Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 421-440 trong 9192 văn bản

421

Quyết định 561/QĐ-TCT năm 2005 ủy quyền cho Cục trưởng Cục thuế duyệt mẫu và đơn vị in hóa đơn do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

561/QD-TCT,Quyết định 561 2005,Tổng cục Thuế,Ủy quyền cho Cục trưởng Cục thuế,Duyệt mẫu hóa đơn,Đơn vị in hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 561/QĐ-TCT

Ban hành: 01/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2012

422

Quyết định 1045/QĐ-TCT-THNVDT về biểu tỷ lệ giá trị gia tăng trên doanh thu do Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

1045/QD-TCT-THNVDT,Quyết định 1045 2009,Cục thuế thành phố Hà Nội,Giá trị gia tăng trên doanh thu ,Biểu tỷ lệ giá trị gia tăng,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

423

Quy định 1460/TCT-TCHQ về quy trình trao đổi thông tin mã số thuế của đơn vị, cá nhân có hoạt động xuất, nhập khẩu giữa tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan do Tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan ban hành

1460/TCT-TCHQ,Quy định 1460 2004,Tổng cục Hải quan,Tổng cục Thuế,Trao đổi thông tin,Tổng cục Hải quan,Tổng cục Thuế,Mã số thuế,Hoạt động xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2010

424

Quy chế 1527/QCPH/TCT-TCCS phối hợp trong đấu tranh phòng, chống các hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính - Bộ Công an - Tổng cục Thuế - Tổng cục Cảnh sát ban hành

1527/QCPH/TCT-TCCS,Quy chế 1527 2007,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Tổng Cục Cảnh sát nhân dân,Tổng cục Thuế,Quy chế phối hợp,Đấu tranh phòng chống,Hành vi tội phạm ,Lĩnh vực thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Trách nhiệm hình sự BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN TỔNG CỤC THUẾ - TỔNG CỤC CẢNH SÁT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 31/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2010

425

Quyết định 97/2006/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế năm 2006 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

97/2006/QD-TCT,Quyết định 97 2006,Tổng cục Thuế,Chương trình cải cách hệ thống thuế,Kế hoạch cải cách hệ thống thuế,Hiện đại hóa hệ thống thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 25/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Ban hành: 12/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

427

Quyết định số 1327/TCT/QĐ-TTHT về quy trình cung cấp thông tin Trang thông tin điện tử trên Internet do Tổng cục Thuế ban hành

1327/TCT/QD-TTHT,Quyết định 1327 2004,Tổng cục Thuế,Cung cấp thông tin trên trang điện tử ,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1327/TCT

Ban hành: 31/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

428

Quyết định 1209TCT/QĐ/TCCB ban hành Quy trình quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp do Tồng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1209TCT/QD/TCCB,Quyết định 1209TCT 2004,Tổng cục Thuế,Doanh nghiệp,Quy trình quản lý thu thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 29/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2008

429

Quyết định 1201/TCT/QĐ/TCCB ban hành Quy trình quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1201/TCT/QD/TCCB,Quyết định 1201 2004,Tổng cục Thuế,Hộ kinh doanh cá thể,Quy trình quản lý thu thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1201/TCT/QĐ/TCCB Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2013

430

Quyết định số 1047/TCT/QĐ-BBT của Tổng cục thuế về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử trên Internet

1047/TCT/QD-BBT,Quyết định 1047 2004,Tổng cục Thuế,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1047/TCT/QĐ-BBT Hà nội,

Ban hành: 21/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

431

Quyết định 1765/QĐ-UBND năm 2017 về tạm cấp kinh phí cho địa phương thực hiện bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển của tỉnh Quảng Trị ban hành

người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tại 04 tỉnh Miền Trung; Công văn số 6851/BNN-TCTS ngày 12/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn kê khai xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển; Công văn số 13993/BTC-NSNN ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, báo cáo và quyết toán kinh phí bồi thường

Ban hành: 28/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

432

Chỉ thị 3890-TC/TCT về thực hiện đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

3890-TC/TCT,Chỉ thị 3890-TC 1997,Bộ Tài chính,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3890-TC/TCT Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 1997 CHỈ THỊ

Ban hành: 03/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

433

Thông tư 75-TC/TCT-1997 hướng dẫn tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam để nộp thuế và các khoản thu Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

75-TC/TCT,Thông tư 75-TC 1997,Bộ Tài chính,Tỷ giá qui đổi ngoại tệ,Tỷ giá quy đổi ngoại tệ,Quy đổi ngoại tệ,Quy đổi ngoại tệ để nộp ngân sách,Quy đổi ngoại tệ để nộp thuế,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 30/10/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

434

Thông tư 74-TC/TCT-1997 hướng dẫn Quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

74-TC/TCT,Thông tư 74-TC 1997,Bộ Tài chính,Thuế với các hình thức đầu tư,Doanh nghiệp,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74-TC/TCT Hà Nội, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/10/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

435

Thông tư 73-TC/TCT-1997 hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính ban hành

73-TC/TCT,Thông tư 73-TC 1997,Bộ Tài chính,Chế độ hóa đơn chứng từ,Hóa đơn chứng từ,Hàng hóa lưu thông trên thị trường,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 73-TC/TCT

Ban hành: 20/10/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

436

Thông tư 71-TC/TCT-1997 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính, viễn thông do Bộ Tài chính ban hành

71-TC/TCT,Thông tư 71-TC 1997,Bộ Tài chính,Thu lệ phí cấp giấy phép,Quản lý lệ phí cấp giấy phép,Nộp lệ phí cấp giấy phép,Giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông,Lệ phí cấp phép bưu chính viễn thông,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/10/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

437

Thông tư 65-TC/TCT-1997 hướng dẫn xác định giá tính thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu của các đối tượng được miễn thuế nay thay đổi lý do miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

65-TC/TCT,Thông tư 65-TC 1997,Bộ Tài chính,Giá tính thuế,Giá tính thuế nhập khẩu,Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 65/1997/TT-BTC

Ban hành: 24/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

438

Thông tư 59/1997/TT-BTC bổ sung về tính giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai địch hoạ do Bộ Tài chính ban hành

59-TC/TCT,Thông tư 59-TC 1997,Bộ Tài chính,Thuế sử dụng đất nông nghiệp,Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59-TC/TCT

Ban hành: 01/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

439

Thông tư 58-TC/TCT năm 1997 sửa đổi Thông tư 19-TC/TCT 1995 về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

58-TC/TCT,Thông tư 58-TC 1997,Bộ Tài chính,Lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58-TC/TCT Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 1997

Ban hành: 22/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

440

Thông tư 52-TC/TCT-1997 hướng dẫn Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước do Bộ Tài chính ban hành

52-TC/TCT,Thông tư 52-TC 1997,Bộ Tài chính,Tránh đánh thuế hai lần,Hiệp định tránh đánh thuế hai lần,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52-TC/TCT Hà Nội,

Ban hành: 16/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103