Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 401-420 trong 9066 văn bản

401

Quyết định 1006/QĐ-TCT năm 2006 Quy chế xác định, thông báo và xử lý về thuế đối với cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1006/QD-TCT,Quyết định 1006 2006,Tổng cục Thuế,Xử lý thuế bỏ địa chỉ kinh doanh,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1006/QĐ-TCT

Ban hành: 13/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2009

402

Quyết định 566/QĐ-TCT năm 2006 về Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng trong nội bộ ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

566/QD-TCT,Quyết định 566 2006,Tổng cục Thuế,Chương trình phòng chống tham nhũng,Phòng chống tham nhũng ngành Thuế ,Phòng chống tham nhũng ngành Thuế 2006 ,Chương trình phòng chống tham nhũng 2006 ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

403

Quyết định 527/QĐ-TCT về Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

527/QD-TCT,Quyết định 527 2006,Tổng cục Thuế,Chương trình hành động thực hành tiết kiệm,Chống lãng phí,Ngành thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

404

Quyết định 259/QĐ-TCT năm 2006 sửa đổi chế độ báo cáo thống kê thuế và kế toán thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

259/QD-TCT,Quyết định 259 2006,Tổng cục Thuế,Sửa đổi chế độ,Kế toán thuế,Chế độ báo cáo thống kê thuế,Báo cáo thống kê thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

405

Quyết định 1640/QĐ-TCT năm 2005 về quy trình quyết toán thuế, thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1640/QD-TCT,Quyết định 1640 2005,Tổng cục Thuế,Người có thu nhập cao,Quyết toán thuế thu nhập,Thoái trả thuế thu nhập,Quyết toán thuế,Thoái trả thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******

Ban hành: 27/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2007

406

Quyết định số 1444/QĐ-TCT về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp thuộc Hệ thống thuế Nhà nước do Tổng cục thuế ban hành

1444/QD-TCT,Quyết định 1444 2005,Tổng cục Thuế,Quy chế hoạt động,Hội đồng Thi đua Khen thưởng,Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp,Hệ thống thuế Nhà nước,Hội đồng thuộc Hệ thống thuế Nhà nước,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

407

Quyết định số 1443/QĐ-TCT về kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thuộc hệ thống thuế Nhà nước do Tổng cục thuế ban hành

1443/QD-TCT,Quyết định 1443 2005,Tổng cục Thuế,Hội đồng Thi đua Khen thưởng,Hệ thống thuế Nhà nước,Hội đồng thuộc Hệ thống thuế Nhà nước,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

408

Quyết định số 1299/QĐ-TCT về Quy chế kiểm tra kiến thức đối với cán bộ, công chức ngành Thuế do Tổng cục Thuế ban hành

1299/QD-TCT,Quyết định 1299 2005,Tổng cục Thuế,Cán bộ công chức ngành Thuế ,Công chức ngành thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1299

Ban hành: 21/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

409

Quyết định 1297/QĐ-TCT năm 2005 về Quy định đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thi đua thực hiện trong ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1297/QD-TCT,Quyết định 1297 2005,Tổng cục Thuế,Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua,Đối tượng thi đua,Hình thức khen thưởng thi đua ,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2012

410

Quyết định 1197/QĐ-TCT năm 2005 về quy chế tổ chức thực hiện điều động, luân chuyển và luân phiên công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thuế do Tổng cục Thuế ban hành

1197/QD-TCT,Quyết định 1197 2005,Tổng cục Thuế,Tổ chức trong ngành Thuế ,Điều động luân chuyển cán bộ ,Điều động luân chuyển cán bộ ngành thuế,Điều động luân chuyển công chức ngành thuế,Công chức ngành thuế,Viên chức ngành thuế,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 04/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

411

Quyết định 1166/QĐ-TCT năm 2005 về quy trình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1166/QD-TCT,Quyết định 1166 2005,Tổng cục Thuế,Kiểm tra doanh nghiệp,Thanh tra doanh nghiệp,Quy trình kiểm tra,Quy trình thanh tra,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1166/QĐ-TCT

Ban hành: 31/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2008

412

Quyết định 1125/QĐ-TCT năm 2005 về Quy trình xử lý kê khai, nộp thuế, kế toán theo dõi thu nộp tiền thuế đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1125/QD-TCT,Quyết định 1125 2005,Tổng cục Thuế,Cơ chế tự kê khai tự nộp thuế,Kế toán thuế,Quy trình xử lý kê khai nộp thuế ,Theo dõi thu nộp tiền thuế ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 26/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2012

413

Quyết định 1123/QĐ-TCT năm 2005 về Quy trình quản lý thu nợ thuế đối với tổ chức và cá nhân nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1123/QD-TCT,Quyết định 1123 2005,Tổng cục Thuế,Tổ chức và cá nhân nộp thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1123/ QĐ-TCT Hà Nội, ngày 24 tháng

Ban hành: 24/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2012

414

Quyết định số 916/QĐ-TCT về Phương án điều tra thống kê thu nhập, chỉ tiêu của cá nhân, hộ gia đình phục vụ dự án Luật thuế thu nhập cá nhân và thành lập Nhóm chuyên trách điều tra do Tổng cục thuế ban hành

916/QD-TCT,Quyết định 916 2005,Tổng cục Thuế,Phương án điều tra thống kê thu nhập,Điều tra thống kê thu nhập,Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân ,Thành lập Nhóm chuyên trách điều tra ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

415

Quyết định 561/QĐ-TCT năm 2005 ủy quyền cho Cục trưởng Cục thuế duyệt mẫu và đơn vị in hóa đơn do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

561/QD-TCT,Quyết định 561 2005,Tổng cục Thuế,Ủy quyền cho Cục trưởng Cục thuế,Duyệt mẫu hóa đơn,Đơn vị in hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 561/QĐ-TCT

Ban hành: 01/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2012

416

Quyết định 1045/QĐ-TCT-THNVDT về biểu tỷ lệ giá trị gia tăng trên doanh thu do Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

1045/QD-TCT-THNVDT,Quyết định 1045 2009,Cục thuế thành phố Hà Nội,Giá trị gia tăng trên doanh thu ,Biểu tỷ lệ giá trị gia tăng,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

417

Quy định 1460/TCT-TCHQ về quy trình trao đổi thông tin mã số thuế của đơn vị, cá nhân có hoạt động xuất, nhập khẩu giữa tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan do Tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan ban hành

1460/TCT-TCHQ,Quy định 1460 2004,Tổng cục Hải quan,Tổng cục Thuế,Trao đổi thông tin,Tổng cục Hải quan,Tổng cục Thuế,Mã số thuế,Hoạt động xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2010

418

Quy chế 1527/QCPH/TCT-TCCS phối hợp trong đấu tranh phòng, chống các hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính - Bộ Công an - Tổng cục Thuế - Tổng cục Cảnh sát ban hành

1527/QCPH/TCT-TCCS,Quy chế 1527 2007,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Tổng Cục Cảnh sát nhân dân,Tổng cục Thuế,Quy chế phối hợp,Đấu tranh phòng chống,Hành vi tội phạm ,Lĩnh vực thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Trách nhiệm hình sự BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN TỔNG CỤC THUẾ - TỔNG CỤC CẢNH SÁT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 31/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2010

419

Quyết định 97/2006/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế năm 2006 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

97/2006/QD-TCT,Quyết định 97 2006,Tổng cục Thuế,Chương trình cải cách hệ thống thuế,Kế hoạch cải cách hệ thống thuế,Hiện đại hóa hệ thống thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 25/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Ban hành: 12/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.96.236