Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 461-480 trong 9152 văn bản

461

Thông tư 16-TC/TCT-1996 hướng dẫn Nghị định 91/CP-1995 về ban hành danh mục hàng hoá để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước Asean do Bộ Tài chính ban hành

16-TC/TCT,Thông tư 16-TC 1996,Bộ Tài chính,Hàng hóa ưu đãi thuế quan,Ưu đãi thuế quan,Hiệp định ưu đãi thuế quan,Chương trình ưu đãi thuế quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 05/03/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

462

Thông tư 83-TC/TCT-1996 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế doanh thu và lợi tức của các tổ chức và cá nhân nước ngoài tiến hành hoạt động cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá, bưu phẩm tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

83-TC/TCT,Thông tư 83-TC 1996,Bộ Tài chính,Cá nhân nước ngoài chuyển phát nhanh,Tổ chức nước ngoài chuyển phát nhanh,Thuế doanh thu chuyển phát nhanh,Thuế lợi tức chuyển phát nhanh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 25/01/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

463

Thông tư 96TC/TCT-1995 hướng dẫn thu thuế đối với các trường hợp chuyển nhượng vốn của các chủ đầu tư trong các doanh nghiệp được thành lập theo Luật công ty, Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật khuyến khích đầu tư trong nước và các chủ đầu tư trong các Ngân hàng liên doanh, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt

96TC/TCT,Thông tư 96TC 1995,Bộ Tài chính,Chuyển nhượng vốn,Thu thuế chuyển nhượng vốn,Thuế chuyển nhượng vốn,Chủ đầu tư chuyển nhượng vốn,Doanh nghiệp,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 30/12/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

464

Thông tư 97-TC/TCT năm 1995 hướng dẫn thi hành Nghị định 96/CP/1995 thi hành Luật thuế doanh thu và Luật thuế doanh thu sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

97-TC/TCT,Thông tư 97-TC 1995,Bộ Tài chính,Luật Thuế Doanh thu,Luật thuế doanh thu sửa đổi,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 97-TC/TCT

Ban hành: 30/12/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

465

Thông tư 98 TC/TCT năm 1995 hướng dẫn thi hành Nghị định 97/CP-1995 thi hành Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

98TC/TCT,Thông tư 98TC 1995,Bộ Tài chính,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt sửa đổi,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 98TC/TCT

Ban hành: 27/12/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

466

Thông tư 94-TC/TCT-1995 hướng dẫn thủ tục, trình tự, thẩm quyền xét miễn, giảm thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Nghị định 29-CP năm 1995 thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước do Bộ Tài chính ban hành

94-TC/TCT,Thông tư 94-TC 1995,Bộ Tài chính,Luật khuyến khích đầu tư trong nước,Thẩm quyền xét miễn giảm thuế,Thủ tục xét miễn giảm thuế,Xét miễn thuế,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/12/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

467

Thông tư 93-TC/TCT-1995 sửa đổi Thông tư 19-TC/TCT-1995 hướng dẫn Nghị định 193/CP-1994 về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

93-TC/TCT,Thông tư 93-TC 1995,Bộ Tài chính,Lệ phí trước bạ,Sửa đổi,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 93-TC/TCT Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 1995

Ban hành: 21/12/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

468

Quyết định 409TCT/QĐ/TCCB về uỷ quyền cho Trưởng phòng, các phòng thuộc Văn phòng Tổng cục thuế ký và đóng dấu văn bản do Tổng cục thuế ban hành

409TCT/QD/TCCB,Quyết định 409TCT 2001,Tổng cục Thuế,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 409TCT/QĐ/TCCB Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2001

Ban hành: 19/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2013

469

Quyết định 255TCT/QĐ/KH năm 2001 ban hành hệ thống mẫu biểu báo cáo thống kê thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

255TCT/QD/KH,Quyết định 255TCT 2001,Tổng cục Thuế,Mẫu biểu báo cáo,Báo cáo thống kê thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 255TCT/QĐ/KH Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2008

470

Thông tư 75-TC/TCT-1995 hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với phương tiện, thiết bị nhập khẩu của Nhà thầu phụ để thực hiện các dịch vụ dầu khí cho Xí nghiệp liên doanh VIETSOVPETRO theo hợp đồng được ký kết do Bộ Tài chính ban hành

75-TC/TCT,Thông tư 75-TC 1995,Bộ Tài chính,Miễn thuế nhập khẩu phương tiện,Miễn thuế nhập khẩu thiết bị,Phương tiện của nhà thầu phụ,Thiết bị của nhà thầu phụ,Đầu tư,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

471

Thông tư 72-TC/TCT-1995 sửa đổi Thông tư 78 TC/TCT-1994 về thuế chuyển quyền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành

72-TC/TCT,Thông tư 72-TC 1995,Bộ Tài chính,Thuế chuyển quyền sử dụng đất,Chuyển quyền sử dụng đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 72-TC/TCT Hà Nội,

Ban hành: 03/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

472

Thông tư 55 TC/TCT-1995 bổ sung xử lý xe hai bánh gắn máy có nguồn nhập khẩu trái phép đang lưu hành trong dân do Bộ tài chính ban hành

55TC/TCT,Thông tư 55TC 1995,Bộ Tài chính,Xe gắn máy nhập khẩu trái phép,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55TC/TCT Hà Nội, ngày 15 tháng 7

Ban hành: 15/07/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

473

Thông tư 53-TC/TCT-1995 hướng dẫn thủ tục hồ sơ và giải quyết việc hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Bộ tài chính ban hành

53-TC/TCT,Thông tư 53-TC 1995,Bộ Tài chính,Hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất,Nhập khẩu nguyên liệu sản xuất,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 53-TC/TCT

Ban hành: 13/07/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

474

Thông tư 52-TC/TCT-1995 sửa đổi Thông tư 23-TC/TCT-1095 hướng dẫn xử lý xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy có nguồn nhập khẩu trái phép đang lưu hành trong một số đơn vị quân đội do Bộ Tài chính ban hành

52-TC/TCT,Thông tư 52-TC 1995,Bộ Tài chính,Xe ô tô nhập trái phép,Xe hai bánh gắn máy nhập trái phép,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52-TC/TCT Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/07/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

475

Thông tư 43 TC/TCT-1995 hướng dẫn thuế doanh thu đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

43TC/TCT,Thông tư 43TC 1995,Bộ Tài chính,Thuế Doanh thu,Kinh doanh bảo hiểm,Tái bảo hiểm,Thuế doanh thu kinh doanh bảo hiểm,Thuế doanh thu tái bảo hiểm,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 05/06/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

476

Thông tư 40/TC/TCT năm 1995 sửa đổi Thông tư 73A TC/TCT/1993 hướng dẫn về thuế doanh thu do Bộ tài chính ban hành

40-TC/TCT,Thông tư 40-TC 1995,Bộ Tài chính,Thuế Doanh thu,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 40-TC/TCT Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 1995

Ban hành: 25/05/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

477

Thông tư 37-TC/TCT năm 1995 hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

37-TC/TCT,Thông tư 37-TC 1995,Bộ Tài chính,Chế độ thuế,Thuế tổ chức kinh tế nước ngoài,Thuế cá nhân kinh doanh nước ngoài,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37-TC/TCT

Ban hành: 10/05/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

478

Thông tư 30/TC/TCT-1995 hướng dẫn việc giảm thuế doanh thu năm 1995 đối với cơ sở kinh doanh trên địa bàn miền núi do Bộ Tài chính ban hành

30/TC/TCT,Thông tư 30 1995,Bộ Tài chính,Giảm thuế doanh thu,Cơ sở kinh doanh miền núi,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/TC/TCT Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm

Ban hành: 12/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

479

Thông tư 27 TC/TCT-1995 hướng dẫn thi hành Nghị định 05/CP-1995 thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Bộ Tài chính ban hành

27TC/TCT,Thông tư 27TC 1995,Bộ Tài chính,Pháp lệnh Thuế thu nhập,Thuế thu nhập người thu nhập cao,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27TC/TCT

Ban hành: 30/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

480

Thông tư 26 TC/TCT-1995 hướng dẫn thành lập và hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế phường, xã do Bộ Tài chính ban hành

26TC/TCT,Thông tư 26TC 1995,Bộ Tài chính,Hội đồng tư vấn thuế,Hội đồng tư vấn thuế phường,Hội đồng tư vấn thuế phường xã,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26TC/TCT

Ban hành: 27/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116