Điều chỉnh mức thuế môn bài,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 21/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

498

Thông tư 90 TC/TCT năm 1994 bổ sung Thông tư 47 TC/TCT 1994 hướng dẫn việc xét miễn thuế, hoàn thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

90TC/TCT,Thông tư 90TC 1994,Bộ Tài chính,Thuế xuất nhập khẩu,Miễn thuế xuất nhập khẩu,Hoàn thuế xuất nhập khẩu,Xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Đầu tư,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 04/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

499

Thông tư 85-BTC/TCT năm 1994 thực hiện thu thuế cước đối với tàu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

85-BTC/TCT,Thông tư 85-BTC 1994,Bộ Tài chính,Thu thuế cước tàu biển nước ngoài,Thuế cước đối với tàu biển nước ngoài,Thuế cước tàu biển nước ngoài,Thuế cước,Vận chuyển hàng hóa,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/10/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

500

Thông tư 83-TC/TCT năm 1994 hướng dẫn Nghị định 94-CP 1994 thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất do Bộ Tài chính ban hành

83-TC/TCT,Thông tư 83-TC 1994,Bộ Tài chính,Pháp lệnh Thuế Nhà Đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83-TC/TCT Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 1994

Ban hành: 07/10/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56