Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 381-400 trong 9087 văn bản

381

Quyết định 1051/QĐ-BNN-TCTS năm 2011 về Phân bổ số lượng tàu cá được lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh thuộc dự án Movimar do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1051/QD-BNN-TCTS,Quyết định 1051 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phân bổ số lượng tàu cá ,Lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh ,Dự án Movimar ,Giao thông - Vận tải BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 20/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2011

382

Tờ trình 1291/TTr-BNN-TCTS đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1291/TTr-BNN-TCTS,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1291/TTr-BNN-TCTS Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011

Ban hành: 12/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2011

383

Quyết định 1063/QĐ-TCT năm 2007 tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính về thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1063/QD-TCT,Quyết định 1063 2007,Tổng cục Thuế,Làm việc ngày thứ bảy,Thủ tục hành chính thuế,Tiếp nhận giải quyết,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 15/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2010

384

Quyết định 983/QĐ-TCT năm 2007 về việc kiện toàn tổ tiếp nhận, khai thác thông tin tại cơ quan Tổng cục Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

983/QD-TCT,Quyết định 983 2007,Tổng cục Thuế,Tổ tiếp nhận khai thác thông tin,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ******* Số: 983/QĐ-TCT

Ban hành: 30/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2007

385

Quyết định 984/QĐ-TCT năm 2007 về quy chế tiếp nhận, khai thác thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

984/QD-TCT,Quyết định 984 2007,Tổng cục Thuế,Thông tin phản ánh,Tiếp nhận phản ánh kiến nghị,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 30/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2007

386

Quyết định 898/QĐ-TCT năm 2007 về Quy trình thanh, kiểm tra chấp hành nhiệm vụ, công vụ của cơ quan thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

898/QD-TCT,Quyết định 898 2007,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 898/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2007

Ban hành: 10/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2011

387

Quyết định 453/QĐ-BNN-TCTS năm 2011 về tiêu chí lựa chọn tàu cá lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh thuộc dự án Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh - Movimar do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

453/QD-BNN-TCTS,Quyết định 453 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tiêu chí lựa chọn,Giao thông - Vận tải BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 453/QĐ-BNN-TCTS

Ban hành: 14/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2011

388

Quyết định 729/QĐ-TCT năm 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế và chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuế thuộc Chi cục Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành.

729/QD-TCT,Quyết định 729 2007,Tổng cục Thuế,Chi cục thuế,Cục Thuế,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ Số: 729/QĐ-TCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 18/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2007

389

Quyết định 728/QĐ-TCT năm 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Cục Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

728/QD-TCT,Quyết định 728 2007,Tổng cục Thuế,Cục Thuế,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 728/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2007

Ban hành: 18/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2007

390

Quyết định 202/QĐ-BNN-TCTS năm 2011 về phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Chiến lược thủy sản đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

202/QD-BNN-TCTS,Quyết định 202 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phân công nhiệm vụ,Chiến lược thủy sản,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2011

391

Quyết định 3448/QĐ-BNN-TCTS năm 2010 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án đầu tư xây dựng Trung tâm chọn giống cá rô phi Quảng Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3448/QD-BNN-TCTS,Quyết định 3448 2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án ,Dự án đầu tư xây dựng,Trung tâm chọn giống cá rô phi ,Đầu tư BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2011

392

Tờ trình 4279/TTr-BNN-TCTS về Nghị định quản lý cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4279/TTr-BNN-TCTS,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Giao thông - Vận tải BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4279/TTr-BNN-TCTS Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm

Ban hành: 23/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2011

393

Chỉ thị 3632/CT-BNN-TCTS năm 2010 về tăng cường kiểm soát hoạt chất trifluralin sử dụng trong nuôi trồng thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3632/CT-BNN-TCTS,Chỉ thị 3632 2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kiểm soát hoạt chất trifluralin,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số: 3632/CT-BNN-TCTS

Ban hành: 05/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2010

394

Quyết định 3535/QĐ-TCT năm 2006 về Quy chế công khai doanh thu, mức thuế, kết quả thu nộp thuế đối với hộ cá thể kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ nộp thuế khoán ổn định do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành.

3535/QD-TCT,Quyết định 3535 2006,Tổng cục Thuế,Công khai kết quả thu nộp thuế,Quy chế công khai doanh thu,Hộ cá thể KD công thương nghiệp,Dịch vụ nộp thuế khoán cố định,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2007

395

Quyết định 2988/QĐ-TCT năm 2006 Quy chế chi phối hợp cho tổ chức, cá nhân ngoài ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2988/QD-TCT,Quyết định 2988 2006,Tổng cục Thuế,Quy chế chi phối hợp ,Quy chế chi phối hợp ngoài ngành thuế ,Tổ chức cá nhân ngoài ngành thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2016

396

Quyết định 1986/QĐ-TCT năm 2006 về kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thuộc hệ thống Thuế nhà nước do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1986/QD-TCT,Quyết định 1986 2006,Tổng cục Thuế,Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp,Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành Thuế,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

397

Quyết định 1929/QĐ-TCT năm 2006 về Quy định đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thi đua do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1929/QD-TCT,Quyết định 1929 2006,Tổng cục Thuế,Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua,Đối tượng thi đua,Hình thức khen thưởng thi đua ,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2012

398

Quyết định 67/QĐ-TCTS-KTBVNL năm 2010 ban hành Hướng dẫn về đồng quản lý nghề cá tại Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

67/QD-TCTS-KTBVNL,Quyết định 67 2010,Tổng cục Thuỷ sản,Đồng quản lý nghề cá tại Việt Nam ,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số:

Ban hành: 07/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2010

399

Quyết định 789A/QĐ-TCT năm 2010 về Kế hoạch hoạt động của Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

789A/QD-TCT,Quyết định 789A 2010,Tổng cục Thuế,Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế ,Kế hoạch Dự án quản lý thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2013

400

Quyết định 1417/QĐ-TCT năm 2006 sửa đổi Quyết định 1149/QĐ-TCT về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng thuộc Cục thuế thực hiện thí điểm cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1417/QD-TCT,Quyết định 1417 2006,Tổng cục Thuế,Phòng thuộc Cục Thuế,Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức ,Nhiệm vụ phòng thuộc Cục thuế ,Chức năng phòng thuộc Cục thuế ,Cơ cấu phòng thuộc Cục thuế ,Thí điểm cơ chế tự kê khai thuế ,Thí điểm cơ chế tự nộp thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ

Ban hành: 07/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13